ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA V BÍLINĚ

nej provozovna
Anotace:Cílem ankety je ukázat oblíbené provozovny v našem městě Bílina a ocenit práci živnostníků a podnikatelů. Hlasovat je možné elektronicky nebo prostřednictvím hlasovacích lístků od 01.05. do 31.10. v daném roce.
Místo konání:Město Bílina
Datum konání:1.5.2022 až 31.10.2022
Pořadatel:Kulturní centrum Bílina

Podrobný popis:

Anketa se řídí následujícími pravidly:

  • Nominanti (hlasující si sami nominují provozovnu) musí mít provozovnu, kde poskytují své služby, na území města Bílina.

  • O nejlepší provozovně Bíliny se bude rozhodovat elektronickým hlasováním (formuláře ke stažení budou na webu KC Bílina, města Bílina a v mobilním rozhlase) prostřednictvím e-mailu: soutez@kcbilina.cz nebo vyplněním formuláře v Informačním centru Bílina od 01.05. do 31.10. v daném roce. Hlasovat se může vždy jen pro jednu provozovnu.

  • Nominovány mohou být provozovny v oblasti služeb, obchodní činnosti a hostinské činnosti (fyzické a právnické osoby, které vlastní živnostenské oprávnění nebo mají provozovnu na území města Bílina).

  • Nominace musí obsahovat adresu provozovny a předmět podnikání. Pokud bude chtít být hlasující zařazen do losování o ceny, tak uvede celé jméno odesílatele nominace vč. e-mailové adresy a telefonního čísla.

  • Posuzovanými kritérii jsou spokojenost s prodávanými výrobky nebo s poskytovanou službou, ochota personálu vč. poradenské činnosti, vyhovující provozní doba, vyřizování reklamací, vzhled a bezbariérový přístup provozovny a další dle uvážení hlasujících.

  • Losování jednoho z hlasujících o hodnotnou cenu proběhne na Zastupitelstvu města Bíliny v prosinci v daném roce, které je vysíláno on-line a losovat budou ověřovatelé zápisu v programu „různé" Zastupitelstva města Bíliny.

  • Na zastupitelstvu města v prosinci v daném roce se vyhlásí tři nejlepší provozovny v abecedním pořadí, které obdrží po dvou volných vstupenkách (3x2 vstupenky) a na Reprezentačním plese města Bíliny v následujícím roce se vyhlásí pořadí výherců.

  • Vyhlásí se 1., 2. a 3. místo: provozovna s nejvyšším počtem hlasů dostane 15.000 Kč na zvelebení služeb pro zákazníky a samolepku s oceněním, provozovna na 2. místě dostane 10.000 Kč a 3. místo 5.000 Kč. Jeden vylosovaný hlasující obdrží dárkový koš a dvě vstupenky na Reprezentační ples města Bíliny.

  • Slavnostní předání cen proběhne na Reprezentačním plese města Bíliny v následujícím roce v Kulturním domě Fontána.

  • V rámci realizace ankety bude pořadatel zpracovávat osobní údaje hlasujících, a to v rozsahu: jméno, příjmení, telefon a emailová adresa. Účelem zpracování osobních údajů je účast hlasujícího, vyhodnocení ankety a případné předání výhry. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1, písm. a), Nařízení GDPR, tj. souhlas se zpracováním osobních údajů. Hlasováním v anketě udělujete pořadateli ankety souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů. Vaše osobní údaje bude pořadatel zpracovávat pouze po dobu trvání ankety, tj. do předání cen. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů v průběhu soutěže zaniká bez dalšího účast soutěžícího v soutěži. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách města Bílina www.bilina.cz

 

Pravidla ankety „Nejlepší provozovna v Bílině“ byla schválena usnesením Rady města Bíliny č. 369 z 12.04.2022.


Příloha

 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load