ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Mapa MN
22.04.2021

Uzavření části Mírového náměstí - v pátek 23.04.2021


Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu odstraňování havárie na kanalizační přípojce bude zítra, tedy v pátek 23.04.2021 cca od 07:00 do 11:00 hodin, opětovně omezen provoz části Mírového náměstí.

V této souvislosti nebude umožněn průjezd od křížení ulic Břežánská – Mírové náměstí – Želivského do ulice Komenského a k městské knihovně.

Vlastníkům parkovacích karet (rezidentům) bude po dobu omezení provozu přístup na parkovací plochu umožněn. Na parkovací plochu před městskou knihovnou se bude možné dostat ze směru od ulice Seifertova. Změna provozu bude označena dopravním značením.

 
DSC 0649
19.04.2021

Tisková zpráva po zasedání zastupitelstva města 14.04.2021

Tiskovou zprávu z jednání Zastupitelstva města Bíliny konaného 14. dubna 2021 naleznete ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy zastupitelstva  města")   
Mapa MN
19.04.2021

Uzavření části Mírového náměstí

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu odstraňování havárie na kanalizační přípojce bude zítra, tedy v úterý 20.04.2021 cca od 08:00 do 17:00 hodin omezen provoz části Mírového náměstí.

V této souvislosti nebude umožněn průjezd od křížení ulic Břežánská – Mírové náměstí – Želivského do ulice Komenského a k městské knihovně.

Vlastníkům parkovacích karet (rezidentům) bude po dobu omezení provozu přístup na parkovací plochu umožněn. Na parkovací plochu před městskou knihovnou se bude možné dostat ze směru od ulice Seifertova. Změna provozu bude označena dopravním značením.


 
Pas
19.04.2021

Uzavření přepážky - občanské průkazy a pasy


Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že z provozních důvodů bude dnes 19.04.2021 uzavřena přepážka občanské průkazy a pasy.

Děkujeme za pochopení

 
Štěrk
16.04.2021

Štěrk na silnici I/13 a v ulici Pražská


Vážení občané,

dovolujeme si požádat řidiče a chodce, aby ulicí Bílinská - silnice I/13 a ulicí Pražská projížděli a procházeli se zvýšenou opatrností, neboť na těchto komunikacích došlo (prozatím neznámým původcem) k vysypání štěrku a kamínků.

Úklid zajišťují Městské technické služby Bílina, v koordinaci s Městkou policií Bílina.

Pokud jste zaznamenali vozidlo, ze kterého štěrk a kameny padaly, informujte prosím městkou policii na telefonním čísle 417 810 999.

Děkujeme za pochopení

 
Voda Srbsko
13.04.2021

Oznámení o přerušení dodávky vody v lokalitě Srbsko

Dovolujeme si Vás informovat, že zítra - ve středu 14. dubna, může dojít k přerušení dodávky pitné vody na Teplickém Předměstí - v ul. Husova, Jakoubkova, Vítězná, Čsl. armády, Havířská, Teplická (stará zástavba), Studentská, Havlíčkova Bedřicha Smetany, Dukelská, Prokopa Holého, Sídliště SHD, Sadová, Vojanova, M. Švabinského 664, a v Chudeřicích, a to od 08:00 do cca 14:00 hodin, z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení.

Náhradní zásobování cisternami bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky. Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti 601 267 267.

 
slepice
13.04.2021

Informace o výskytu ptačí chřipky

Upozorňujeme chovatele drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, že dle sdělení Státní veterinární správy byl v katastrálním území Razice, okres Teplice, zaznamenán výskyt ptačí chřipky. Město Bílina svým katastrálním územím spadá do pásma dozoru.

6. dubna bylo Státní veterinární správou pro Ústecký kraj vyhlášeno Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2021/042414-U, k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – ptačí chřipky. Na celém katastrálním území města Bíliny bylo stanoveno pásmo dozoru.

Z výše uvedených důvodů je nutné zajistit chovy proti vniknutí volně žijících ptáků, přemístit vodu a krmivo pod přístřešky a sledovat stav drůbeže. V případě zvýšené nemocnosti nebo úhynu drůbeže je potřeba tuto skutečnost ohlásit na Městský úřad Bílina, oddělení životního prostředí, nebo přímo na Krajskou veterinární správu.

Bližší informace jsou k dispozici na stránce https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/informace-pro-verejnost/ 

 
Gabiony
12.04.2021

V ulici Pražská se opravuje gabionová stěna

Dnes byly zahájeny práce na odstranění vad, které město reklamovalo v rámci díla sanace sesuvu v ulici Pražská – Masarykova výšina. Gabionová stěna byla postavena v roce 2017 společností AZ Sanace, a. s. Po dokončení stavby se však objevily vady jako je např. boulení předních stěn košů nad povolenou mez, popraskaná síťovina čelní stěny nebo vypadávání drobných kamenů z čela gabionů.

Po vleklých jednáních se právnímu zástupci města podařilo vady na předmětném díle uplatnit. Město uzavřelo se zhotovitelskou firmou dohodu o úhradě nákladů, na základě které se zhotovitel zavázal uhradit nejen náklady na odstranění uplatněných vad, ale i výdaje vynaložené městem v souvislosti s touto sanací, např. za zpracování znaleckého posudku, za zajištění monitoringu pohybu gabionové zdi, nebo za zajištění přítomnosti technického dozoru stavebníka.

Práce by měly být zhotovitelem, tedy společností AZ Sanace, a. s., dokončeny do 30 dní od převzetí staveniště, tedy nejpozději do první poloviny měsíce května.


 
552311 602bb7f999a5c
02.04.2021

Výstraha ČHMÚ - sněhové přeháňky

dovolujeme si Vás upozornit na vysoký stupeň nebezpečí z důvodu očekávaných sněhových přeháněk, které mohou být ojediněle velmi silné, případně se mohou v nižších polohách vyskytnout přeháňky smíšené nebo dešťové, a to zítra (3. dubna) od 3:00 do 23:00 hodin.

Komunikace mohou být nesjízdné, může být zhoršená dohlednost, hrozí možnost vzniku kalamitní situace. Doporučuje se vzít v úvahu možnost náhlého poklesu dohlednosti a náhlé tvorby sněhové pokrývky.

Bližší informace na https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html

 
novější1 [...] 15 16 17 18 19 20 21 [...] 40 [...] 58 starší

Tiskové zprávy rady města

 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load