ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Certifikát 2017 1
27.09.2018

Bílina opakovaně dosáhla nejvyššího iRatingového hodnocení

Bílina hospodařila v roce 2017 velmi dobře, což dokládá i nejvyšší ratingové hodnoceni za tento rok – stupeň „A“. V rámci České republiky získalo stejné hodnocení pouze 507 obcí, což je 8 procent jejich celkového počtu. Bílina disponovala sice nižšími celkovými příjmy v přepočtu na obyvatele než srovnatelně velká města, přesto se však městu podařilo ušetřit větší díl příjmů.

Saldo celkového rozpočtu Bíliny bylo v posledních čtyřech letech vždy kladné. V rámci běžného rozpočtu, který porovnává běžné příjmy s běžnými (provozními) výdaji, ušetřilo město v průměru více než pětinu příjmů. Tyto úspory se dají využít buď pro financování investic, nebo jako rezerva pro nečekané budoucí výdaje.

Město má výhodu z nadprůměrných příjmů z využívání práv k přírodním zdrojům ve srovnání s obdobně velkými městy. „I když se tento příjem v důsledku administrativního opatření v roce 2017 snížil, je tento zdroj pro město důležitý. Přispěl k tomu, že nedaňové příjmy Bíliny byly v přepočtu na obyvatele, jako jediná hlavní příjmová položka, vyšší než ve srovnatelných městech. Všechny další příjmové položky byly nižší. V rámci daňových příjmů se to týká například daně z nemovitosti, příjmů z hazardu a poplatků z vybraných činností.

Rozpočet Bíliny byl v menší míře závislý na dotacích než srovnatelná města. Více tudíž spoléhal na vlastní zdroje. To je dobrá orientace, protože dotace, zejména z evropských fondů, nebudou v budoucnu patrně dosahovat takových hodnot jako v minulých letech. Rovněž jednorázové kapitálové příjmy, hlavně příjmy z prodeje majetku, nevykazovaly takové hodnoty jako u srovnatelně velkých měst,“ uvedla Michaela Vršková, vedoucí finančního odboru.

Bílina nevyužila minimálně v posledních čtyřech letech žádný dluhový nástroj. Patří tak k menší skupině měst, která hospodaří bez dluhu. Koncem roku 2017 měla Bílina značné úspory. Její krátkodobý finanční majetek byl v přepočtu na obyvatele dvojnásobný oproti srovnatelným městům. Vysoké úspory má měst již delší dobu. I hodnota likvidity byl poměrně vysoká.

Díky značným úsporám má město dostatečně velkou rezervu na financování kapitálových výdajů, a to i bez využití dotací či úvěrů. Vzhledem k současným nízkým úrokovým sazbám z vkladů by snížení těchto rezerv rozumným investováním do kapitálových projektů mohlo přinést větší užitek.

Kapitálové výdaje Bíliny byly, opět v přepočtu na obyvatele, nižší než ve srovnatelných městech. Nižší byl i podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích. Patrně k tomu přispělo malé využívání kapitálových dotací, nižší kapitálové příjmy i nulový dluh. Přitom rozumné zadlužení města, zejména v podmínkách nízkých úrokových sazek z úvěrů, by jeho finanční stabilitu nenarušilo. Udržování trendu nízkých kapitálových výdajů by mohlo v budoucnu omezit rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.

Při nižší intenzitě investic se městu podařilo zvýšit objem majetku za poslední čtyři roky o téměř třetinu. I když byly kapitálové výdaje Bíliny v přepočtu na obyvatele nižší, než ve srovnatelných městech, najdou se oblasti, ve kterých tomu bylo naopak. Patří sem především tělovýchova a zájmová činnost, bydlení a bytové hospodářství a také oblast veřejného pořádku.

 

 
Křest knihy
26.09.2018

Zveme Vás na křest nové knihy o Bílině

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na křest nové knihy o Bílině, který se uskuteční v úterý 2. října 2018 od 16:00 hodin ve Výstavní síni U Kostela. 
V rámci této akce si budete moci knihu zakoupit za zvýhodněnou cenu 150 Kč. 
Následující dny bude kniha k dispozici v infocentru za 200 Kč.

 
Jízdní
26.09.2018

Od 01.10.2018 začnou platit nové jízdní řády MHD

Od pondělí 01.10.2018 dochází k úpravě jízdních řádů linek MHD Bílina č. 281, 282 a 283. Úpravy byly zpracovány na základě podnětů občanů města Bíliny s cílem zlepšit návaznost jednotlivých linek MHD na příjezdy a odjezdy vlaků na bílinském nádraží. Součástí těchto úprav je i rozšíření nabídky spojů v pracovních dnech, kdy předmětná změna jízdních řádů počítá s návazností MHD při příjezdu vlakového spoje ze směru Most, Teplice a Úpořiny, tak s návazností MHD při odjezdu vlakového spoje ve směru Most, Teplice a Úpořiny, a to především ve vztahu k ranním a odpoledním hodinám (návštěva školských/zdravotnických zařízení, doprava z/do zaměstnání/škol, atd.). Jízdní řády na zastávkách budou vyvěšeny ve čtvrtek 27.09.2018. 

Nový jízdní řád naleznete zde: https://www.bilina.cz/redakce/index.php?xuser=133550703374918574&lanG=cs&slozka=181430&xsekce=183037&clanek=183176 

 
MHD
26.09.2018

Od října začnou v Bílině jezdit elektrobusy

Od 1. října se městská hromadná doprava v Bílině stane zcela bezemisní. Na všech třech linkách začnou totiž jezdit nové elektrobusy. Bílina se tak stane zřejmě prvním městem v republice, kde MHD zajišťují výhradně bezemisní vozy.

V každém novém elektrobusu je o sedm míst k sezení více než ve stávajících autobusech. “Elektrobusy jsou nové, věřím, že tedy budou bezporuchové. Jízda je pro cestující velmi pohodlná a příjemná, chodci i ostatní obyvatelé jistě přivítají, že jsou elektrobusy velmi tiché a nezatěžují životní prostředí emisemi,” uvedl starosta města Oldřich Bubeníček.

Profil terénu v Bílině nahrává provozu elektrobusů. Zatímco při jízdě do kopce bude vůz proud z baterií spotřebovávat, při jízdě z kopce bude zase baterie dobíjet. “To je mnohem lepší, než když elektrobus jezdí pouze po rovině,” dodal Ludomír Landa ze společnosti Arriva, která v Bílině MHD zajišťuje.

Společnost zakoupila tři elektrobusy celkem za více než 33 milionů korun, zhruba osmdesát procent z částky pokryje dotace.

 
DSCN2456
24.09.2018

Kácení stromů v ulici Jenišovská

V ulici Jenišovská v areálu základní školy Aléská budou pokáceny dřeviny. Stromy určené k odstranění jsou napadené dřevokaznými houbami. Vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu dřevin může dojít k bezprostřednímu statickému selhání s možnými fatálními důsledky. S ohledem na frekventovanou silnici a zvýšený pohyb dětí v lokalitě bylo doporučeno předmětné dřeviny pokácet okamžitě.

 
čd
18.09.2018

České dráhy plánují výluku na trati z Oldřichova do Chomutova

V noci z 21. na 22. září a z 24. na 25. září dojde k výluce na trati 130 v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina - Most - Chomutov a zpět. Traťová kolej bude z důvodu výluky pro vlaky Českých drah neprůjezdná. 

Po dobu výluky budou vlaky Os 6846, Sp 1686, Os 6849, Sp 1687 a Os 6823 nahrazeny autobusovou dopravou. Nahrazené spoje budou jezdit podle jízdního řádu. Cestující budou informováni vývěskami na vlakových zastávkách, místa zastávek náhradní autobusové dopravy budou označeny tabulemi. Autobusy budou označeny tabulkou s nápisem Náhradní autobusová doprava.

 
Radnice (215)
17.09.2018

Přerušení dodávky ele. energie na městském úřadě

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že ve čtvrtek 20.09.2018 od 8:00 hod do 14:00 hod bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie provoz na Městském úřadě v Bílině částečně omezen. Přerušení dodávky elektrické energie se týká všech budov městského úřadu.
Omlouváme se Vám za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení

 
kamery
17.09.2018

U obchodů na Chlumu je mnohem méně problémů

Zklidnit situaci u obchodů na sídlišti Za Chlumem se podařilo městským strážníkům prostřednictvím kamer. Ještě loni do lokality kolem nákupního centra Tesco mířily hlídky často kvůli omladině, která se tam chovala hlučně a nechávala po sobě odpadky na zemi i zídkách, před obchody zas postávali opilci. “Lidé si v tu dobu na lokalitu hodně stěžovali, proto jsme rychle zareagovali a na místo jsme zamířili dvě nové kamery. Takže hlídky začaly problémové skupiny z místa vykazovat, ještě než stačily obtěžovat slušné obyvatele a postupem času se tam buď přestaly zdržovat nebo se chovají slušně,” uvedl ředitel Městské policie Bílina Petr Kollár.

Situaci nevyřešily pouze kamery, ale i místní znalost strážníků. Ti věděli, že se skupiny mladých na místě scházely také kvůli veřejně přístupné síti wi-fi. Strážníci se tedy domluvili s majitelem sítě, aby ji zabezpečil. “Kamery v současné době fungují velmi dobře jako prevence, lidé vědí, že je místo monitorováno, a tak se tam chovají slušně, to je vždy to nejlepší vyřešení situace,” doplnil ředitel.

 

 
95 let lidické
06.09.2018

ZŠ Lidická slaví 95. narozeniny

V letošním školním roce si připomínáme již 95. výročí založení 1. české školy v Bílině. V rámci oslav se bude 12. září od 8 do 17 hodin konat Den otevřených dveří ZŠ Lidická. Lidé si budou moci prohlédnout prostory školy a zavzpomínat nad kronikami a fotografiemi z roku 1923 po současnost.

Od 15 hodin se bude konat setkání bývalých členů učitelského sboru.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 58 59 60 61 62 63 64 [...] 70 starší

Tiskové zprávy rady města

 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load