ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Pozvánka RP 2023
10.01.2023

Pozvánka na reprezentační ples města Bíliny

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás pozvat na 28. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA BÍLINY, který se uskuteční v sobotu 21. ledna od 20:00 hodin v Kulturním domě Fontána Za Chlumem. Na plese nebude chybět předtančení, bohatá tombola nebo fotokoutek. Plesem bude provázet kapela Windiband.

Součástí programu bude i vyhlášení nejlepší provozovny ve města za rok 2022. 

Zúčastnit se můžete SPECIÁLNÍ TOMBOLY o krásnou masivní dřevěnou sochu orla. Lístek k vylosování bude možné zakoupit za 250 Kč a všechny vybrané peníze půjdou na Kluby důchodců Bílina. 

Vstupenky jsou k zakoupení v IC Bílina.

Těšíme se na Vás! 


 
Bílina 30 03 2022
06.01.2023

Městské technické služby hledají vedoucí/ho střediska veřejné zeleně

Městské technické služby Bílina vyhlašují výběrové řízení na pracovní pozici VEDOUCÍ STŘEDISKA VEŘEJNÉ ZELENĚ. Hlavním požadavkem je minimálně středoškolské vzdělání zaměřené  na zahradnictví, zakládání a údržbu veřejné zeleně, popř. lesnictví nebo zemědělství. 

Přihlášky se podávají do 31.01.2023 s předpokládaným nástupem od 01.03.2023. 

Městské technické služby nabízí odpovídající finanční ohodnocení, bonusy, stravenky, příplatek za vedení apod.

Bližší informace k podmínkám výběrového řízení naleznete ikona souboruzde.

 
mimino II
05.01.2023

Informace k poskytování porodného v Bílině

V návaznosti na nový program města schválený radou města 20.12.2022 s názvem „"Podpora po narození nového občánka města Bíliny" (zkráceně „porodné“) a přicházející četné dotazy sdělujeme základní informace: Program je vstřícným krokem a podporou města Bílina směrem k pracujícím, podnikajícím nebo studujícím zákonným zástupcům narozeného dítěte. Porodné ve formě finančního daru bude činit 15.000 Kč na narozené dítě. Kdo může žádat: O dar vždy žádá zákonný zástupce narozeného dítěte (žadatel). Žádat může pouze žadatel, kterému v době podání žádosti je min. 18 let. Žadatel byl a je občanem ČR, má trvalý pobyt na území města Bílina, měl jej minimálně jeden poslední rok před narozením dítěte a také po dobu od narození dítěte po podání Žádosti. Žadatel v období posledních tří let před narozením dítěte je/byl na plný úvazek zaměstnán (nikoliv na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), podnikal/podniká nebo se soustavně připravuje/připravoval na budoucí povolání, a to v součtu nejméně po dobu dvou let. Mateřská dovolená ani rodičovská dovolená se do žádné z těchto lhůt nezapočítávají. Nutné podat žádost včetně doložení splnění podmínek. Co musí splňovat narozený občánek: Narozené dítě po celou dobu od narození mělo a v době podání žádosti stále má trvalé bydliště na území města Bílina. Maximálně lze v součtu/postupně žádat o dar na první 3 děti, v případě vícerčat první 4 děti, do tohoto počtu se započítávají všechny děti žadatele bez ohledu na to, zda na některé z nich byl, nebo nebyl, poskytnut Dar podle tohoto Programu.  Ostatní podmínky: Dar nebude poskytnut žadateli v případě, že na dané dítě již čerpal žadatel nebo jiná osoba státní dávku „porodné“, nebo o tuto dávku požádal(a) a ještě neobdržel(a) rozhodnutí o přiznání této dávky. Žadatel ani dítě nesmí mít ke dni podání žádosti žádný dluh vůči městu Bílina, jeho příspěvkovým organizacím nebo Hornické nemocnici s poliklinikou spol. s r.o. Za trvalý pobyt se nepovažuje trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Břežánská 50/4, 41801 Bílina.  Kdy se může žádat: Žádost lze podat nejdříve po uplynutí jednoho roku od narození dítěte a to po dobu následujících max. 6 měsíců. Týká se již dětí, které se narodily v roce 2022 a tedy pro podání žádosti v roce 2023 splnily/splní podmínku 1 roku věku.  Do koce měsíce ledna 2023 město Bílina zveřejní formulář žádosti a přesný postup podání žádosti na webových stránkách.

 
Pozvánka na setkání s občany leden 2023
05.01.2023

Pozvánka na veřejná setkání s občany

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás pozvat na veřejná setkání s vedením města a zástupci Úřadu práce v Teplicích, kdy hlavním tématem bude energetika, ale i další témata související s naším městem. 

Setkání se uskuteční: 

- ve středu 18. ledna od 16:00 v Klubu důchodců, v ulici Aléská na Pražském Předměstí,

- ve středu 25. ledna od 16:00 ve velké zasedací místnosti radnice, vchod z ulice M. Majerové, (zasedání bude vysíláno on-line),

- ve středu 30. ledna od 16:00 v Kulturním domě Fontána Za Chlumem. 

Případné dotazy související s jakoukoli tématikou prosím zasílejte v předstihu na e-mail sekretariat@bilina.cz. Budeme tak moci připravit na Vaše dotazy relevantní odpověď.
 
Bílina Ledovka
21.12.2022

Výstraha - tvorba silné ledovky

Vážení občané, 

Český hydrometeorologický ústav vydal další výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Až do zítra, do čtvrtka cca do 9:00 hodin se bude nadále při mrznoucím dešti tvořit silná ledovka. 

Hrozí nebezpečí četných úrazů při chůzi a vysoké nehodovosti. Doporučuje se omezit vycházení ven a jízdy autem jen na nezbytné případy.

V případě nutnosti jízdy prosím sledujte dopravní zpravodajství a jezděte mimořádně opatrně. 

Údržbu silnic a chodníků ve městě zajišťují nepřetržitě Městské technické služby Bílina s plným nasazením a veškerou dostupnou technikou. Vzhledem k extrémnímu mimořádnému počasí však vyžadují silnice a chodníky nadále Vaši obezřetnost a opatrnost. 

Děkujeme za pochopení

Výstraha ČHMÚ


 
Bílina 15 12 2022
21.12.2022

Tisková zpráva z jednání rady města z 20. prosince 2022

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 20. prosince 2022, je k dispozici ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").

 
Voda 20 12 2022
19.12.2022

Odstávka vody v ul. Mládežnická

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás informovat, že v úterý 20. prosince může od 9:00 do 13:00 hodin dojít k přerušení dodávky vody v ulici Mládežnická. 

Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti Severočeské vodovody a kanalizace 601 267 267.


 
Kruháč oprava
19.12.2022

Opravy výtluků na kruhovém objezdu u radnice

Vážení občané,

na kruhovém objezdu u radnice právě pracovníci Ředitelství silnic a dálnic provádějí opravy výtluků. 

Prosíme řidiče, aby tímto místem projížděli se zvýšenou opatrností. 

Děkujeme za pochopení. 


 
Voda 14 12 2022
13.12.2022

Přerušení dodávky vody Za Chlumem 786, 878, 879

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás upozornit na přerušení dodávky vody, ke které může dojít zítra 14. prosince od 8:00 do 10:00 hodin v ulici Za Chlumem 786, 878, 879. 

Bližší informace případně podají Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., na tel. čísle 601 267 267.

 
Josef Horáček na šířku
08.12.2022

Zemřel bývalý starosta města, pan Josef Horáček

Včera 7. prosince 2022 náhle ve věku 76 let zemřel bývalý starosta města Bíliny, pan Josef Horáček. Čest jeho památce a upřímnou soustrast nejbližším tímto za město Bílinu vyjadřuje starostka, místostarostové, tajemník a zaměstnanci městského úřadu. Smuteční obřad proběhne se středu 14. prosince 2022 ve 14:00 hodin v obřadní síni na hřbitově v Bílině. V této souvislosti byla na budově radnice vyvěšena smuteční černá vlajka. S úctou vzpomínáme.

 
novější1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 63 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load