ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

004
07.05.2019

Nástěnka odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Od května 2019 je instalována nástěnka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Bílina v Hornické nemocnici s poliklinikou. Nástěnka je umístěna v přízemí hlavní budovy za informacemi v prostorech čekárny obvodních lékařů. Nyní zde naleznete kontakty na sociální pracovníky oddělení sociální péče, důležitá telefonní čísla, kontakty na Senior byty Bílina, dále např. vzor seniorské obálky, možnosti získání Euro klíče, seniorský a rodinný pas, informace o krizovém poradenství a krizové intervenci, možnosti pomoci při finanční tísni a jiné. Nástěnka byla vytvořena za účelem informovanosti občanů o dění v sociální oblasti a bude docházet k její pravidelné aktualizaci.

V případě poskytnutí dalších informací můžete kontaktovat sociální pracovníky Městského úřadu v Bílině, osobně nebo telefonicky.


 
DSC 0266
02.05.2019

Uzavírka ulice Seifertova

Z důvodu zakreslení vodorovného dopravního značení „Přechod pro chodce“ bude dnes 02.05.2019 od 12:15 hod na cca 3 hodiny uzavřena ulice Seifertova .

Děkujeme za pochopení

 
ZŠ Za Chlumem
23.04.2019

Přípravný ročník - ZŠ Za Chlumem

Základní škola, Bílina, Za Chlumem, přijímá žádosti o přijetí do přípravného ročníku základní školy od září 2019/2020.

Přípravný ročník umožní dětem s různými specifickými a vývojovými problémy hravou formou odstranit handicapy a rozvíjet jejich osobnost. Je kladem důraz na individuální přístup k jednotlivým dětem. V přípravných třídách je 10- 15 dětí, což umožňuje lepší individuální přístup ze strany učitele.

O zařazení žáka do přípravného ročníku rozhoduje ředitelka školy na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení a lékaře. Do přípravného ročníku jsou přijímány děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Výuka je zaměřena na kompenzaci nedostatků tak, aby dítě přicházelo do první třídy připravené a předešlo se tak neúspěchu při zahájení školní docházky, což by mohlo ohrozit další vývoj dítěte.

Žádosti o zařazení žáka do přípravného ročníku přijímá ředitelka školy do 31. 5. 2019 na základě předchozí telefonické nebo emailové dohody.


 
I C E karta
15.04.2019

„Seniorská obálka“ může pomoci při záchraně života

Zachránit drahocenné minuty při akutním lékařském zásahu může pomoci tzv. „seniorská obálka“.  Seniorská obálka (tiskopis) je formulářem, do kterého starší, samostatně žijící lidé či senioři (i za pomoci svých příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svém zdravotním stavu, užívaných lécích (včetně dávkování), kontakty na své blízké osoby   a praktického lékaře. Vyplněný formulář vloží do obálky označené písmeny I.C.E., (mezinárodní zkratka anglických slov „In Case of Emergency“) což znamená „Použít v případě nouze“. Obálku poté umístí na dobře viditelné místo v bytě, a to na vnitřní stranu vchodových dveří nebo lednici, aby ji lékaři okamžitě našli.

Zájemci mohou formulář získat na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Bílina nebo si formulář stáhnout na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje - senioři a handicapovaní - senioři - seniorská obálka, https://www.kr-ustecky.cz/seniorska-obalka/ds-100509/p1=233408

V případě, že starší lidé nejsou sami schopni ze zdravotních důvodů pro seniorskou obálku dojít nebo nezvládají práci s počítačem, je možné kontaktovat sociální pracovníky Městského úřadu Bílina, kteří ji osobně přinesou a poskytnout poradenství k vyplnění.

Seniorská obálka je projekt, který vznikl jako výstup kulatého stolu „Stárneme ve zdraví“ v Brně při projektu Politika stárnutí na krajích Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt je celostátní a má fungovat v každém kraji. V březnu 2019 do projektu vstoupil i Ústecký kraj.

OSVaZ


 
Rad. věž
15.04.2019

Porucha telefonních linek

Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu celorepublikové poruchy nejsou zcela funkční pevné telefonní linky. Pro kontaktování městského úřadu je možné využít volání z mobilních telefonů, kdy je třeba zadat telefonní čísla ve formátu 727 605 a koncové trojčíslí pevné linky. Kontakty na jednotlivé zaměstnance naleznete zde: https://www.bilina.cz/…/mestsky-urad/telefonni-seznam-2.html

Děkujeme za pochopení, na opravě se intenzivně pracuje.


 
DSC 0378
12.04.2019

Tisková zpráva po jednání zastupitelstva města 10.04.2019

Tiskovou zprávu z jednání Zastupitelstva města Bíliny konané 10. dubna 2019 naleznete ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy zastupitelstva města") 

 
median
11.04.2019

MEDIAN se v Bílině ptá lidí na zkušenosti a názory

Česká nezávislá výzkumná společnost MEDIAN provádí v Bílině mezinárodní šetření na téma Vaše práva - řekněte nám, co je důležité.

Výzkum má za cíl shromáždit informace o zkušenostech a názorech lidí týkajících se základních lidských práv. Na základě dat, která budou sbírána ve všech 28 členských státech, bude možné porovnat povědomí o lidských právech napříč Evropskou unií. Náhodně vybrány byly i domácnosti v Bílině, které tazatelé navštíví do poloviny června letošního roku.

Dotazování probíhá převážně osobním rozhovorem, ale některé části může vyplnit přímo respondent. Otázky se týkají problémů v České republice, služeb v oblasti bydliště nebo osobních zkušeností s porušováním práv či diskriminací. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použité pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoli zneužití osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují. Více informací k výzkumu je možné získat na telefonu 774 637 955 nebo na e-mailu vase.prava@median.cz.


 
Setkání s občany 29 05 2019
09.04.2019

Veřejné setkání s občany

Zveme Vás na veřejné setkání s občany, které se uskuteční ve středu 29. května 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Bílina.


 
ZUS Bilina Jarni 1
09.04.2019

Koncert v kostele Zvěstování Panny Marie

Kostel Zvěstování Panny Marie v ulici Petra Bezruče ožije 16. dubna 2019 koncertem žáků z bílinské ZUŠky.

 
eu
09.04.2019

Otevření městského úřadu pro občany jiných členských států EU

V neděli 14.04.2019 bude od 08:00 do 16:00 hodin otevřen Městský úřad Bílina pro občany jiných členských států Evropské unie, kteří se mohou na základě žádosti nechat zapsat do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24.-25.05.2019.

Telefonní kontakt: 417 810 800, popř. 417 810 846

 
novější1 [...] 20 [...] 39 40 41 42 43 44 45 [...] 57 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load