ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Úklid 2
05.04.2019

V Bílině se chystají další dobrovolnické úklidové akce

Tuto neděli 7. dubna 2019 je naplánována další úklidová akce bílinského dobrovolnického ekologického projektu Trash hero, tentokrát v prostoru konírny a bývalé kolonie zahrádek na Újezdském Předměstí. Do projektu se může zapojit kdokoli. Sraz dobrovolníků je v neděli ve 13:00 hodin na místě. Bližší informace lze nalézt na stránce https://www.facebook.com/events/641066969647327/

Další dobrovolnická úklidová akce v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko, s názvem „S občanskými demokraty ukliďme Bílinu“, se uskuteční v sobotu 13. dubna 2019. V plánu je úklid okolí silnice I/13 od prodejny LIDL ke Kyselce. Bližší informace k akci naleznete zde https://www.uklidmecesko.cz/event/22972.

V rámci těchto úklidových akcí bude poskytnuta součinnost Městských technických služeb Bílina. Dobrovolníkům budou poskytnuty pytle na odpad a rukavice.  


 
místní šetření (2)
05.04.2019

Město zahájilo spolupráci se správci a s největšími vlastníky bytového fondu

Zástupci města se sešli se správci bytového fondu a s největšími vlastníky bytového fondu ve městě Bílina. Koordinační schůzka měla za cíl zahájení spolupráce, zjištění příčin problémů s nepřizpůsobivými nájemníky a zajištění potřeb majitelů a správců bytového fondu a plány s bytovým fondem do budoucna.

Schůzky se zúčastnili také členové komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, bytové komise, ředitel městské policie a vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

V úvodu schůzky místostarostka Marcela Dvořáková informovala účastníky o krocích, které město koná v rámci projektu Bílina – bezpečné město. Jedná se o společné kontroly pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví, městské policie a vedení města v problémových lokalitách, připojení se k výzvě starostů chomutovského okresu ve věci omezení obchodu s chudobou a apelu k legislativnímu řešení regulace počtu osob na metr čtvereční v bytových jednotkách. Dalším krokem je zlepšení podmínek městské policie a rozšíření tzv. bezdoplatkové zóny na celé Teplické Předměstí, kdy se pracuje na možnosti jejího dalšího rozšíření.

“Víme, že vyřešit naráz celou situaci nelze. Čeká nás dlouhá cesta, v rámci které budeme apelovat i na změny zákonů, přesto se ukázalo, že poměrně dost kroků můžeme ve spolupráci s majiteli bytů a správci bytového fondu podniknout i my,” podotkla místostarostka. Jedním z podnětů správců bytového fondu byla možnost oplocení bytových domů. Čím dál vyšší anonymita lidí je totiž problémem bílinských sídlišť. Oplocením pozemků kolem bytových domů by vzniklo místo, kde by se lidé z domu mohli setkávat a navzájem se poznávat. Možností oplocení domů se město bude zabývat. Chce však takové úpravy veřejného prostranství řešit koncepčně spolu s městským architektem či urbanistou. Tento postup se již osvědčil v jiných městech a Bílina se jimi může inspirovat.

Z jednání dále vyplynula potřeba spolupráce mezi jednotlivými majiteli bytů, například ve vzájemné komunikaci a tak možnosti snížení fluktuace problémových nájemníků v rámci města. Dalším krokem pro zlepšení vzájemné spolupráce je vyvolání jednání s velkými zaměstnavateli, kteří v Bílině působí, k řešení potřeb zaměstnaneckých bytů.

Účastníci se jednoznačně shodli na tom, že setkání mezi městem a správci a vlastníky bytového fondu mají smysl stejně jako vzájemná spolupráce. Další schůzka se očekává na podzim tohoto roku s tím, že by mohla být rozšířena o předsedy SVBJ ve městě.


 
odtahy
03.04.2019

Překážející vozy nechávají strážníci odtáhnout, zajišťují tím provoz ve městě

Bezohledně zaparkovaná auta, která brání průjezdu místem nebo vjezdu a výjezdu, nechávají strážníci odtáhnout. Nezodpovědní řidiči například znemožňují průjezd autobusů ulicemi města nebo vjezd či výjezd do garáže nebo na soukromý pozemek. “To jsou nejčastější případy odtahů vozidel, protože tato auta tvoří překážku silničního provozu,” řekl ředitel Městské policie Bílina Petr Kollár.

Strážníci se vždy snaží před odtahem kontaktovat majitele vozu. Když se to nepodaří, na místě vyplní formulář, do kterého uvedou stav vozu, a pořídí fotodokumentaci. Auto je následně odtažené na záchytné parkoviště do Teplic. Řidič si ho může vyzvednout po zaplacení případné pokuty a poplatku za odtah.

Případy z posledních dnů potvrzují, že v některých případech je odtah vozu jedinou možností. Například v SUNNu bránilo zaparkované auto průjezdu autobusu. Přitom stačilo zaparkovat vůz správně na vyznačené místo. Bohužel tak řidič neučinil, a tak si automobil musel vyzvednout ze záchytného parkoviště.

Vjezd do servisu v Aléské ulici znemožňovala dodávka. Jelikož se k ní několik hodin nedostavil majitel, byla také odtažena. Výjezdu ze soukromého garáže zase bránilo jiné auto, jehož majitel ho tam nechal stát déle než čtyřiadvacet hodin. Strážníci se v tomto případě také rozhodli nechat ho odtáhnout.


 
IMG 0797 upr
19.03.2019

Požadavek na obsazení funkce pomocný organizační pracovník v Klubu důchodců I

Pečovatelská služba Bílina poptává obsazení funkce, pomocný organizační pracovník v Klubu důchodců I, Aleská 265, Bílina.

S uchazečkou/uchazečem bude sepsána dohoda o práci konanou mimo pracovní poměr, maximálně 16 hodin týdně.

Tato pracovní pozice je vhodná pro mladší seniorku, která je ráda mezi svými vrstevníky.

Požadavky:

  • Trestní bezúhonnost
  • Zdravotní způsobilost
  • Řidičský průkaz sk. B výhodou
  • Dobré komunikační schopnosti
  • flexibilita

Popis pracovní pozice:

  • Zajištění provozu klubu důchodců 2x týdně od 12:30-17:30 hodin
  • Účast na výletech dle domluvy s vedoucí pečovatelské služby
  • Úklid a údržba Klubu důchodců

 

Předpokládaný nástup: dle domluvy obou stran

Bližší informace: Ing. Markéta Kalivodová, Vedoucí Pečovatelské služby Bílina, tel. 727 947 640, email. pečovatelky.bilina@seznam.cz

 


 
IMG 20190317 111513
19.03.2019

Kácení dřevin v ochranném pásmu distribuční sítě

Chtěli bychom informovat o kácení dřevin v ulici A. Sovy a Maxe Švabinského. K pokácení stromů dochází z důvodu odstranění dřevin v ochranném pásmu distribuční sítě plynovodu. Umístěním dřevin byl ohrožen spolehlivý a bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy. Kácení stromů provádí společnost ArboEnergy,  s. r. o.

 
396
15.03.2019

Celé Teplické Předměstí je nově bezdoplatkovou zónou

Dnes začalo v Bílině platit opatření obecné povahy, kterým bylo vyhlášeno celé Teplické Předměstí za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území města, tedy takzvanou bezdoplatkovou zónou. Znamená to částečné omezení výplaty dávek na bydlení pro nově příchozí obyvatele. “Opatření pomůže omezit takzvanou sociální turistiku i obchod s chudobou. Je to jediný nástroj, který má město k dispozici k řešení této problematiky a s ní souvisejícím vysokým počtem přestupků a spáchaných trestných činů v lokalitě. Opatření obecné povahy již na Teplickém Předměstí platilo v několika vytipovaných ulicích, nyní je rozšířené na celou oblast. Chceme tímto opatřením chránit vlastníky nemovitostí v dané lokalitě, aby se nezvyšoval příliv sociálně nepřizpůsobivých občanů a výskyt sociálně nežádoucích jevů a díky tomu nedocházelo ke snižování hodnot nemovitostí,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

V lokalitě probíhalo šetření od 1. ledna 2017 do 31. července 2018, ze kterého vyplývá, že se tam vyskytují ve zvýšené míře sociálně nežádoucí jevy spočívající ve zvýšené kriminalitě a páchání přestupků a v porušování veřejného pořádku. “Při srovnání míry spáchaných činů a přestupků s ostatními částmi města je četnost spáchaných trestných činů a přestupků na Teplickém Předměstí velmi vysoká. Z šetření je zřejmé, že nejčastěji v lokalitě řešili policisté, strážníci i jiné oprávněné orgány distribuci návykových látek, šíření toxikomanie, poškozování cizího majetku, záškoláctví, fyzické a slovní napadání mezi obyvateli, vyhrožování v hernách, restauracích či na ulicích nebo rušení nočního klidu,” uvedl Oldřich Jedlička, vedoucí odboru dopravy, který veřejnou vyhlášku na základě žádosti vedení města vydal.

Za sledované období došlo v lokalitě ke 1 583 přestupkům. Teplické Předměstí je také lokalitou s nejčastějším výskytem uživatelů drog, s častým nálezem pohozených injekčních stříkaček.

Opatření obecné povahy se týká ulic Antonína Sovy, Bedřicha Smetany, Bezovka, Bílinská, Čapkova, Čsl. armády, Dukelská, Dvořákova, E. Krásnohorské, Hasičská, Havlíčkova, Horská, Husova, Chlumská, Jakoubkova, Jiřího z Poděbrad, Litoměřická, M. Švabinského, Na Chlumu, Pivovarská, Prokopa Holého, Sídliště SHD, Sídliště U Nového nádraží, Sídliště Za Chlumem, Studentská, Teplická, Vítězná, Vojanova, Východní a Zadní. Konkrétní znění vyhlášky je k dispozici na webových stránkách města či na městském úřadě.

 
STR 10 čarodějnice   recitační (4)
14.03.2019

Desítky dětí recitovaly v městském divadle

V městském divadle se uskutečnil dvaadvacátý ročník recitační části soutěže Bořeňská čarodějnice. V porotě usedl zakladatel soutěže a divadelní režisér Svatopluk Vašut, učitelka historicky prvního vítěze Ivana Pitková, několikanásobný vítěz soutěže Ondřej Kvěch a herečka Ivana Turusová, která celou soutěž uvedla recitací povídky Diamantové očko od Bohumila Hrabala.

Celkem se zúčastnilo více než sedm desítek dětí z mateřských, základních i středních škol. “Soutěž, kterou velmi dobře organizuje Kulturní centrum Bílina, pomáhá kultivovat život ve městě. V současné době podle mého názoru pedagogové ve většině případů velmi vhodně vybírají texty pro své děti, jsou tací, kteří mají skvělé recitátory řadu let po sobě. Jsem velmi rád, že mohu být součástí poroty této soutěže,” uvedl zakladatel soutěže Svatopluk Vašut.

 

Výsledková listina:

 

0. kategorie jednotlivci (nepostupová)

1. Veronika Vaculínová – MŠ Aléská

2. Ema Skřivánková – MŠ Aléská

3.Theodora Deáková - MŠ Čapkova

 

0. kategorie soubory (nepostupová)

1. MŠ Aléská – Kamarádi

2. MŠ Žižkovo údolí – Koťata

3. MŠ Síbova – Agáta Kalabzová, Klára Türbová

 

0. kategorie jednotlivci (postupová)

1. Karla Křížová – ZŠ Za Chlumem

2. Anna Jandová – ZŠ Aléská

3. Christian Poncer – ZŠ Lidická

 

0. kategorie soubory (postupující)

Pamětní list – Oliver Slačík, Patrik Gaži – ZŠ Aléská

 

1. kategorie jednotlivci (postupující)

1. Viktorie Jurcová – ZŠ Aléská

2. Lucie Hudáková – ZŠ Aléská

3. Johanka Ziegelheimová – ZŠ Lidická

3. Vít Novotný – ZŠ Lidická

Čestné uznání – Lucie Pýchová

 

2. kategorie jednotlivci (postupující)

1. Karel Mojžíš – ZŠ Za Chlumem

2. Veronika Zábranská – ZŠ Za Chlumem

3. Věra Křížová – ZŠ Za Chlumem

3. Kristýna Benešová – ZŠ Hostomice

 

2. kategorie soubory (postupující)

1. Rakašová, Stejskalová, Brandtnerová, Vraný, Sychrová

 

3. kategorie jednotlivci (postupová)

1. Jan Svoboda – ZŠ Za Chlumem

2. Barbora Kuglerová – ZŠ Za Chlumem

2. Eliška Budajová – Gymnázium Bílina

3. Kateřina Holečková – Gymnázium Bílina

 

4. kategorie jednotlivci (postupující)

1. Lucie Lovičová

2. Linda Dang Thao Linh

3. Filip Novotný

 

 
mts
13.03.2019

Velkokapacitní kontejnery v ulicích města

Městské technické služby umístí po městě velkokapacitní kontejnery, lidé tak v rámci jarního úklidu mohou vyhodit objemný odpad, který není možné umístit do běžného kontejneru. 

Velkokapacitní kontejnery budou k dispozici od ranních hodin 28. března do desáté hodiny dopoledne 29. března. 

Stanoviště:

- ulice Čapkova za MŠ

- u bloku číslo 2

- v prostoru Sídliště za Chlumem u pošty

- v prostoru SHD – u domu dětí a mládeže

- v prostoru parkoviště ulice Fügnerova

- v prostoru ulice Jižní u kotelny

Vývoz velkokapacitních kontejnerů bude po naplnění proveden pouze jednou. Zpět na stanoviště se již v daném týdnu nevrací. 

Povinností je odkládat odpad pouze do kontejnerů, nepřeplňovat je. Je-li kontejner již naplněn, je zakázáno odkládat věci vedle, hrozí pokuta. 

Co do velkokapacitního kontejneru patří

- objemný odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob, např. zbytky dřevěných obalů, nábytek, koberce, linolea, staré lyže, kola, umyvadla a WC mísy, textilní materiál a podobně.

Co do velkokapacitního kontejneru nepatří

- stavební odpad, elektronika, autobaterie a jiné nebezpečné odpady, zbytky barev, ředidel a olejů a jimi znečištěné obaly

- asfaltové směsi obsahující dehet

- izoloční materiály obsahující azbest

- léky

 
DSC 0321
11.03.2019

Volné bezbariérové byty v Zeleném domě

V Zeleném domě v bílinské Tyršově ulici jsou dva bezbariérové byty volné. Město Bílina je nabízí handicapovaným nájemníkům.

O bezbariérový byt lze žádat na odboru nemovitostí a investic Městského úřadu v Bílině, v oddělení bytové agendy. Žádost se podává na předepsaném formuláři s názvem Žádost o byt v Zeleném domě, kterou projedná Sociálně zdravotní komise. S doporučením od komise je poté žádost  předložena Radě města Bíliny, která k žádosti zaujme stanovisko.

Základním předpokladem pro přidělení bytu je u žadatele či člena rodiny těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí. Podmínky pro přidělení bezbariérového bytu nejsou pevně stanoveny a žádost je vždy posouzena individuálně.

V Zeleném domě jsou celkem čtyři bezbariérové byty. Dva volné jsou o velikosti 1+1.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 41 42 43 44 45 46 [...] 57 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load