ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

vysvědčení
01.02.2023

Za vyznamenání vstup do bazénu zdarma

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že od pátku 3. února do neděle 5. února bude pro žáky do 15 let, kteří předloží své letošní pololetní vysvědčení s vyznamenáním, vstup do plaveckého bazénu v Bílině na jednu hodinu zdarma.

Plavecký bazén a parní kabiny mají během pololetních prázdnin otevřeno každý den od 10:00 do 20:00 hodin.

Těšíme se na Vás

 
Hornická (2)
31.01.2023

Informace o přerušení činnosti očkovacího centra v Bílině

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že zítra, tedy 1. února bude možné se  nechat naposledy očkovat proti Covid-19 v Hornické nemocnici s poliklinikou.

Činnost očkovacího centra v Bílině bude zítřejším dnem ukončena.

Při eventuálním zhoršení hygienicko-epidemiologické situace a při zvýšeném zájmu občanů o očkování proti Covid-19 bude očkování v Bílině opět obnoveno.

Děkujeme za pochopení

 
Porodné (2)
24.01.2023

Porodné

Vážení občané,

na základě nově schváleného programu "Podpora po narození nového občánka města Bíliny" již mohou žadatelé podávat žádosti.

Podrobné informace o postupu včetně formulářů naleznete na stránkách města www.bilina.cz.

Žádat lze až po dovršení 1 roku dítěte a od té doby je nutno podat žádost nejpozději do 6 měsíců (tj. do 1,5 roku dítěte). U dětí narozených v období od 01.07.2021 až 31.12.2021 lze podat žádost do 30.06.2023.

Program je prvním z plánovaných podpůrných programů města Bíliny. Cílem porodného je podpora budoucnosti města, kterou jsou noví občánci a jejich pracující, podnikající nebo studující rodiče.

Jaké jsou hlavní podmínky pro podání žádosti❓

Co musí žádost o Porodné obsahovat❓

Jak žádost o Porodné podat❓

Jaký bude postup po podání Vaší žádosti❓

Kontakt a dotazy❓

 
Velká zasedačka
24.01.2023

Pozvánka na druhé veřejné setkání s občany

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na druhé veřejné setkání s občany, které se uskuteční zítra - ve středu 25. ledna 2023 od 16:00 hodin v zasedací místnosti radnice (vchod z ulice M. Majerové).

Hlavním tématem, kterému se budou zástupci města a úřadu práce věnovat, bude energetika. Řešit se ale budou i další otázky související se současným děním ve městě.  

Pokud se prvního veřejného setkání nebudete moci zúčastnit, můžete jej sledovat on-line.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste své dotazy zasílali v předstihu na sekretariat@bilina.cz tak, abychom pro Vás případně stihli připravit relevantní odpověď. 

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi! 


 
Voda 17 01 2023
16.01.2023

Odstávka vody v ul. Jiráskova

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že zítra, tedy v úterý 17. ledna může dojít k přerušení dodávky vody od 9:00 do 13:00 hodin v ulici Jiráskova 320, 321, 322 a 323. 

Bližší informace případně obdržíte na zákaznické lince společnosti Severočeské vodovody a kanalizace 601 267 267.


 
Klub důchodců (2)
16.01.2023

Pozvánka na veřejné setkání s občany - 18. ledna v Klubu důchodců

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás pozvat na první veřejné setkání s občany, které se uskuteční již ve středu 18. ledna 2023 od 16:00 hodin v Klubu důchodců v ulici Aléská 265 na Pražském Předměstí.

Hlavním tématem, kterému se budou zástupci města a úřadu práce věnovat, bude energetika. Řešit se ale budou i další otázky související se současným děním ve městě.  

Pokud se prvního veřejného setkání nebudete moci zúčastnit, můžete využít další termíny. Veřejné setkání uskuteční ještě 25. ledna v zasedací místnosti radnice a 30. ledna v Kulturním domě Fontána.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste své dotazy zasílali v předstihu na sekretariat@bilina.cz tak, abychom pro Vás případně stihli připravit relevantní odpověď. 

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi! 


 
porucha  kontejner
13.01.2023

Porucha velkokapacitního kontejneru Za Chlumem

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás upozornit na poruchu podzemního velkokapacitního kontejneru umístěného v sídlišti Za Chlumem u bloku 2. 

Kontejner byl odvezen k opravě. Místo je ohraničeno páskou. Prosíme proto o shovívavost a abyste do doby opravy využívali kontejnery, které byly k bloku 2 nově přistaveny.

Děkujeme za pochopení


 
Pozvánka RP 2023
10.01.2023

Pozvánka na reprezentační ples města Bíliny

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás pozvat na 28. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA BÍLINY, který se uskuteční v sobotu 21. ledna od 20:00 hodin v Kulturním domě Fontána Za Chlumem. Na plese nebude chybět předtančení, bohatá tombola nebo fotokoutek. Plesem bude provázet kapela Windiband.

Součástí programu bude i vyhlášení nejlepší provozovny ve města za rok 2022. 

Zúčastnit se můžete SPECIÁLNÍ TOMBOLY o krásnou masivní dřevěnou sochu orla. Lístek k vylosování bude možné zakoupit za 250 Kč a všechny vybrané peníze půjdou na Kluby důchodců Bílina. 

Vstupenky jsou k zakoupení v IC Bílina.

Těšíme se na Vás! 


 
Bílina 30 03 2022
06.01.2023

Městské technické služby hledají vedoucí/ho střediska veřejné zeleně

Městské technické služby Bílina vyhlašují výběrové řízení na pracovní pozici VEDOUCÍ STŘEDISKA VEŘEJNÉ ZELENĚ. Hlavním požadavkem je minimálně středoškolské vzdělání zaměřené  na zahradnictví, zakládání a údržbu veřejné zeleně, popř. lesnictví nebo zemědělství. 

Přihlášky se podávají do 31.01.2023 s předpokládaným nástupem od 01.03.2023. 

Městské technické služby nabízí odpovídající finanční ohodnocení, bonusy, stravenky, příplatek za vedení apod.

Bližší informace k podmínkám výběrového řízení naleznete ikona souboruzde.

 
mimino II
05.01.2023

Informace k poskytování porodného v Bílině

V návaznosti na nový program města schválený radou města 20.12.2022 s názvem „"Podpora po narození nového občánka města Bíliny" (zkráceně „porodné“) a přicházející četné dotazy sdělujeme základní informace: Program je vstřícným krokem a podporou města Bílina směrem k pracujícím, podnikajícím nebo studujícím zákonným zástupcům narozeného dítěte. Porodné ve formě finančního daru bude činit 15.000 Kč na narozené dítě. Kdo může žádat: O dar vždy žádá zákonný zástupce narozeného dítěte (žadatel). Žádat může pouze žadatel, kterému v době podání žádosti je min. 18 let. Žadatel byl a je občanem ČR, má trvalý pobyt na území města Bílina, měl jej minimálně jeden poslední rok před narozením dítěte a také po dobu od narození dítěte po podání Žádosti. Žadatel v období posledních tří let před narozením dítěte je/byl na plný úvazek zaměstnán (nikoliv na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), podnikal/podniká nebo se soustavně připravuje/připravoval na budoucí povolání, a to v součtu nejméně po dobu dvou let. Mateřská dovolená ani rodičovská dovolená se do žádné z těchto lhůt nezapočítávají. Nutné podat žádost včetně doložení splnění podmínek. Co musí splňovat narozený občánek: Narozené dítě po celou dobu od narození mělo a v době podání žádosti stále má trvalé bydliště na území města Bílina. Maximálně lze v součtu/postupně žádat o dar na první 3 děti, v případě vícerčat první 4 děti, do tohoto počtu se započítávají všechny děti žadatele bez ohledu na to, zda na některé z nich byl, nebo nebyl, poskytnut Dar podle tohoto Programu.  Ostatní podmínky: Dar nebude poskytnut žadateli v případě, že na dané dítě již čerpal žadatel nebo jiná osoba státní dávku „porodné“, nebo o tuto dávku požádal(a) a ještě neobdržel(a) rozhodnutí o přiznání této dávky. Žadatel ani dítě nesmí mít ke dni podání žádosti žádný dluh vůči městu Bílina, jeho příspěvkovým organizacím nebo Hornické nemocnici s poliklinikou spol. s r.o. Za trvalý pobyt se nepovažuje trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Břežánská 50/4, 41801 Bílina.  Kdy se může žádat: Žádost lze podat nejdříve po uplynutí jednoho roku od narození dítěte a to po dobu následujících max. 6 měsíců. Týká se již dětí, které se narodily v roce 2022 a tedy pro podání žádosti v roce 2023 splnily/splní podmínku 1 roku věku.  Do koce měsíce ledna 2023 město Bílina zveřejní formulář žádosti a přesný postup podání žádosti na webových stránkách.

 
novější1 2 3 4 5 6 7 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 66 starší

Výbory zastupitelstva města

 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load