ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Pas
07.07.2022

Včasné vyřízení osobních dokladů před dovolenou

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani nepotřebujete!

K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Nejenom do tradičně nejoblíbenější destinace českých turistů Chorvatska, ale například i do Řecka, Bulharska, Itálie, Španělska a dalších zemí Evropské Unie tak cestovní pas vůbec nepotřebujete. Občanský průkaz vám navíc stačí i k cestám do dalších států mimo Evropskou unii jako je Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika a Kosovská republika (pouze občanský průkaz s biometrickými údaji).

Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Vyhotovit občanský průkaz je možné i ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Je však nutné počítat se zvýšeným správním poplatkem, a to 1 000 Kč za občanský průkaz vydaný do 24 hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 Kč). Výše správních poplatků za expresní vydání občanských průkazů je nicméně výrazně nižší než je tomu u cestovních pasů.

Má vaše dítě občanský průkaz?

Pamatujte na to, že všechny děti musí mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje.

Občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let. Správní poplatek za jeho vydání je pouze 100 Kč a jeho platnost je 5 let. Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22), popřípadě u Ministerstva vnitra, pokud žádá o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě.

Plánujete letní dovolenou mimo Evropskou unii a nemáte platný cestovní pas?

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti na poslední chvíli. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč.

Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu včas?

Můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Správní poplatek u cestovního pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne činí 6 000 Kč (u občanů mladších 15 let 2 000 Kč) a 3 000 Kč u cestovního pasu vydaného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 1 000 Kč).

Žádosti o občanský průkaz nebo pas se v Bílině podávají v přízemí hlavní budovy radnice, v úředních hodinách, tedy v pondělí a ve středu od 07:00 do 18:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 07:00 do 14:00 hodin a v pátek od 07:00 do 13:00 - pouze pro objednané. 

 
Odstávka vody Ćapkova 07 07 2022
07.07.2022

Odstávka vody v ulici Čapkova a Litoměřická

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že dnes 7. července dojde od 8:30 do 12:00 hodin k odstávce vody v ulicích Čapkova a Litoměřická, z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení.

Náhradní zásobování bude zajištěno.

Bližší informace obdržíte na zákaznické lince společnosti - 601 267 267. 


 
Odstávka vody Čapkova 30 06 2022
29.06.2022

Odstávka vody v ulici Čapkova a Litoměřická

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že zítra, tedy 30. června dojde od 9:00 do 13:00 hodin k odstávce vody v ulicích Čapkova 839-860 a 869 a Litoměřická 168-183, 187 a 861-868, z důvodu provozní havárie.

Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky. Bližší informace obdržíte na zákaznické lince společnosti - 601 267 267. 


 
Odstávka ele 30 06 2022
29.06.2022

Odstávka elektřiny na Mosteckém Předměstí

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že zítra, tedy 30. června, dojde od 8:00 do 16:00 hodin k odstávce elektřiny na Mosteckém Předměstí, konkrétně v ulicích Důlní, Fišerova, Liptická, Na Větráku, Příkrá, Sklářská a Uhelná. 

Bližší informace jsou k dispozici na stránce https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky


 
M  Švabinského
24.06.2022

Specifické skupiny uprchlíků z Ukrajiny v Bílině ubytovány nebudou

Vážení občané,

na základě nesouhlasného stanoviska starostky města, Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, a hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jana Schillera, s ubytováním specifických skupiny uprchlíků z Ukrajiny v objektu na adrese M. Švabinského 652, 653, 654 bylo Správou uprchlických zařízení MV rozhodnuto, že zmíněný objekt pro ubytování těchto skupin uprchlíků nevyužijí. Celou odpověď ředitele Mgr. et Mgr. Pavla Bacíka si můžete přečíst ikona souboru ikona souboruzde.

 
004
15.06.2022

Tisková zpráva z jednání mimořádné valné hromady Hornické nemocnice s poliklinikou z 14.06.2022

Rada města v působnosti valné hromady odvolala Ing. Andreu Abigail Novákovou, z funkce jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., s okamžitou účinností, z důvodu porušení povinnosti při výkonu funkce: Za porušení společenské smlouvy čl. 7 při neplnění povinnosti dané usnesením valné hromady č. 524 z 03.05.2022, kterým jediný společník uložil jednatelce Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., ukončit veškeré činnosti související s přesunem či ukončením činnosti provozu sociálně zdravotních lůžek, přesunem stomatologického komplexu a správy nemocnice, do doby schválení nové střednědobé koncepce Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., kdy při zasedání dozorčí rady společnosti, které se konalo 03.06.2022 bylo zjištěno, že: 4 klienti sociálních lůžek byli převedeni na sociální lůžka LDN A, stanice D (ve které byla umístěna sociální lůžka) je prázdná, 4 klienti byli umístěni do jiného zařízení, které poskytuje stejné služby – sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (sociálně zdravotní lůžka). Za porušení povinnosti při výkonu funkce, neboť nebyla soutěžena zakázka „Operativní leasing na osobní vozidlo Kia Sportage“, s předpokládanou hodnotou nad 500 tisíc Kč bez DPH dle směrnice č. 3/2021 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Bílina a za pochybení spočívající v nesplnění povinnosti zveřejnit v registru smluv předmětnou smlouvu do tří měsíců od jejího podpisu. Rada města v působnosti valné hromady jmenovala RNDr. Jaroslava Herzingera do funkce jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., s okamžitou účinností, a to na dobu určitou, do jmenování nového jednatele, který vzejde z výběrového řízení, nejdéle však na dobu 1 roku. Úkolem nově jmenovaného jednatele je zejména personální stabilizace nemocnice s poliklinikou, znovuzprovoznění sociálně zdravotních lůžek a připravení nemocnice k předání novému jednateli, který vzejde z výběrového řízení po komunálních volbách na podzim 2022.

 
Hornická
14.06.2022

Tisková zpráva k odvolání jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou a jmenování nového jednatele

Rada města v působnosti valné hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., dne 14.06.2022 odvolala jednatelku společnosti a jmenovala nového jednatele.

S ohledem na skutečnost, že odvolání jednatelky byl mimořádný a neplánovaný krok a současně že tento krok byl učiněn několik měsíců před komunálními volbami, které se konají v září 2022, rada města v působnosti valné hromady dnes rozhodla o jmenování nového jednatele za následujících podmínek:

1. jednatel je jmenován jako krizový manažer na max. 12 měsíců,

2. do té doby bude připraveno výběrové řízení na nového jednatele, kterého vybere nová rada města vzešlá z komunálních voleb, které se konají v září 2022,

3. současný nově jmenovaný jednatel se tohoto výběrového řízení již nezúčastní,

4. úkolem dnes jmenovaného jednatele je zejména personální stabilizace nemocnice s poliklinikou, znovuzprovoznění sociálně zdravotních lůžek a připravení nemocnice k předání novému jednateli, který vzejde z výběrového řízení po komunálních volbách na podzim 2022.

Radu města tento krok netěší, ale základním předpokladem úspěšné činnosti společnosti, v tomto případě zejména poskytování zdravotnických a sociálních služeb občanům města Bíliny, je plnění rozhodnutí vlastníka, soulad a důvěra mezi vlastníkem a jednatelem.


 
Rad. věž
10.06.2022

Tisková zpráva po jednání zastupitelstva města 8. června 2022

Tiskovou zprávu z jednání Zastupitelstva města Bíliny konaného 8. června 2022 naleznete ikona souboru ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy zastupitelstva  města").   
Uzavírka Čapkova
02.06.2022

Uzavření průjezdu ulicí Čapkova

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že od dnešního dne, tedy od 2. června do pondělí 6. června bude UZAVŘEN průjezd ulicí Čapkova z důvodu sesuvu půdy ve výkopu pod komunikací. 

Obyvatelům ulice Čapkova bude umožněn vjezd "jednosměrkou" nad mateřskou školkou. 

Za případné komplikace se omlouváme. 


 
novější1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 59 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load