ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

IMG_8351.jpg
21.09.2023

Aktuální informace k výkopovým pracím na Mírovém náměstí

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že se v tomto týdnu uskutečnila schůzka vedení města se zástupcem společnosti ZAREPO, který zastupuje investora akce rekonstrukce vodovodu a kanalizace, společnost Severočeské vodovody a kanalizace. Dle aktuálních informací se na Mírovém náměstí bohužel, z důvodu technických problémů, nepodařilo protlačit potrubí bezvýkopovou technologií v celé předpokládané délce. V některých místech protlaku brání staré, nikde neevidované, kanalizační sítě. Z těchto důvodů bude muset zhotovitel část oprav provést výkopem (od stávajícího výkopu před Hotelem U Lva, k začátku Seifertovy ulice). Zhotovitel nyní projednává vyřízení potřebných povolení, neboť tento postup nebyl původně odsouhlasen.

Zhotovitel se za vzniklou situaci omlouvá, ale stav starých sítí nelze bohužel předvídat. Vodovodní a kanalizační sítě v této části města jsou z roku 1966 a generální opravu vyžadují. Případné opakující se opravy havárií by komplikovaly situaci více.

Na závěr si dovolujeme uvést, že město Bílina není investorem ani zadavatelem prací. Tím je Severočeská vodárenská společnost, která je i majitelem a správcem vodovodu a kanalizace. Město Bílina se, v rámci zákonných možností, může jen ke stavbě a jejímu průběhu vyjadřovat. Tak také i v tomto případě činí. Zástupci města např. upozornili na nedostatečné provizorní dopravní řešení a žádají nápravu. Současně město trvá na splnění požadavku na dokončení všech plánovaných prací v tomto úseku v letošním roce, nebo na postupné dokončování a obnovení silničního provozu tam, kde práce skončí.

Zástupce investora slíbil, že bude vedení města průběžně informovat. Následně budou tyto aktuální informace městem zveřejňovány.

V této souvislosti upozorňujeme, že na Mírovém náměstí byla nově osazena značka „zákaz zastavení“, která neumožňuje podélné zastavení na severozápadní straně náměstí, před Obchodním domem Praha, PECUDem apod. Zákaz zastavení bude důsledně kontrolován městskou policií, neboť při podélném stání, během obousměrného provozu, hrozí újma nejen na majetku, ale zejména na zdraví všech účastníků dopravního provozu na Mírovém náměstí. Díky tomuto opatření by měl být zajištěn plynulejší obousměrný provoz.

Prosíme proto řidiče, aby zvážili nutnost na Mírové náměstí zajíždět a aby spíše využili bezplatná parkovací místa v okolních ulicích a na dalších vhodnějších místech, např. v ulici M. Majerové, Wolkerova, Želivského, na Žižkově náměstí, v ulici Břežánská, u prodejny PENNY Market, LIDL a Albert, podél silnice I/13 u husitské bašty, u zimního stadionu, v ulici Pražská naproti „Pentagonu“ nebo u plavecké haly.  Všechny uvedené parkovací možnosti se nachází v docházkové vzdálenosti 5-10 minut od Mírového náměstí. 

Děkujeme za pochopení a součinnost


 
Zámek
18.09.2023

Tisková zpráva z jednání zastupitelstva města z 13. září 2023

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bíliny, které se uskutečnilo 13. září 2023, je k dispozici ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy zastupitelstva města").


 
Odstávka.JPG
18.09.2023

Upozornění na odstávky elektřiny

Upozorňujeme, že v tomto týdnu proběhnou dvě plánované odstávky elektřiny.

V úterý 19. září od 8:00 do 14:00 v ulici Tyršova 1, 10, 12, 18, 20 a Pražská 9.

Ve středu 20. září od 8:00 do 13:00 v ulicích Boženy Němcové: č. o. 6, 8, 10, 12, 14, 16; č. p. 430; Kyselská: č. o. 24, 26, 28, 36; č. p. 401; Mostecká: č. o. 2, 6, 16; č. p. 428, 460 a Na Výsluní: č. o. 1-6, 6-10, 12, 13, 13-17, 17, 18, 19, 21, 23; č. p. 342, 354, 358, 360, 366, 369, 370, 372, 474, 477, 478, 479, 481, 482, 484, 487, 494.

 
Voda 14.09.2023.jpg
13.09.2023

Přerušení dodávky vody v ulici Aléská - 14.09.2023

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že ve čtvrtek 14. září může od 8:00 do 12:00 hodin dojít k přerušení dodávky vody v ulici Aléská. 

Důvodem je provozní havárie na vodovodním zařízení, kdy s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky bude zajištěno náhradní zásobování. 

Bližší informace lze případně získat na zákaznické lince společnosti Severočeské vodovody a kanalizace: 601 267 267. 


 
MN.jpg
12.09.2023

Upozornění na uzavření průjezdu Mírovým náměstím

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás upozornit na uzavření průjezdu Mírovým náměstím, v rámci akce SčVaK - rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Průjezd je uzavřen na rohu u klenotnictví, u výjezdu z ulice Wolkerova. 

Výjezd z Mírového náměstí je umožněn u radnice, kdy je zobousměrněn průjezd před knihovnou a před Obchodním domem Praha. 

Prosíme řidiče o obezřetnost při průjezdu Mírovým náměstím, případně o zvážení nutnosti na Mírové náměstí zajíždět. 

Uzavírka by měla být ukončena nejpozději ve čtvrtek 14. září. 

Děkujeme za pochopení. 


 
Voda 11.09.2023.jpg
11.09.2023

Přerušení dodávky vody v SHD

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že dnes, tedy v pondělí 11. září 2023 může od 11:30 do 14:30 hodin dojít k přerušení dodávky vody v ulici Studentská, Čsl. armády, Vítězná, Husova, Havlíčkova, Dvořákova, Jiřího z Poděbrad, Bedřicha Smetany, Elišky Krásnohorské, Dukelská, Havířská, Prokopa Holého, Teplická, Sídliště SHD, Východní, Sadová, Vojanova, Jakoubkova, Náměstí.

Důvodem je provozní havárie na vodovodním zařízení. 

Bližší informace lze případně získat na zákaznické lince společnosti Severočeské vodovody a kanalizace - 601 267 267.

 
MN.jpg
08.09.2023

Informace k postupu prací při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v centru města

V ulici Seifertova a na Mírovém náměstí pokračují práce Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., na rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Předpokládá se, že vzhledem k havarijnímu stavu dešťové kanalizace a jejich vpustí a očekávaného archeologického průzkumu, se práce v rámci I. etapy mohou prodloužit až do 31. října.

V prostoru u kostela a na rohu parkoviště u výjezdu z ulice Wolkerova probíhají v těchto dnech výkopové práce na budování dvou propojovacích šachet.

Od pondělí 11. září, přibližně do středy 13. září pak bude na Mírovém náměstí probíhat pokládka nového potrubí bezvýkopovou technologií. Z tohoto důvodu bude UZAVŘEN PRŮJEZD NA ROHU U KLENOTNICTVÍ NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ. Výjezd z Mírového náměstí bude umožněn u radnice, zobousměrněním průjezdu před knihovnou a před Obchodním domem Praha.

Prosíme proto řidiče, aby v uvedených dnech zvážili nutnost zajíždět na Mírové náměstí a využili parkoviště např. u prodejny Penny market, LIDL nebo Albert.

Děkujeme za pochopení.

 
voda 08.09.2023.jpg
08.09.2023

Přerušení dodávky vody v SHD

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že dnes, tedy v pátek 8. září 2023 může od 8:00 do 12:00 hodin dojít k přerušení dodávky vody v ulici Studentská, Dvořáková, Jiřího z Poděbrad, Elišky Krásnohorské a Východní.

Důvodem je provozní havárie na vodovodním zařízení. 

Bližší informace lze případně získat na zákaznické lince společnosti Severočeské vodovody a kanalizace - 601 267 267.


 
Voda 06.09.2023.jpg
06.09.2023

Přerušení dodávky vody v ul. Seifertova

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že dnes, tedy ve středu 6. září 2023 může od 8:00 do 12:00 hodin k přerušení dodávky vody v ulici Seifertova. 

Důvodem je provozní havárie na vodovodním zařízení. 

Bližší informace lze případně získat na zákaznické lince společnosti Severočeské vodovody a kanalizace - 601 267 267.


 
Bílina_klub podnikavců.png
05.09.2023

Klub podnikavců startuje již dnes

Poslední volná místa na workshop v Bílině! 

Téma: Jak skloubit podnikání a osobní život?
Datum: 05.09.2023
Čas: 17:30 - 19:30 h
Host: Michel Vojnarová
Místo: Městská knihovna, Mírové náměstí 21, Bílina

ZDARMA, stačí se registrovat na tomto odkazu https://klubpodnikavcu.cz/akce/sraz-podnikavcu-bilina-2

Na workshopu se budeme intenzivně věnovat klíčovým aspektům dosažení harmonie mezi podnikáním a osobním životem.

Společně prozkoumáme vaše životní role a naučíme se, jak efektivně plánovat a rozvrhovat čas tak, abyste mohli věnovat pozornost všem důležitým oblastem života – od podnikání přes partnerský vztah až po rodičovství, přátelství a sportovní aktivity.

Nezapomeňte se registrovat ZDE https://klubpodnikavcu.cz/akce/sraz-podnikavcu-bilina-2

Těšíme se na vás! 
 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 70 starší

Videogalerie

Webová kamera - Mírové náměstí Den Horníků 2023 Řezbářský plenér 2023 Koncert pro kamerunské kozy 2023 KC Bílina - Pohádková cesta MŠ Maxe Švabinského - rozloučení s předškoláky MŠ Švabinka předškoláci na MěÚ ZUŠ - tanec ve stínu světla DDM olympiáda MŠ Aléská - Den dětí DDM akademie 2023 Pochod na Radovesickou výsypku Nedělní Kafáč Májový jarmark 2023 Den s Kobylí MŠ Žižkovo údolí - pálení čarodějnic Výstup na radniční věž ZŠ Za Chlumem - snídaně Rozsvícení stromu 2022 Nej provozovna 2022 MŠ Síbova - pohádkový bál Ples města 2023 Bílina - Mužáci z Kobylí ZŠ Aléská - besídka Ples 50 let ZŠ Za Chlumem Hasičská zbrojnice Investiční akce Den horníků 2022 Kamerunky 2022 Pohádková cesta Tomáš Klus v Bílině MŠ Maxe Švabinského - loučení se školkou 2022 Rozloučení s předškoláky MŠ Ant. Sovy Výstava \"Mandalu pro Andreu\" MŠ Za Chlumem - pálení čarodějnic Májový jarmark 2022 Ples města 2022 DDM - křížem krážem Výročí DDM 61 let Otevření EVVO učebny Oprava ochozu radniční věže ZŠ Za Chlumem - příměstský tábor technický klub Revival fest 2021 Den horníků 2021 DDM - příměstské tábory Bílina - koncert pro kamerunské kozy Bílina - kavárna na ulici ZUŠ Promenádní koncert MŠ Za Chlumem - karneval MŠ Za Chlumem - šerpování MŠ Čapkova - šerpování MŠ Čapkova - karneval Z pohádky do pohádky MŠ Maxe Švabinského - šerpování MŠ A Sovy - předškoláci MŠ Žižkovo údolí - sportovní den MŠ Aléská - den s pejsky Delegace z Kobylí ZŠ Za Chlumem - přípravka Adventní kalendář města Bílina - bonusové adventní video Rozsvícení vánočního stromu 2020 Průvodce registrací do systému E-Zak Parkoviště v Bílině Řezbářský plenér a babí léto na kyselce Dokončené investiční akce Technický klub Odpady DDM - zahájení školního roku 2020 Den horníků 2020 Revival fest 2020 Participativní rozpočet 2020 Koncert pro kamerunské kozy 2020 Otevření inhalatoria veřejnosti MŠ M. Švabinského - stužkování 2020 Šerpování předškoláků v MŠ Švabinského 2020 Investiční akce v Bílině Online výuka v ZŠ Reprezentační ples města 2020 Rozsvícení vánočního stromu 2019 Setkání zástupců partnerských měst 2019 Den horníků 2019 Revolution train - protidrogový vlak Májový jarmark 2019 Reprezentační ples města 2019 Májový jarmark 2018 Den horníků 2018 Ples města 2018 Den horníků 2016 Hry bez hranic 2013 Rozsvícení vánočního stromku 2014 Ustavující zasedání zastupitelstva města Sraz kachen 2015 Žijeme v Bílině, PF 2014 Vánoční besídka v DsPS 2014 HNsP - posilovací stroje 2015 Konference partnerských měst 2014 Informace k opakovanému hlasování do ZM Stužkování školáků 2015 Pohádkový les Nový mamograf v HNsP Májový jarmark 2016 Den horníků 2015 Kácení dřevin na Žižkově náměstí Rekonstrukce autokempu a koupaliště na kyselce Sraz Citroenů v Bílině Aleska Úspěchy bílinských klávesáků koncert v ZUŠ Bílina k 17. listopadu 89 Fotbal Polsko Adventní koncert ZUŠ v Měrunicích 2012 Den horníků 2012 Kostel sv. Petra a Pavla Divadlo Bílina - Josef Dvořák Rozsvícení vánočního stromku v Bílině 2012 Kyselka Cup 2012 Střelci Veřejné bruslení v Bílině Bílinská čarodějnice Gymnázium ZŠ Lidická - výuka anglického jazyka Knihovna v ZŠ Za Chlumem Lidicka Výstavní síň u kostela bude zrušena Obchvat města Saeby
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load