ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

blokove cisteni
28.04.2023

Harmonogram blokového čištění města

Od 3. do 19. května bude probíhat jarní blokové čištění ulic. Ulice budou v dostatečném předstihu označeny dopravním značením, včetně termínu úklidu. Žádáme řidiče o respektování dopravního značení.3. května:parkoviště Litoměřická u čísel 861–866, Sídliště Za Chlumem – parkoviště mezi bl. 10 a 11, parkoviště před KD Fontána, parkoviště Za Chlumem mezi bloky 4 a 54. května:Sídliště Za Chlumem - komunikace a parkoviště u bl. 2 včetně horní části a parkoviště u bl. 9, parkoviště Za Chlumem mezi bloky 3 a 45. května:Sídliště Za Chlumem – komunikace a parkoviště mezi bl. 6 a 7, parkoviště u bl. 8 parkoviště před čísly 730–732, parkoviště naproti bloku 726 a 727, parkoviště před blokem 310. května:Sídliště Za Chlumem – parkoviště u bl. 12 a parkoviště za bl. 1, parkoviště v ulici Litoměřická, komunikace u bl. 11 a ZŠ Za Chlumem11. května:SUNN - komunikace a parkoviště od křižovatky Teplická k hasičské stanici, ulice Antonína Sovy, parkoviště při ul. Teplická naproti č. p. 602 a 603.12. května:SUNN - komunikace a parkoviště pod bývalou školkou u čísel 683–688, vnitřní parkoviště za bl. 8, ulice M. Švabinského. 17. května:Studentská ul. od křižovatky Teplická po křižovatku SHD, Teplická ulice, Alšova (PP2)18. května:Pražské Předměstí – ulice Aléská (od Alšovy po Bezejmennou), Jiráskova, Síbová, Tylova, parkoviště Mírová u bl. 33919. května:Pražské Předměstí – Aléská, Fügnerova, parkoviště u čísel 254, 255, 256, ulice Alšova (PP1)
 
IMG 1084
27.04.2023

V sobotu budou pokračovat práce na opravách výtluků na silnici I/13

Vážení občané, 

dovolujeme si Vám připomenout, že v sobotu 29. dubna budou pokračovat práce na opravách výtluků na silnici I/13. Tato informace byla dnes potvrzena zástupcem Ředitelství silnic a dálnic. 

Předpokládáme, že doprava bude opět řízena kyvadlově. Proto Vám doporučujeme, abyste v sobotu do centra města autem nezajížděli a umožní-li to situace, využili objízdnou trasu například přes Radovesickou výsypku. 

Děkujeme za pochopení


 
Promítání pro seniory
25.04.2023

Pozvánka na promítání filmu (nejen) pro seniory

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás pozvat na promítání české komedie Ostrov, s Jiřím Langmajerem a Janou Plodkovou v hlavní roli. 

Promítat se bude zítra, tedy ve středu 24. dubna 2023 od 15:00 hodin v digitálním kině na Žižkovo náměstí.

Promítání je primárně určeno pro "seniory". Vybírat se bude zvýhodněné vstupné ve výši 70 Kč.

Promítání filmu za zvýhodněné vstupné bude Kulturní centrum Bílina pořádat pravidelně, minimálně jednou měsíčně. 

Přejeme Vám příjemnou zábavu


 
1621509427882
24.04.2023

Tisková zpráva z jednání zastupitelstva města z 19. dubna 2023

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bíliny, které se uskutečnilo 19. dubna 2023, je k dispozici ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy zastupitelstva města").


 
Kácení Kyselka Kaňkov
24.04.2023

Těžba dřevin v lesoparku na Kyselce

Upozorňujeme, že od dnešního dne, tedy od pondělí 24. dubna, bude společnost Lesy Sever, v rámci opatření k ochraně lesa, provádět nahodilou těžbu dřevin napadených kůrovcem a odstraňovat suché stromy, polomy a vývraty na lesních pozemcích v parku na Kyselce.

Územím probíhá červená turistická trasa vedoucí z Kaňkova na Kyselku, proto upozorňujeme občany, že pohyb v lese je po dobu těžby velmi nebezpečný. Odstraňování nebezpečných dřevin bude probíhat v řádu několika týdnů.

Dbejte proto prosím zvýšené opatrnosti při procházkách lesoparkem na Kyselce.

 
IMG 0850
19.04.2023

Aktuální informace k dalším opravám výtluků na silnici I/13

Vážení občané, 

dle aktuálních informací budou opravy výtluků na silnici I/13 pokračovat až v sobotu 29. dubna. 

Ředitelství silnic a dálnic k tomuto kroku přistoupilo v návaznosti na včerejší dopravní kolaps, který byl způsoben opravami výtluků na kruhovém objezdu u radnice. 
IMG 0802
18.04.2023

Aktuální informace k pokračování oprav výtluků na silnici I/13

Vážení občané, 

na základě četných dotazů ze strany vedení města na Ředitelství silnic a dálnic si Vás dovolujeme informovat, že práce na opravách výtluků budou pokračovat i v následujících dnech. 
Kompletní opravy by měly být dokončeny nejpozději v pátek 21. dubna. 
Město Bílina bohužel bližší informace k harmonogramu oprav, stejně jako k dopravním omezením, která s opravami souvisí, neobdrželo.
Ačkoli by nejproblematičtější část oprav na kruhovém objezdu u radnice měla být dokončena ještě dnes, doporučujeme Vám i v následujících dnech neprojíždět centrem města a využívat objízdné trasy například přes Radovesickou výsypku. 
Upozorňujeme, že průjezd ulicí Kyselkou je zakázán a dodržování zákazu vjezdu je, stejně jako v jiných dnech, namátkově kontrolováno hlídkou městské policie. 
Jakmile se nám podaří získat další aktuální informace, budeme Vás neprodleně informovat.  
68706cf8 bc9d 45ba 81c6 165dc2c63c2b
18.04.2023

Oprava výtluků na silnici I/13

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že dnes, tedy v úterý 18. dubna, byly zahájeny práce na opravě výtluků na průjezdním úseku silnice I/13 v Bílině. Opravy zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic. 

Silnice není v majetku ani ve správě města Bíliny. Situace však není vedení města lhostejná, neboť stav vozovky je již neúnosný. Proto město dlouhodobě a opakovaně  urguje ŘSD, aby byl povrch komunikace kvalitně vyspraven. Po mnoha dopisech a jednáních se, doufejme, motoristé dočkají oprav, které zajistí z dlouhodobého hlediska bezpečný a hladký průjezd Bílinou.

Opravy si žádají dopravní omezení, doprava je řízena kyvadlově, proto prosíme řidiče o shovívavost a trpělivost a zejména aby případně využili objízdné trasy přes Radovesickou výsypku nebo Kučlín. 

Děkujeme


 
Finančák
11.04.2023

Informace ke zrušení pracoviště finančního úřadu v Bílině

Starostka města dnes obdržela e-mail od ministra financí k připravovanému zrušení územního pracoviště finančního úřadu v Bílině, s účinností od 1. července 2023.
Bohužel ani v tomto případě nebylo zrušení, před vydáním finálního rozhodnutí, jakkoli konzultováno s vedením města.
Klasický finanční úřad v Bílině již cca od roku 2016 funguje pouze ve zkráceném režimu "2+2“, tedy dva zaměstnanci – dva dny v týdnu.
Od 1. července 2023 by však mělo dojít k situaci, že by v Bílině neměl finanční úřad fungovat ani v tomto režimu. O tom, jak bude provoz zajištěn, bude starostka jednat na páteční osobní schůzce s ředitelem Finančního úřadu Ústeckého kraje.
Stejně jako u zrušené pobočky pošty na sídlišti Za Chlumem s tímto krokem město zásadně nesouhlasí. Toto stanovisko bude řediteli, případně i ministru financí, oficiálně sděleno. Předpokládá se však, že stejně jako u řešených poboček pošt, nebude na nesouhlas města brán ze strany ministerstva zřetel. Vedení města bude bojovat za maximální možné zachování služeb ve městě pro občany i podnikatele, zejména v období podávání hlavních přiznání k dani (z nemovitosti a příjmů).

Blíže Vás budeme informovat po páteční schůzce starostky města a ředitele Finančního úřadu pro Ústecký kraj.

 
20230331 064409
06.04.2023

Tisková zpráva z jednání rady města ze 4. dubna 2023

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 4. dubna 2023, je k dispozici ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města"). 
novější1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 66 starší

Videogalerie

Webová kamera - Mírové náměstí Májový jarmark 2023 Den s Kobylí MŠ Žižkovo údolí - pálení čarodějnic Výstup na radniční věž ZŠ Za Chlumem - snídaně Rozsvícení stromu 2022 Nej provozovna 2022 MŠ Síbova - pohádkový bál Ples města 2023 Bílina - Mužáci z Kobylí ZŠ Aléská - besídka Ples 50 let ZŠ Za Chlumem Hasičská zbrojnice Investiční akce Den horníků 2022 Kamerunky 2022 Pohádková cesta Tomáš Klus v Bílině MŠ Maxe Švabinského - loučení se školkou 2022 Rozloučení s předškoláky MŠ Ant. Sovy Výstava \"Mandalu pro Andreu\" MŠ Za Chlumem - pálení čarodějnic Májový jarmark 2022 Ples města 2022 DDM - křížem krážem Výročí DDM 61 let Otevření EVVO učebny Oprava ochozu radniční věže ZŠ Za Chlumem - příměstský tábor technický klub Revival fest 2021 Den horníků 2021 DDM - příměstské tábory Bílina - koncert pro kamerunské kozy Bílina - kavárna na ulici ZUŠ Promenádní koncert MŠ Za Chlumem - karneval MŠ Za Chlumem - šerpování MŠ Čapkova - šerpování MŠ Čapkova - karneval Z pohádky do pohádky MŠ Maxe Švabinského - šerpování MŠ A Sovy - předškoláci MŠ Žižkovo údolí - sportovní den MŠ Aléská - den s pejsky Delegace z Kobylí ZŠ Za Chlumem - přípravka Adventní kalendář města Bílina - bonusové adventní video Rozsvícení vánočního stromu 2020 Průvodce registrací do systému E-Zak Parkoviště v Bílině Řezbářský plenér a babí léto na kyselce Dokončené investiční akce Technický klub Odpady DDM - zahájení školního roku 2020 Den horníků 2020 Revival fest 2020 Participativní rozpočet 2020 Koncert pro kamerunské kozy 2020 Otevření inhalatoria veřejnosti MŠ M. Švabinského - stužkování 2020 Šerpování předškoláků v MŠ Švabinského 2020 Investiční akce v Bílině Online výuka v ZŠ Reprezentační ples města 2020 Rozsvícení vánočního stromu 2019 Setkání zástupců partnerských měst 2019 Den horníků 2019 Revolution train - protidrogový vlak Májový jarmark 2019 Reprezentační ples města 2019 Májový jarmark 2018 Den horníků 2018 Ples města 2018 Den horníků 2016 Hry bez hranic 2013 Rozsvícení vánočního stromku 2014 Ustavující zasedání zastupitelstva města Sraz kachen 2015 Žijeme v Bílině, PF 2014 Vánoční besídka v DsPS 2014 HNsP - posilovací stroje 2015 Konference partnerských měst 2014 Informace k opakovanému hlasování do ZM Stužkování školáků 2015 Pohádkový les Nový mamograf v HNsP Májový jarmark 2016 Den horníků 2015 Kácení dřevin na Žižkově náměstí Rekonstrukce autokempu a koupaliště na kyselce Sraz Citroenů v Bílině Aleska Úspěchy bílinských klávesáků koncert v ZUŠ Bílina k 17. listopadu 89 Fotbal Polsko Adventní koncert ZUŠ v Měrunicích 2012 Den horníků 2012 Kostel sv. Petra a Pavla Divadlo Bílina - Josef Dvořák Rozsvícení vánočního stromku v Bílině 2012 Kyselka Cup 2012 Střelci Veřejné bruslení v Bílině Bílinská čarodějnice Gymnázium ZŠ Lidická - výuka anglického jazyka Knihovna v ZŠ Za Chlumem Lidicka Výstavní síň u kostela bude zrušena Obchvat města Saeby
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load