ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Příspěvek Hříbalová.jpg
24.05.2023

Vyjádření města Bíliny k incidentu, který byl zveřejněn členkou Zastupitelstva města Bíliny na sociální síti Facebook

V úterý byla starostka města upozorněna na příspěvek členky zastupitelstva města, zveřejněný na sociální síti Facebook, který mimo jiné popisuje incident z pondělního odpoledne, kdy na Mírovém náměstí čelily dvě osoby útoku agresora, aniž by došlo k zásahu Městské policie Bílina.
Starostka města si k popisované události ihned vyžádala informace a vyjádření od ředitele Městské policie Bílina. Ze zjištěných okolností, které lze zveřejnit, si dovolujeme uvést následující skutečnosti.
Samotný incident proběhl v řádu desítek sekund a přerušovaně, následně se jednalo spíše o slovní dohadování mezi účastníky incidentu. Po nahlášení události monitorovala operační pracovnice městské policie pohyb agresora pomocí kamer městského kamerového dohledového systému. Hlídka městské policie díky tomu dostihla agresora na Žižkovo náměstí za 7 minut od oznámení. Agresor byl následně hlídkou kontrolován a byla mu uložena bloková pokuta za neuposlechnutí výzvy. Po návratu hlídky na Mírové náměstí již nebyly poškozené osoby k dispozici a bez jejich přítomnosti a oznámení tak nebylo možné záležitost dále na místě řešit. Pro úplnost uvádíme, že se jednalo o incident příbuzných, s bydlištěm mimo Bílinu. Další postup bude záležet na zájmu poškozených incident řešit, a to buď ve správním řízení, nebo prostřednictvím Policie ČR.

 
IMG 1151
15.05.2023

Pozvánka na veřejné setkání k rekonstrukci vodovodu v ul. Seifertova

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na veřejné setkání se zástupci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, které se uskuteční ve středu 24. května 2023 od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti v přízemí radnice (vchod z ul. M. Majerové).

Cílem tohoto setkání je seznámení veřejnosti s plánovaným průběhem rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Seifertova, Radniční a Wolkerova, kdy investor (SčVaK) bude informovat i o omezeních, která se dotknou nejen rezidentů uvedených ulic a podnikajících osob, ale rovněž široké veřejnosti.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude probíhat po dokončení aktuálně probíhající rekonstrukce plynovodu.


 
Pivovar (5)
15.05.2023

Rada města hledá pořadatele akce v areálu pivovaru

Město Bílina hledá pořadatele kulturní nebo sportovní akce pro děti různého věku, která se by měla uskutečnit od srpna do listopadu letošního roku v areálu bývalého pivovaru. Na akci Rada města Bíliny vyčlení 50.000 Kč.Písemné nabídky se zasílají nejpozději do 15. června 2023 na podatelnu městského úřadu, nebo datovou schránkou. O nejlepší nabídce rozhodne rada města na svém jednání 27. června 2023.Bližší informace jsou ikona souboruk dispozici zde

 
Rad. věž
10.05.2023

Tisková zpráva z jednání rady města z 9. května 2023

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 9. května 2023, je k dispozici zde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").

 
IMG 1371
04.05.2023

Upozornění na uzavření ulice Seifertova v rámci výměny inženýrských sítí

Dovolujeme si Vás upozornit na omezení provozu v centru města v rámci výměny dosluhujícího plynového potrubí.  Z důvodu výkopových prací bude v termínu od cca 22. května do cca 30. června probíhat ÚPLNÁ UZAVÍRKA ULICE SEIFERTOVA.

Ve dnech uzavírky bude umožněn průjezd sanitních, požárních, policejních a zásobovacích vozidel, stejně tak i vozidlům pro svoz domovního odpadu. Ulice Komenského a Zámecká budou po dobu prací pro rezidenty obousměrné, s vjezdem a výjezdem na Mírovém náměstí. Pro chodce bude ulice Seifertova průchozí, s omezeními na různých místech podle postupu výkopových prací.      

Konkrétně bude společnost WALI CZ, s. r. o., práce provádět ve třech etapách:

→ I. etapa bude probíhat v termínu od 9. května do 19. května 2023, v úseku křížení ulice 5. května a Opletalova. Montážní jáma nebude zasahovat do vozovky, ale uzavřena bude část chodníku po pravé straně směrem z města. V průběhu I. etapy bude v ulici Seifertova zakázáno zastavení. 

→ II. etapa bude probíhat v termínu od cca 22. května do 31. května v ulici Seifertova č. p. 108 (od bývalého Londonu) po ulici Zámeckou.

→ III. etapa bude v ulici Seifertova probíhat v období od 1. června do 30. června, a to v úseku od křížení s ulicí Zámecká, po budovu městského úřadu (odloučené pracoviště v ulici Seifertova).

Na každou uzavírku nebo omezení provozu bude v minimálním týdenním předstihu upozorňovat dopravní značení, které se bude v průběhu prací měnit.

Objízdná trasa povede po silnici I/13.

Po dokončení rekonstrukce plynovodu budou ve stejné trase zahájeny práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Uzavření ulice Seifertova se tak, v důsledku pokračujících prací, zřejmě protáhne.

Správce plynového, vodovodního a kanalizačního potrubí je ze zákona povinen provádět pravidelnou údržbu svého zařízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý investiční záměr, není v možnostech města Bíliny jakkoli zásadně ovlivnit rozsah uzavírek, termín, ani průběh prací.

Děkujeme za pochopení

 
Blokové čištění Chlum 03 05
02.05.2023

Blokové čištění v ul. Litoměřická a na parkovištích Za Chlumem

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že zítra, tedy ve středu 3. května bude probíhat blokové čištění na parkovišti v ulici Litoměřická u č. p. 861-866, na parkovišti Za Chlumem mezi bloky 4 a 5 a mezi bloky 10 a 11 a na parkovišti u Kulturního domu Fontána.

Prosíme Vás proto o součinnost a o včasné odstavení Vašich vozidel z výše uvedených komunikací a parkovišť tak, aby při čištění nedocházelo ke zbytečným komplikacím.

Děkujeme

Kompletní harmonogram blokové čištění je kdispozici zde.


 
Odstávka ele 03 05 2023
02.05.2023

Upozornění na odstávku elektřiny - 03.05.2023 - Újezdské Předměstí

Dovolujeme si Vás upozornit, že zítra, tedy 3. května dojde od 8:00 do 14:00 hodin k plánované odstávce elektřiny na Újezdském Předměstí, konkrétně v ulicích:
5. května: č. o. 21, 23, 25, 33, 35, 37, 40, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 92; č. p. 279, 280, 288, 349
Alšova: č. o. 2, 3, 4, 5, 7-16, 37
Bílinská: č. p. 348
Kollárova: č. o. 1-7, 9
Mírová: č. o. 1, 3, 7, 9
► Palackého: č. o. 1-5, 8, 9, 11, 13, 15
► Petra Bezruče: č. o. 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 47; č. p. 344
► Síbova: č. o. 2, 4, 6
► Sokolská: č. o. 1-5, 5, 6, 7, 8, 12
► Tylova: č. o. 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21; č. p. 291
► kat. území Bílina-Újezd (kód 604283): parcelní č. 139/1, 367/2, 368/3, 401/56, 401/64, 401/80, 401/89, 401/90, 406/10.

 
blokove cisteni
28.04.2023

Harmonogram blokového čištění města

Od 3. do 19. května bude probíhat jarní blokové čištění ulic. Ulice budou v dostatečném předstihu označeny dopravním značením, včetně termínu úklidu. Žádáme řidiče o respektování dopravního značení.3. května:parkoviště Litoměřická u čísel 861–866, Sídliště Za Chlumem – parkoviště mezi bl. 10 a 11, parkoviště před KD Fontána, parkoviště Za Chlumem mezi bloky 4 a 54. května:Sídliště Za Chlumem - komunikace a parkoviště u bl. 2 včetně horní části a parkoviště u bl. 9, parkoviště Za Chlumem mezi bloky 3 a 45. května:Sídliště Za Chlumem – komunikace a parkoviště mezi bl. 6 a 7, parkoviště u bl. 8 parkoviště před čísly 730–732, parkoviště naproti bloku 726 a 727, parkoviště před blokem 310. května:Sídliště Za Chlumem – parkoviště u bl. 12 a parkoviště za bl. 1, parkoviště v ulici Litoměřická, komunikace u bl. 11 a ZŠ Za Chlumem11. května:SUNN - komunikace a parkoviště od křižovatky Teplická k hasičské stanici, ulice Antonína Sovy, parkoviště při ul. Teplická naproti č. p. 602 a 603.12. května:SUNN - komunikace a parkoviště pod bývalou školkou u čísel 683–688, vnitřní parkoviště za bl. 8, ulice M. Švabinského. 17. května:Studentská ul. od křižovatky Teplická po křižovatku SHD, Teplická ulice, Alšova (PP2)18. května:Pražské Předměstí – ulice Aléská (od Alšovy po Bezejmennou), Jiráskova, Síbová, Tylova, parkoviště Mírová u bl. 33919. května:Pražské Předměstí – Aléská, Fügnerova, parkoviště u čísel 254, 255, 256, ulice Alšova (PP1)
 
IMG 1084
27.04.2023

V sobotu budou pokračovat práce na opravách výtluků na silnici I/13

Vážení občané, 

dovolujeme si Vám připomenout, že v sobotu 29. dubna budou pokračovat práce na opravách výtluků na silnici I/13. Tato informace byla dnes potvrzena zástupcem Ředitelství silnic a dálnic. 

Předpokládáme, že doprava bude opět řízena kyvadlově. Proto Vám doporučujeme, abyste v sobotu do centra města autem nezajížděli a umožní-li to situace, využili objízdnou trasu například přes Radovesickou výsypku. 

Děkujeme za pochopení


 
Promítání pro seniory
25.04.2023

Pozvánka na promítání filmu (nejen) pro seniory

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás pozvat na promítání české komedie Ostrov, s Jiřím Langmajerem a Janou Plodkovou v hlavní roli. 

Promítat se bude zítra, tedy ve středu 24. dubna 2023 od 15:00 hodin v digitálním kině na Žižkovo náměstí.

Promítání je primárně určeno pro "seniory". Vybírat se bude zvýhodněné vstupné ve výši 70 Kč.

Promítání filmu za zvýhodněné vstupné bude Kulturní centrum Bílina pořádat pravidelně, minimálně jednou měsíčně. 

Přejeme Vám příjemnou zábavu


 
novější1 [...] 3 4 5 6 7 8 9 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 70 starší

Navigace

Informační centrum Bílina

 
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load