ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Seinorská karta UK
13.03.2023

Seniorská obálka může zachránit život

Seniorská obálka pomáhá nejen seniorům v situacích ohrožení zdraví nebo života v jejich domácím prostředí. V případě potřeby pak pomůže složkám IZS urychlit záchranu života. 

 
Kulturní památka
27.02.2023

Výzva - podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, státní památková péče, oznamuje, že přijímá žádosti do dotačního programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a restaurování kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR). Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.). Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku 2023. Z programu naopak nelze hradit náklady na modernizaci objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd., úpravy veřejných komunikací, terénní úpravy, pořízení stavebně historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. Aktuálně platný soupis neuznatelných nákladů zveřejňuje ministerstvo každoročně na svých internetových stránkách. 

V roce 2023 bude program administrován výhradně v jednom kole, a to s uzávěrkou pro žadatele 28.02.2023. Výše minimálního procentuálního podílu žadatele je 20 %. 

V roce 2023 činí objem finančních prostředků pro rozdělení mezi žadatele v rámci území obce s rozšířenou působností, určený Ministerstvem kultury ČR, 188.000 Kč.

Vyzýváme tímto všechny potenciální zájemce o čerpání finanční podpory z tohoto programu k podání žádosti do 28.02.2023. Na tento termín je stanovena uzávěrka příjmu žádostí do programu

Žádost je nutné řádně vyplnit včetně všech povinných příloh. Nekompletní žádosti nebudou akceptovány. Formulář žádosti včetně povinných příloh naleznete na stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz v sekci „Podpora kultury – Dotační okruhy – Památky – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Více informací zájemcům poskytne Bc. Kristýna Gesselová, tel: 417 810 882, e-mail: gesselova@bilina.cz.

 
Bílina jaro 2023, FB Cover
22.02.2023

Kurz podnikání v Bílině

Vážení občané,

  • Zvažujete start vlastního podnikání, ale nevíte kde začít?
  • Jste se se svým projektem na bodu mrazu a potřebujete čerstvou dávku energie? 
  • Nebo se chcete poznat s dalšími podnikateli a načerpat inspiraci?

Přihlaste se na kurz Podnikni to!, který je pro občany města i okolních obcí ZDARMA. 

Nastartovat projekt s minimem financí a bez zbytečných rizik vám během pěti lekcí pomůže zkušená lektorka - podnikatelka. Ať už pracujete, jste na rodičovské, studujete nebo potřebujete své podnikání osvěžit. 

Kapacita kurzu je omezena, účast máte ZDARMA díky oficiální podpoře města Bílina!

Více informací o kurzu a registrační formulář najdete na našem webu PODNIKNI TO!

 
water tap 4459689 1920
14.02.2023

Odstávka vody v ulici Za Chlumem, Východní a E. Krásnohorské

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás informovat, že zítra, tedy ve středu 15. února může dojít od 9:00 do 13:00 hodin k odstávce vody v ulicích: 

- Za Chlumem 716-725, 750, 762-766, 813-814

- Východní 881-883, 892

- Elišky Krásnohorské 895. 

Důvodem je provozní havárie na vodovodním zařízení.

Více informací případně obdržíte na zákaznické lince společnosti Severočeské vodovdy a kanalizace 601 267 267.


 
1621509427882
08.02.2023

Tisková zpráva z jednání rady města ze 7. února 2023

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 7. února 2023, je k dispozici ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").

 
Průzkum veřejnosti
06.02.2023

Dotazníkové šetření - komunikace města s veřejností

Vážení občané,město Bílina aktuálně zpracovává komunikační strategii, jejímž cílem je zjištění Vašich požadavků, potřeb a možností zlepšení komunikace města směrem k veřejnosti.Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat o vyplnění krátkého dotazníkukterý s komunikační strategií souvisí. Dotazník je možné vyplnit do 19.02.2023 a to nejen on-line, ale také v listinné podobě v Informačním centru pod věží a ve všech pobočkách městské knihovny. Na uvedených místech je možné vyplněné dotazníky i odevzdávat. Vyplnění dotazníku je anonymní.Za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku velmi děkujeme!

 
Životní pdmínky 2022
03.02.2023

Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že Český statistický úřad organizuje v roce 2023 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu.

Případné dotazy zodpoví pracovnice Krajské správy ČSÚ paní Bc. Miloslava Barčová na tel. 797 874 125.

 
vysvědčení
01.02.2023

Za vyznamenání vstup do bazénu zdarma

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že od pátku 3. února do neděle 5. února bude pro žáky do 15 let, kteří předloží své letošní pololetní vysvědčení s vyznamenáním, vstup do plaveckého bazénu v Bílině na jednu hodinu zdarma.

Plavecký bazén a parní kabiny mají během pololetních prázdnin otevřeno každý den od 10:00 do 20:00 hodin.

Těšíme se na Vás

 
Hornická (2)
31.01.2023

Informace o přerušení činnosti očkovacího centra v Bílině

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že zítra, tedy 1. února bude možné se  nechat naposledy očkovat proti Covid-19 v Hornické nemocnici s poliklinikou.

Činnost očkovacího centra v Bílině bude zítřejším dnem ukončena.

Při eventuálním zhoršení hygienicko-epidemiologické situace a při zvýšeném zájmu občanů o očkování proti Covid-19 bude očkování v Bílině opět obnoveno.

Děkujeme za pochopení

 
Porodné (2)
24.01.2023

Porodné

Vážení občané,

na základě nově schváleného programu "Podpora po narození nového občánka města Bíliny" již mohou žadatelé podávat žádosti.

Podrobné informace o postupu včetně formulářů naleznete na stránkách města www.bilina.cz.

Žádat lze až po dovršení 1 roku dítěte a od té doby je nutno podat žádost nejpozději do 6 měsíců (tj. do 1,5 roku dítěte). U dětí narozených v období od 01.07.2021 až 31.12.2021 lze podat žádost do 30.06.2023.

Program je prvním z plánovaných podpůrných programů města Bíliny. Cílem porodného je podpora budoucnosti města, kterou jsou noví občánci a jejich pracující, podnikající nebo studující rodiče.

Jaké jsou hlavní podmínky pro podání žádosti❓

Co musí žádost o Porodné obsahovat❓

Jak žádost o Porodné podat❓

Jaký bude postup po podání Vaší žádosti❓

Kontakt a dotazy❓

 
novější1 [...] 5 6 7 8 9 10 11 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 70 starší
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load