ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

DDM
19.03.2020

V domě dětí a mládeže vznikne skupina pro děti rodičů záchranných složek

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 219, ze dne 15. března 2020, a v součinnosti s městem Bílina, byl Dům dětí a mládeže Bílina určen hejtmanem Ústeckého kraje jako zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil.

Dětská skupina s maximální kapacitou 15 dětí je zřízena s platností od 23. března 2020 do odvolání. Péče bude poskytována podle požadavků rodičů po všechny dny v týdnu v čase od 6:00 do 18:00 hod.

Do DDM dítě doprovází a chodí vyzvedávat pouze 1 dospělý, který při příchodu podepíše potvrzení o bezinfekčnosti. Oba – dospělý i dítě – budou vybaveni ochrannou rouškou. Pokud dítě nebude mít roušku, bude mu poskytnuta. Pečující osoba přeměří bezdotykovým teploměrem dítěti teplotu. V případě zvýšených hodnot jej do budovy nevpustí.

Dětem bude poskytnut dovezený oběd, svačinu si přinesou vlastní. Je nutná uzavíratelná láhev na pití. Doporučujeme dát dítěti dezinfekční gel na ruce, pohodlné oblečení, přezuvky, sportovní obuv do tělocvičny, papírové kapesníky. Vše, prosím, označte jménem dítěte!

DDM bude krajským úřadem vybaveno ochrannými pomůckami (ústenky, roušky, respirátory). Zřizovatel, město Bílina, již DDM pro tuto činnost poskytl čističku vzduchu a poskytne zvláštní finanční prostředky na dezinfekci a další náklady v souvislosti s epidemií.

Přihlašování dětí probíhá nejpozději do 9:00 hod. předchozího pracovního dne – tak, aby mohla být zajištěna péče.  Na adresu: krista.sykorova@ddmbilina rodič zašle následující údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště dítěte. Uvede případné potravinové alergie a zdravotní omezení. Dále požadovanou dobu péče (dny a časový rozsah), svého zaměstnavatele a telefonní kontakt.


 
IMG 20200318 090519
18.03.2020

Krizový štáb ORP Bílina vydal zákaz vycházení na veřejnost bez ochrany obličeje

Vážení občané města Bíliny, města Ledvice, městyse Hostomice, obce Hrobčice, Světce, Měrunic, Ohníče a Lukova, krizový štáb obce s rozšířenou působností Bílina vydal zákaz vycházení na veřejnost bez ochrany obličeje, a to jako součást preventivních opatření proti šíření nákazy koronavirem. S účinností od dnešního dne, tedy od 18.03.2020 od 15:00 hodin platí pro Bílinu a ostatní spádové obce nařízení, na základě kterého nesmí občané vycházet na veřejnost bez zakrytých úst a nosu. K tomu je možné využít zdravotnickou roušku, respirátor, ručně ušitou nebo vyrobenou roušku, šálu či jinou alternativní ochranu. Zákaz pohybu na veřejnosti bez ochrany rouškou platí na všech veřejných prostranství a ve všech veřejných budovách, včetně obchodů, úřadů, nemocnice s poliklinikou, na poštách a v hromadné dopravě. Dodržování bude při své kontrolní činnosti monitorovat Policie České republiky a Městská policie Bílina. 

Toto rozhodnutí se týká všech obcí ve správním obvodu ORP Bílina, tedy města Ledvice, městyse Hostomice, obce Hrobčice, Měrunice, Lukov, Světec a Ohníč a jejich spádových obcích.

Vyzýváme tímto rovněž seniory nad 70 let, aby nevycházeli po dobu nouzového stavu ze svých obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Pro zajištění základních potřeb lze využít pečovatelskou službu Bílina. V případě potřeby volejte na telefonní číslo 777 192 008.

Krizový štáb zároveň apeluje na občany, aby kromě ochrany obličeje důsledně dbali na dodržování hygieny, pravidelně si myli ruce, nedotýkali se obličeje, případně aby v obchodech a hromadné dopravě používali gumové rukavice.

K dnešnímu dni nebyl v Bílině nikdo pozitivně testován na koronavirus.


 
Karanténa   opatření města Bíliny z 16 03 2020
16.03.2020

Opatření města Bíliny v souvislosti s karanténou

Opatření města Bíliny po zasedání krizové pracovní skupiny a v návaznosti na nařízení vlády z 15.03.2020
Podrobnější informace jsou Vám k dispozici v „Mobilním rozhlasu“. K odběru novinek se můžete registrovat na https://muj.mobilnirozhlas.cz/

 
Karanténa 16 03 2020
16.03.2020

Zákaz volného pohybu osob na území ČR

Vláda v noci rozhodla o zákazu volného pohybu osob na území České republiky

 
Nová opatření vlády 14 03 2020
14.03.2020

Vláda rozhodla o uzavření restaurací a některých obchodů

S účinností od soboty 14.03.2020 od 6:00 hodin zakázala vláda na deset dní provoz restaurací a obchodů s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a další prodejen zboží denní potřeby.


 
Portál občana
13.03.2020

Tisková zpráva po zasedání krizového štábu ORP Bíliny

V pátek 13.03.2020 zasedal krizový štáb ORP Bíliny, který byl mimo jiné informován o tom, že k dnešnímu dni se v okrese Teplice nenachází žádná osoba pozitivně testovaná na koronavirus.

Nová opatření, která vzešla z jednání krizového štábu:

1. S účinností od pondělí 16.03.2020 od 7:00 hodin dojde k omezení provozu Městského úřadu Bílina, včetně uzavření vchodu do radnice z ul. M. Majerové.

2. Žádáme občany, aby pro řešení nezbytné agendy primárně využívat rezervační systém prostřednictvím portálu občana (https://portal.bilina.cz/). Bílinští občané se mohou případně objednávat i telefonicky na tel. čísle 417 810 800. Neobjednaní občané budou obslouženi pouze v nezbytně nutných případech.

3. Termín pro platby poplatků za svoz komunálního odpadu a ze psů je stanoven do 30.06.2020. Pro platby přednostně využívejte bezhotovostní převod na účet města č. 19-1060440379/0800, kdy variabilní symbol pro placení poplatku ze psů je 1341 a pro placení poplatku za svoz odpadů 1337. Jako specifický symbol uvádějte rodné číslo plátce.

4. Na základě rozhodnutí vedení města a ředitelek mateřských škol zůstává zachován provoz školek s omezením na budovy A. Sovy, Čapkova, Síbova, Aléská a Žižkovo údolí, vč. jeslí. Více podrobností sdělí pracovníci jednotlivých mateřských škol.

5. Na neurčito se přesouvá veřejné projednání návrhů do participativního rozpočtu, které se mělo uskutečnit 23.03.2020.

6. Přesunuto je i vítání občánků, které se mělo konat 24.03.2020. 

Nová doporučení, která vzešla z jednání krizového štábu:

1. Žádáme rodinné příslušníky o omezení návštěv v domech se soustředěnou pečovatelskou službou v ulici Havířská na minimum a využití jiných prostředků ke komunikaci.

2. Doporučujeme nakupovat potraviny a jiný sortiment pouze v prověřených obchodních řetězcích.

3. Doporučujeme vyvarovat se pohybu v prostorách se zvýšeným počtem osob a dodržovat doporučené hygienické zásady.

Výzva

Město Bílina nabízí pomoc osobám v karanténě, nebo těm, kteří nemohou na základě svého zdravotního stavu vycházet ze svých domovů, např. v podobě nákupů základních potravin či léků. Kontaktní telefonní číslo v pracovní době městského úřadu je 417 810 801, e-mail sekretariat@bilina.cz. Uvedené kontaktní údaje slouží i pro registraci dobrovolníků.

Všechny aktuální informace naleznete na internetových stránkách města zde: https://www.bilina.cz/cs/aktuality/souhrnne-informace-koronavir.html

[pasteEnd]
 
Covid
13.03.2020

Souhrnné informace - koronavir

Kompletní informace ke koronaviru naleznete na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví zde  https://koronavirus.mzcr.cz/

 
Nouzový stav 12 03 2020
13.03.2020

Vláda vyhlásila nouzový stav

Vláda vyhlásila nouzový stav

 
Opatření města Bíliny 12 03 2020
12.03.2020

Město přijímá další mimořádná bezpečnostní opatření k ochraně občanů Bíliny před šířením koronaviru

Z důvodu zajištění bezpečnosti občanů města a jejich ochrany před možným šířením koronaviru a v souvislosti s dalšími opatřeními vlády, rozhodla krizová pracovní skupina města, s účinností od dnešního dne, tedy od 12.03.2020 od 12:00 hodin, o zrušení všech kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných městskými organizacemi bez ohledu na počet účastníků s tím, že všechny naplánované aktivity, bude-li to možné, se uskuteční v náhradním termínu.

Uzavřeno bude digitální kino, zrušeny budou všechny akce připravované městskou knihovnou, včetně přednášky plánované na dnešní den. Ruší se taneční kurz latinských tanců pro ženy v Kulturním domě Fontána. Dočasně se uzavírají všechna sportovní zařízení provozovaná Městskými technickými službami Bílina, tedy plavecká hala, zimní stadion, zelená hala a tenisové kurty.

Od pondělí 16.03.2020 budou pro veřejnost uzavřeny obě provozovny infocentra, Kulturní centrum Bílina a všechny pobočky městské knihovny. V této souvislosti si dovolujeme požádat o využití možnosti vypůjčování e-knih, návod k vypůjčování elektronických knih naleznete zde: https://www.knihovnabilina.cz/cs/e-knihy/

Vedení města si zároveň dovoluje apelovat na organizátory ostatních kulturních a společenských akcí, vedoucí spolků, sdružení a organizací, aby zvážili bezpečnostní rizika, nepodceňovali současný stav a přizpůsobili aktuální situaci svou činnost.

Děkujeme za pochopení


 
Opatření města Bíliny č  2
11.03.2020

Opatření města - omezení návštěv městského úřadu

Prosíme občany, aby v následujících dnech omezili návštěvy Městského úřadu Bílina.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 41 42 43 44 45 46 [...] 60 [...] 70 starší
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load