ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

DSC 0266
22.06.2018

Uzavření přepážky řidičské průkazy

Z důvodu plánované digitalizace bude ve čtvrtek 28.06.2018 a v pátek 29.06.2018 uzavřena přepážka odboru dopravy – „ řidičské průkazy“. V tyto dny nebudou přijímány žádné žádosti o vydání, výměnu řidičských průkazů či žádosti o doplnění nebo změnu údajů v řidičském průkazu. Totéž platí pro agendu digitálních tachografů. Provoz přepážky bude obnoven v pondělí 02.07.2018. 
archeo
20.06.2018

Pozvánka na komentovanou prohlídku archeologických nálezů

Jménem Mgr. Zuzany Bařtipánové, místostarostky města, si Vás dovolujeme pozvat na komentovanou prohlídku archeologických nálezů objevených v souvislosti s revitalizací Mírového náměstí.  Prohlídka se uskuteční v pondělí 25.06.2018 od 16:00 hodin u Základní umělecké školy, pod vedením PhDr. Lucie Kursové, archeoložky teplického regionálního muzea.

 
ŘP nově poster konzervativní verze A3
14.06.2018

Motoristé si budou moci zažádat o řidičák na jakémkoli úřadě

Od  července dojde k částečnému rozvolnění místní příslušnosti  v oblasti řidičských průkazů. Motoristé tak budou mít možnost žádat o vydání, případně o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o řidičský průkaz zároveň žadatelé nebudou předkládat papírovou fotografii.

Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, obdobně jako je tomu v případě občanských průkazů, nebo si ji úředníci stáhnou z jiných registrů. Pro držitele mezinárodních řidičských průkazů ale povinnost předkládat papírovou fotografii zůstává. U těchto průkazů totiž dochází k jejímu fyzickému vylepení přímo do průkazu.

Standardní výměna dokladu s končící platností bude i nadále zdarma. Správní poplatek v případě žádosti o nový řidičský průkaz se zvýší na 200 korun ze současných padesáti, a to jak při vydání prvního řidičského průkazu, tak dále i v případě vydání řidičského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, rozšíření řidičského oprávnění, změny údajů a podobně. Na řidičských průkazech se již také nebude uvádět místo trvalého bydliště. V případě změny adresy, například z důvodu přestěhování, nebudou tedy motoristé muset doklad měnit.

Částečné rozvolnění místní příslušnosti se bude dále týkat také možného vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydání výpisu z evidenční karty řidiče, výpisu z bodového hodnocení, ale mimo jiné také třeba vzdání se řidičského oprávnění.

Rozvolnění místní příslušnosti se bude vztahovat také na řidiče profesionály. Stejně jako o řidičský průkaz bude možné požádat na jakémkoliv úřadu i o vydání paměťové karty řidiče nebo uznání profesní způsobilosti.

Ne vše však bude možné vyřídit na jakémkoli úřadě. Žadatelé se budou muset dostavit na úřad podle svého trvalého bydliště v případě zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a s tím spojené vydání řidičského průkazu, dále při vrácení řidičského oprávnění a s tím spojené vrácení řidičského průkazu, při odevzdání řidičského průkazu, například na základě uloženého zákazu činnosti zákazu řízení nebo při odnětí či pozastavení řidičského oprávnění. (pn)

 
UK Zeman18 A3 Bilina
13.06.2018

Do Bíliny přijede prezident

Dovolujeme si připomenout příjezd prezidenta České republiky do Bíliny. Setkání s občany se uskuteční ve čtvrtek 21.06.2018 již ve 13:00 hodin.

 
20180604 114703(0)
06.06.2018

Druhá etapa revitalizace uzavře část náměstí

Revitalizace náměstí probíhá podle plánu. V pátek 8. června by podle informací zhotovitele měla začít druhá etapa prací, která uzavře pro motoristy část podél obchodního domu Praha a u knihovny. Přes náměstí se tedy bude projíždět ze Seifertovy ulice k České spořitelně a dál k radnici nebo do ulice Želivského. Vjezd z Wolkerovy ulice zůstane beze změn, řidiči však už musí počítat, že z tohoto směru budou muset odbočit vpravo, rovně do Zámecké ulice se již z tohoto směru vjíždět nebude. Od kruhového objezdu u radnice budou řidiči moci pouze do Želivského ulice.
Pracím na náměstí zatím přálo počasí, takže vše jde podle stanoveného harmonogramu. Na náměstí současně probíhá i archeologický dozor a průzkum. Zatím se objevil pouze malý problém. “Komplikace se vyskytla pouze ve východní částí náměstí, kde jsme museli odseparovat pomocí geotextílie stávající historickou vrstvu náměstí od nových konstrukčních vrstev,” uvedl Michal Ptáček ze společnosti Metrostav, která práce realizuje.


 
dotace
30.05.2018

Dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti lze stále čerpat

V roce 2018 lze opět čerpat finanční dotaci z rozpočtu města pro zdravotně postižené nezletilé děti. Žádost je možné podat až do 30. září 2018.

Podmínky pro získání finančního příspěvku na zkvalitnění života zdravotně postiženého nezletilého dítěte, které je dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu, je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem ZTP a ZTP/P a má trvalé bydliště na území města Bíliny upravují Pravidla pro poskytování dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti. Pravidla pro poskytování dotace včetně formuláře žádosti jsou dostupné na webových stránkách www.bilina.cz – Městský úřad – Odbory MěÚ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Formuláře – Žádost pro zdravotně postižené nezletilé děti, Pravidla pro poskytnutí dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti.

V případě potřeby rádi poskytneme další informace v kanceláři č. 207 nebo č. 208 na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Bílině, Žižkovo náměstí 58. Kontaktovat nás můžete také na telefonních číslech 417 810 910 a 417 810 925.

Alena Procházková, OSVaZ

 
IMG 9372
29.05.2018

Slevový průkaz na koupaliště nepotřebují senioři, děti ani postižení

Jelikož se množí případy, kdy si na městský úřad docházejí pro slevové průkazy na koupaliště i senioři nebo rodiče pro své děti, upozorňujeme, že pro tyto osoby není průkaz určen. "Plánované navýšení vstupného na koupaliště se netýká výše vstupného pro dítě nebo pro seniory. Vstupné pro tyto osoby zůstává nezměněno a průkaz tedy není zapotřebí," upozornila vedoucí finančního odboru Michaela Vršková. Průkaz se tedy nevystavuje seniorům, dětem, řádně studujícím do 26 let či osobám se ZTP a ZTP-P včetně doprovodu. 

Slevový průkaz je určený pouze pro dospělou osobu, která má trvalé bydliště v Bílině a nedluží na poplatku za svoz a nakládání s odpadem. 

Kompletní ceník vstupného na koupaliště na Kyselce najdete na www.sportbilina.cz/koupaliste/.


 
Fara
29.05.2018

Průchod u fary je zpřístupněn

Dnes byl znovu otevřen průchod u fary, který byl nepřístupný kvůli opravě cesty. Nyní jej opět může veřejnost využívat při cestě od Žižkova údolí do centra města a zpět. 


 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 61 62 63 64 65 66 [...] 70 starší
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load