ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Finančák
11.04.2023

Informace ke zrušení pracoviště finančního úřadu v Bílině

Starostka města dnes obdržela e-mail od ministra financí k připravovanému zrušení územního pracoviště finančního úřadu v Bílině, s účinností od 1. července 2023.
Bohužel ani v tomto případě nebylo zrušení, před vydáním finálního rozhodnutí, jakkoli konzultováno s vedením města.
Klasický finanční úřad v Bílině již cca od roku 2016 funguje pouze ve zkráceném režimu "2+2“, tedy dva zaměstnanci – dva dny v týdnu.
Od 1. července 2023 by však mělo dojít k situaci, že by v Bílině neměl finanční úřad fungovat ani v tomto režimu. O tom, jak bude provoz zajištěn, bude starostka jednat na páteční osobní schůzce s ředitelem Finančního úřadu Ústeckého kraje.
Stejně jako u zrušené pobočky pošty na sídlišti Za Chlumem s tímto krokem město zásadně nesouhlasí. Toto stanovisko bude řediteli, případně i ministru financí, oficiálně sděleno. Předpokládá se však, že stejně jako u řešených poboček pošt, nebude na nesouhlas města brán ze strany ministerstva zřetel. Vedení města bude bojovat za maximální možné zachování služeb ve městě pro občany i podnikatele, zejména v období podávání hlavních přiznání k dani (z nemovitosti a příjmů).

Blíže Vás budeme informovat po páteční schůzce starostky města a ředitele Finančního úřadu pro Ústecký kraj.

 
20230331 064409
06.04.2023

Tisková zpráva z jednání rady města ze 4. dubna 2023

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 4. dubna 2023, je k dispozici ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města"). 
Uzavření pošty Za Chlumem
31.03.2023

Transformace poboček České pošty v Bílině

Město Bílina dnes obdrželo dopis od generálního ředitele České pošty s informací, že v našem městě bude zrušena pobočka České pošty Bílina 4 Za Chlumem 820. Paradoxně dnes se paní starostka zúčastnila schůzky v Poslanecké sněmovně, aby získala veškeré dostupné informace o transformaci České pošty v našem městě a pokusila se bojovat o udržení této pobočky nebo alespoň oddálit její uzavření. Naší prioritou je zachování pobočky, i když tento boj je asi marný. Budeme se snažit alespoň prosadit prodloužení provozních hodin a otevření více přepážek na hlavní poště, tj. jediné pobočce, která ve městě po této transformaci zůstane.

 
Nádraží Bílina
31.03.2023

Správa železnic nabízí k pronájmu komerční prostory

Správa železnic aktuálně nabízí k pronájmu nově vzniklé komerční bezbariérové prostory o velikosti 127,84  m2 v 1. podlaží budovy železniční stanice Bílina s možností zahájení provozu nejdříve od 01.01.2024.

Své nabídky můžete zasílat na e-mail: SindelarovaVe@spravazeleznic.cz nejpozději do 14.04.2023 do 14:00 hodin.

Více informací k této nabídce naleznete na webu Správy železnic zde.
 
Radnice (215)
15.03.2023

Tisková zpráva z jednání rady města ze 14. března 2023

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 14. března 2023, je k dispozici ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").


 
Seinorská karta UK
13.03.2023

Seniorská obálka může zachránit život

Seniorská obálka pomáhá nejen seniorům v situacích ohrožení zdraví nebo života v jejich domácím prostředí. V případě potřeby pak pomůže složkám IZS urychlit záchranu života. 

 
Kulturní památka
27.02.2023

Výzva - podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, státní památková péče, oznamuje, že přijímá žádosti do dotačního programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a restaurování kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR). Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.). Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku 2023. Z programu naopak nelze hradit náklady na modernizaci objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd., úpravy veřejných komunikací, terénní úpravy, pořízení stavebně historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. Aktuálně platný soupis neuznatelných nákladů zveřejňuje ministerstvo každoročně na svých internetových stránkách. 

V roce 2023 bude program administrován výhradně v jednom kole, a to s uzávěrkou pro žadatele 28.02.2023. Výše minimálního procentuálního podílu žadatele je 20 %. 

V roce 2023 činí objem finančních prostředků pro rozdělení mezi žadatele v rámci území obce s rozšířenou působností, určený Ministerstvem kultury ČR, 188.000 Kč.

Vyzýváme tímto všechny potenciální zájemce o čerpání finanční podpory z tohoto programu k podání žádosti do 28.02.2023. Na tento termín je stanovena uzávěrka příjmu žádostí do programu

Žádost je nutné řádně vyplnit včetně všech povinných příloh. Nekompletní žádosti nebudou akceptovány. Formulář žádosti včetně povinných příloh naleznete na stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz v sekci „Podpora kultury – Dotační okruhy – Památky – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Více informací zájemcům poskytne Bc. Kristýna Gesselová, tel: 417 810 882, e-mail: gesselova@bilina.cz.

 
Bílina jaro 2023, FB Cover
22.02.2023

Kurz podnikání v Bílině

Vážení občané,

  • Zvažujete start vlastního podnikání, ale nevíte kde začít?
  • Jste se se svým projektem na bodu mrazu a potřebujete čerstvou dávku energie? 
  • Nebo se chcete poznat s dalšími podnikateli a načerpat inspiraci?

Přihlaste se na kurz Podnikni to!, který je pro občany města i okolních obcí ZDARMA. 

Nastartovat projekt s minimem financí a bez zbytečných rizik vám během pěti lekcí pomůže zkušená lektorka - podnikatelka. Ať už pracujete, jste na rodičovské, studujete nebo potřebujete své podnikání osvěžit. 

Kapacita kurzu je omezena, účast máte ZDARMA díky oficiální podpoře města Bílina!

Více informací o kurzu a registrační formulář najdete na našem webu PODNIKNI TO!

 
water tap 4459689 1920
14.02.2023

Odstávka vody v ulici Za Chlumem, Východní a E. Krásnohorské

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás informovat, že zítra, tedy ve středu 15. února může dojít od 9:00 do 13:00 hodin k odstávce vody v ulicích: 

- Za Chlumem 716-725, 750, 762-766, 813-814

- Východní 881-883, 892

- Elišky Krásnohorské 895. 

Důvodem je provozní havárie na vodovodním zařízení.

Více informací případně obdržíte na zákaznické lince společnosti Severočeské vodovdy a kanalizace 601 267 267.


 
1621509427882
08.02.2023

Tisková zpráva z jednání rady města ze 7. února 2023

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 7. února 2023, je k dispozici ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").

 
novější1 [...] 5 6 7 8 9 10 11 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 71 starší
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load