ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

uZAVŘENÍ RADNICE
19.10.2022

Upozornění na uzavření radnice - čtvrtek 20. října

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu plánované odstávky elektřiny bude zítra, tedy ve čtvrtek 20. října pro veřejnost UZAVŘENA budova radnice, včetně odboru dopravy v ulici Seifertova a odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví na Žižkovo náměstí. 

Vaše záležitosti bude možné vyřídit v následujících pracovních dnech. 

Děkujeme za pochopení


 
Odstávka ele 14 10 2022
13.10.2022

Odstávka elektřiny - ul. Fügnerova

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás informovat, že zítra, tedy 14. října 2022, dojde od 7:30 do 15:00 hodin k plánované odstávce elektrické energie v ulici Fügnerova 257, 259 a 260 a na parc. č. 360, 380. 

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách ČEZ Distribuce.


 
Náměstí 16 07 2021
12.10.2022

Tisková zpráva z jednání rady města 11. října 2022

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 11. října 2022, je k dispozici zde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").


 
Evidence obyvatel
11.10.2022

Omezení provozu přepážky EVIDENCE OBYVATEL

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že z provozních důvodů bude zítra, tedy 12. října od 8:30 do 11:30 hodin uzavřena přepážka EVIDENCE OBYVATEL. 

Děkujeme za pochopení


 
Strom Kyselka (2)
11.10.2022

Revitalizace lázeňského parku na Kyselce

Vážení občané, 

revitalizace parku na Kyselce se naplno rozběhla. Probíhá kácení starých a potenciálně nebezpečných stromů u kterých hrozí značné riziko statického selhání. Rádi bychom ubezpečili občany, že každý strom, který byl, nebo ještě bude pokácen, byl zkontrolován dendrologem, zdokumentován a označen jako nebezpečný. 

Doba kácení byla zvolena mimo hnízdní dobu a při postupu prací je zajištěn biologický dozor. Ten zajišťují tyto autorizovaní a zkušení krajinní inženýři, památkáři a dendrologové:

  • TDI – Ing. Lukáš Lánský – krajinný inženýr a technický dozor – IČ 75883635
  • AD – Land05 s.r.o. – zpracovatel PD – IČ 07898860
  • biologický dozor – Michael Kesl – IČ 61450154
  • orgán státní památkové péče – Bc. Kristýna Gesselová, Městský úřad Bílina
  • Národní památkový ústav – Ing. Dana Šestáková-Hladíková

Projekt na revitalizaci lázeňského parku se připravoval od roku 2016. Od té doby proběhl minimálně dvakrát dendrologický průzkum, který stanovil, které stromy jsou nebezpečné a ohrožují zdraví či dokonce život návštěvníků parku. Tyto dřeviny dle posudku vykazují havarijní stav, vzhledem k jejich silně narušené až kritické stabilitě, špatnému zdravotnímu stavu případně i zhoršené provozní bezpečnosti. Zároveň u mnoha dřevin bylo doporučeno ošetření kmenů nátěrem a provedení zdravotních řezů korun stromů. Projekt se připravoval a je realizován pod odborným dohledem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a orgánu Státní památkové péče. Obě tyto instituce projekt schválily k realizaci a účastní se pravidelných kontrolních dní. Na všechny označené dřeviny nad 80 cm v obvodu bylo vydáno rozhodnutím povolení ke kácení dřevin.

V posledních pár letech pravidelně v parku docházelo k pádům stromů, v několika případech byli v bezprostřední blízkosti pádu i lidé, kteří byli v danou chvíli ohroženi na životech. Nutno podotknout, že například v případě zřícení jasanu ztepilého o obvodu kmene 168 cm došlo nikoliv při větrné události, nýbrž za zcela normálního polojasného počasí.

Stromy u budovy stáčírny (kulovité javory) byly všechny přestárlé a poškozené a proto bylo nutné je odstranit. V příštím roce zde k cestě budou vysázeny stromy nové a stejně tak bude postupováno plošně v celém parku, včetně vysazení keřového porostu.

Stromy, které na první pohled vypadají zdravě, jsou často napadeny cizopasnými houbami (např. dřevomorem kořenovým), které narušují jejich vitalitu a stabilitu. Důvodem k šíření dřevokazných hub je také v mnoha případech hustý zápoj dřevin. Toto napadení na stromech není vůbec patrné až do okamžiku, kdy se strom náhle zlomí nebo vyvrátí a poté se objeví v kořenech nebo na bázi rozsáhlá poškození. K podobné události došlo před pár týdny, kdy na první pohled zdravý buk lesní, u kterého byla dokonce provedena zkouška tomografem, kdy se žádné poškození neodhalilo, spadl na výměníkovou stanici plynu a způsobil velké škody. Další stromy mají zcela duté kmeny, což také na první pohled není patrné, stromy jsou olistěné a zdají se být v pořádku. Nicméně riziko pádu u takového stromu je značné. Vzhledem k tomu, že se mnohdy jedná o zapojený porost dřevin, může mít s ohledem na celou strukturu porostu dominový efekt. 

V rámci projektu se budou provádět i mnohá opatření na podporu biodiverzity. Poblíž lesní kavárny vznikne rozsáhlé broukoviště, které bude sestaveno z kmenů stromů napadených hmyzem. Některé hmyzem osídlené kmeny v okrajových částech parku budou ponechány na místě. Po celém parku bude umístěno několik desítek ptačích budek.

Realizaci projektu provádí sdružení Zahradnické úpravy, s. r. o. – Ing. Jan Servus, které má za sebou rozsáhlé projekty s výbornými referencemi:

 https://zahradnickeupravy.cz/sh-pernstejn-obnova-hradebnich-zahrad-a-parku/

https://zahradnickeupravy.cz/chateau-heralec/

https://zahradnickeupravy.cz/park-stromovka-v-humpolci/

Plánovaný harmonogram projektu:

  • podzim 2022 – kácení a ořezy stromů, odstraňování pařezů, založení loggeru (broukoviště)
  • jaro/léto 2023 – ošetření stromů (vazby), vybudování mlatové cesty a zpevněných ploch k lavičkám
  • podzim 2023 – nové výsadby dřevin, zakládání trávníků, osazení mobiliáře

Výsadbou nových dřevin, bude zachován i nadále ráz parku a počet stromů v parku se podstatným způsobem nesníží, ale spíše naopak. Prioritou pro všechny zapojené je zejména ozdravění parku tak, aby byl bezpečným místem nejen pro zde žijící faunu a floru, ale i pro jeho návštěvníky, kterých do parku chodí nespočet.

 
Odstávka elektřiny   10 10
07.10.2022

Odstávka elektřiny na Pražském Předměstí

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit na pondělní odstávku elektřiny v ulici Aléská 246, 247, 248, 249, Fügnerova 245 a Jenišovská 241, 242, 243, 244.

Odstávka elektřiny bude probíhat 10. října od 7:30 do 15:00 hodin. 

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách ČEZ Distribuce
 


 
Evidence obyvatel
30.09.2022

Uzavření kanceláře evidence obyvatel

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že v pondělí 3. října bude z provozních důvodů od 13:45 do 16:30 hodin uzavřena kancelář evidence obyvatel. 

Děkujeme za pochopení


 
Želivského (2)
30.09.2022

Uzavření ulice Želivského

Vážení občané, 

upozorňujeme, že zítra, tedy v sobotu 1. října bude cca od 8:00 do 12:00 hodin uzavřen průjezd ulicí Želivského při vjezdu z Mírového náměstí a část Žižkovo náměstí při výjezdu z parkoviště u Penny směrem k divadlu. Důvodem je oprava havarijního stavu střešních plášťů na budově městské policie a Kulturního centra Bílina.

Děkujeme za pochopení


 
Rad. věž
26.09.2022

Tisková zpráva z jednání rady města z 20. září 2022

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 20. září 2022, je k dispozici zde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").
 
Bořeň panel volby aktualita
22.09.2022

Informace k volbám do Zastupitelstva města Bíliny

Vážení občané, v pátek 23. září a v sobotu 24. září se konají volby do zastupitelstev obcí. Pro lepší orientaci jsme pro Vás připravili základní přehled o těchto volbách, ve kterém mimo jiné naleznete informace o počtu členů zastupitelstva, kteří budou v Bílině voleni, o jednotlivých volebních okrscích, nebo návod jak upravit hlasovací lístek. Informace jsou k dispozici v Munipolisu ve Vaší aplikaci, nebo na tomto odkazuDěkujeme, že půjdete volit

 
novější1 2 3 4 5 6 7 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 63 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load