ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Pravidla
19.02.2018

Úprava pravidel pro poskytnutí dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti

V roce 2018 lze opět čerpat finanční dotaci z rozpočtu města pro zdravotně postižené nezletilé děti. Žádost je potřeba podat nejpozději do 30. září 2018. 

Podmínky pro získání dotace upravují nová pravidla pro poskytování dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti. Zásadní změnou pro získání dotace je zrušení podmínky nároku na dávku „Příspěvek na péči“. Pravidla pro poskytování dotace včetně formuláře žádosti jsou dostupné na Informačním serveru města Bíliny, webových stránkách města Bíliny www.bilina.cz – https://www.bilina.cz/…/odbor-socialnich-vec…/formulare.html - Žádost pro zdravotně postižené nezletilé děti a Pravidla pro poskytnutí dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti.

 
20180207 115331
08.02.2018

Sauna po rekonstrukci zahajuje provoz

V pátek 9. února bude po rekonstrukci znovu zprovozněna suchá sauna a občerstvení v plavecké hale. Provozní doba sauny je v pondělí a v pátek od 13 do 20 hodin a v sobotu od 17 do 20 hodin pro muže, v úterý a ve čtvrtek od 13 do 20 hodin a v sobotu od 13 do 17 hodin pro ženy. Ve středu a v neděli od 13 do 20 hodin je společná. Občerstvení a dětský koutek jsou otevřené každý den od 10 do 19:30 hodin. Více informací je k dispozici na stránkách www.sportbilina.cz/plavecka-hala.


 
Odstávka vody v obci Bílina v okrese Teplice  150   1
25.01.2018

Přerušení dodávky vody Za Chlumem 752-756, 816 a 823

Severočeské vodovody a kanalizace upozorňují na přerušení dodávky vody, ke kterému dnes dojde od 22:00 hodin v ulici Za Chlumem 752-756, 816 a 823, a potrvá až do 26.01.2018 do 15:00 hodin. Důvodem je provozní havárie na vodovodním zařízení.

 
STR 06 nová aplikace
16.01.2018

Nová webová aplikace Mapa technické infrastruktury ÚAP

Povinností obce s rozšířenou působností je v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, které byly poskytnuty dle §27 stavebního zákona jako podklad pro aktualizaci územně analytických podkladů (dále jen ÚAP).

V souvislosti s touto povinností je od ledna na webových stránkách města Bílina www.bilina.cz v sekci městský úřad - územní plánování - územně analytické podklady - zveřejněna nová webová aplikace Mapa technické infrastruktury ÚAP.

Webová aplikace obsahuje data technické infrastruktury (stav, záměr), která byla poskytnuta jednotlivými správci inženýrských sítí úřadu územního plánování při obci s rozšířenou působností Bílina v rámci pravidelné aktualizace dat ÚAP. Tyto údaje o území jsou zobrazeny ve stavu, v jakém byly poskytnuty úřadu územního plánování, úřad územního plánování proto nezodpovídá za jejich správnost a úplnost.

Zveřejněné informace nenahrazují vyjádření vlastníků sítí k existenci sítí či k územnímu nebo stavebnímu řízení.

Mapová aplikace poskytuje přehled o průběhu inženýrských sítí v zájmovém území obce s rozšířenou působností Bílina, tj. obce Bílina, Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Ohníč, Měrunice, Světec.

Součástí mapové aplikace jsou jako podkladové vrstvy použity katastrální mapa, letecké snímky obce s rozšířenou působností Bílina a územní identifikace (aktuální data z RÚIAN: správní hranice, adresní místa, stavební objekty a ulice). Aplikace bude průběžně aktualizována dvakrát ročně.

Aplikace nenabízí jen přehled o průběhu sítí technické infrastruktury na podkladu katastrální mapy nebo ortofotomapy, ale také vyhledávání pomocí parcelních čísel či měření plochy nebo vzdálenosti.

Aplikace umožňuje, díky způsobu uložení dat v datovém skladu GIS v jednotném datovém modelu ÚAP T-MAPY, variabilně zobrazit data kompletních sítí nebo po jednotlivých tematických oblastech. Návod k obsluze webové aplikace naleznete po spuštění aplikace v horní liště pod záložkou O aplikaci.


 
Auta
11.01.2018

Městská policie převzala nové vozy, jsou šetrné k životnímu prostředí

Městská policie Bílina užívá dva nové vozy. Ty mají alternativní pohon CNG. “Vozy strážníků najedou ročně zhruba třicet tisíc kilometrů a navíc počítáme i motohodiny, kdy vozidlo stojí se zapnutými majáky, například při nehodě. Pohon na stlačený zemní plyn, který má velmi nízké emise, tedy pomůže chránit životní prostředí,” uvedl při předání vozů starosta města Oldřich Bubeníček s tím, že si váží náročné práce strážníků při zajišťování bezpečnosti a pořádku ve městě.

Dva nové vozy nahradí ty vysloužilé, se kterými strážníci jezdili pět let. “Modernizace techniky, kterou městská policie používá, je důležitá pro její činnost. Strážníci potřebují vozy, které jsou spolehlivé,” řekla místostarostka Vendula Vodičková.

Wolksvageny Caddy mají oproti vysloužilým vozům nové majáky s LED diodami, které jsou více vidět a navíc jsou umístěné i v čelní masce auta. “Vnitřek vozu vyhovuje našim potřebám, je důležité, aby měli strážníci k dispozici prostorné auto kvůli přenosné výbavě, kenelům pro psy nebo rozměrným věcem, které převážíme třeba od nehod. Vyhovuje nám také umývatelný povrch sedaček či moderní výbava,” popsal ředitel strážníků Petr Kollár.

Oba vozy mají obsah motoru 1,4 litru, výkon 81 kilowat a šestikvaltovou převodovku.

Pořízená vozidla s alternativním pohonem CNG budou využívána pro standardní výkon služby městské policie v rámci města a spádových obcí, se kterými má Bílina uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Jedná se o územní obvod se zhruba dvaadvaceti tisíci obyvateli. Městská policie pracuje v nepřetržitém režimu, každé vozidlo bude používáno dvanáct hodin denně s průměrným ročním nájezdem asi 30 až 35 tisíc kilometrů. Pořízení vozů bylo spolufinancováno Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

 
Otcovská dovolená
10.01.2018

Otcovská dovolená od 01.02.2018

Novinkou letošního roku v oblasti nemocenského pojištění je sociální dávka  tzv. otcovská dovolená, která umožňuje otcům zůstat v prvních týdnech po porodu doma, aby pomáhali matce s péčí o novorozence.  Dávku lze čerpat v průběhu prvních šesti týdnů po porodu a náleží za dobu 7 kalendářních dnů.  O dávku se žádá, na příslušné ČSSZ (OSSZ) dle místa trvalého pobytu za splnění zákonných podmínek jako je např.:  otec, který o dávku bude žádat, musí být zapsán jako otec v rodném listě dítěte a musí být účasten bez přerušení na nemocenském pojištění 3 měsíce  před nástupem na otcovskou dovolenou.  Na tuto dávku mají také nárok muži, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů. Bližší informace Vám podá příslušná ČSSZ (OSSZ) nebo na internetových stránkách ČSSZ:  www.cssz.cz. OSVaZ 

 
plakat new2 1
02.01.2018

Pozvánka na reprezentační ples

Srdečně zveme na 24. reprezentační ples města Bíliny. Prodej vstupenek probíhá v Informačním centru Bílina.

 
Rozpočet
19.12.2017

Zastupitelé schválili rozpočet na příští rok

Zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili návrh rozpočtu na rok 2018. Ten počítá se schodkem zhruba sto milionů korun, který bude pokryt z rezerv minulých let. “Důvodem schodkového rozpočtu jsou tři velké investiční akce, které se letos nestihli realizovat, tudíž se přesunou i s ušetřenými financemi do příštího roku. Jedná se o rekonstrukci Mírového náměstí, objektu Černý kůň a ulice 5. května,” vysvětlil starosta města Oldřich Bubeníček.

Pro všechny tyto akce jsou hotové projektové dokumentace. “Počítáme s tím, že ještě letos stihneme zadat výběrové řízení na rekonstrukci náměstí, na zbylé akce jej vyhlásíme začátkem příštího roku. Všechny akce by se měli v roce 2018 realizovat,” konkretizovala místostarostka Vendula Vodičková. Příjmy na příští rok jsou plánované ve výši zhruba 347 milionů korun, výdaje zhruba 452 milionů korun.

Největší investicí bude plánovaná revitalizace Mírového náměstí. Prostor na parkování nahradí klidová zóna pro pěší a vozy se ze středu přesunou na obvod. Dále budou upravené povrchy a doplněn nový mobiliář.

Prázdná budova Černého koně by se měla zaplnit. “Plánujeme tam přesunout informační centrum a časem vybudovat galerii nebo menší muzeum. V patrech budou vytvořeny bytové jednotky pro obyvatele města. Nutná je však celková rekonstrukce budovy kromě střechy, která je v dobrém stavu. Počítá se s celkovými opravami vnitřku a také fasády,” řekla místostarostka Zuzana Bařtipánová.

Třetí velkou investicí bude rekonstrukce ulice 5. května. Dojde tam k rozšíření stávající komunikace hlavně z důvodu lepšího parkování a průjezdnosti vozidel a autobusů MHD, a k opravě povrchu po celé délce komunikace.

V dalších letech vyrovnaně

Zastupitelé na svém zasedání schválili také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020. “Na tyto roky je rozpočet nevržený jako vyrovnaný. Nepočítá se již s velkými investicemi, takže kapitálové výdaje nejsou nadprůměrné. Pro rok 2019 plánujeme celkové příjmy a výdaje ve výši 334 milionů, pro rok 2020 ve výši 338 milionů korun,” upřesnila vedoucí finančního odboru Michaela Zavázalová.

Hospodaření města je za uplynulé čtyři roky hodnocené nezávislou společností CRIF - Czech Credit Bureau velmi dobře. Za roky 2013 až 2016 dosáhlo město nejlepšího možného iRatingového stupně hodnocení. Důvodem je trvalý vzestup trendu hodnot rozhodujících ukazatelů, které do výpočtu iRatingu vstupují. “Ještě například v roce 2012 byla Bílina hodnocena stupněm B, který se nachází na škále průměrných hodnocení. Stupeň A, který nyní získalo, vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel,” uzavřela vedoucí. 
DSC 0003
13.12.2017

Provoz městského úřadu bude o svátcích omezen

Městský úřad v Bílině bude na konci roku fungovat s omezením. O vánočních svátcích bude úřad zcela uzavřen, stejně tak na Nový rok. Kromě toho bude uzavřen také v pátek 29. prosince.

Ve všedních dnech mezi svátky bude úřad otevřen, lidé však musejí počítat s omezením. Od 21. do 28. prosince bude uzavřen odbor dotací a projektů i obecní živnostenský úřad. Ve středu 27. a ve čtvrtek 28. prosince bude uzavřen odbor nemovitostí a investic, odbor stavební a životního prostředí i odbor školství, kultury a sportu. V tyto dva dny budou navíc jen v částečném provozu odbory finanční, sociálních věcí a zdravotnictví, dopravy i správní a vnitřních věcí.

Pokladní přepážky budou mezi svátky otevřené podle klasické provozní doby, jen ve čtvrtek 28. prosince je mohou lidé využít pouze do 11 hodin.

Po celé svátky bude uzavřeno informační centrum na rohu radnice i jeho pobočka na Kyselce. Obě infocentra se uzavřou 22. prosince, to na radnici se otevře 2. ledna, pobočka na Kyselce až 8. ledna.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 49 50 51 52 53 54 55 56 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load