ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

dotace
20.02.2019

Sledujte živě dnešní zasedání zastupitelstva

Dnes od 16:00 hodin zasedá Zastupitelstvo města Bíliny. Jednání zastupitelstva můžete sledovat živě zde: http://live.publicstream.cz/bilina

 
lidl
13.02.2019

Hlasujete v projektu Rákosníčkova hřiště

Hlasujte v projektu Rákosníčkova hřiště o vybudování nového dětského hřiště ve Spojovací ulici v Bílině. Prostřednictvím odkazu níže můžete zadat svůj hlas do konce února. 

Dětská hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka nabízí dětem k aktivnímu hraní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, nechybí ani kolotoč a různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplňuje domeček a oplocené hřiště, které poskytuje dostatek laviček a zpevněnou plochu pro kočárky.
https://www.lidl-rakosnickova-hriste.cz/hlasovani/ustecky-kraj/?fbclid=IwAR0sOi-OncDoNXfHQ9ULZqthzmEa_nG4kTBR7mKQHO77fpafyutZV-VX7X8

 
promítání filmů
12.02.2019

Jeviště si po rekonstrukci prohlédla veřejnost, divadlo i kino jsou opět v provozu

Městské divadlo a digitální kino v Bílině po rekonstrukci jeviště opět vítá divadelní soubory a  začne promítat filmy. Zcela nově nainstalované prvky jevištní technologie si mohla prohlédnout veřejnost při dni otevřených dveří. Ve foyer divadla byla umístěná výstava fotografií zachycující pracovníky odborné firmy při nelehké práci. "Vyměněné byly všechny části jevištní technologie, kromě světlometů a stmívací jednotky, které byly doplněné o další kusy. Bylo zapotřebí vyměnit mechanické tahy, výstupní žebříky, světelné a vyvažovací lávky, elektro rozvody, dále veškeré výkryty za nehořlavé, došlo k úpravě umístění ozvučovací techniky, byla nainstalovaná inspice pro herce a technické zázemí," uvedl technik Kulturního centra Bílina Martin Kačírek. Nové pojízdné portály umožní v případě potřeby zmenšit scénu. "Nyní jevištní technologie odpovídají všem bezpečnostním normám," dodal Martin Kačírek.

Novinkou pro návštěvníky digitálního kina je větší promítací plátno. Původní sedmimetrové nahradilo desetimetrové širokoúhlé plátno a 7.1 kanálový zvuk.

Městské divadlo bylo uzavřené v květnu roku 2017 kvůli havarijnímu stavu jevištní technologie, který vyplynul z revizní zprávy. Celková rekonstrukce si vyžádala zhruba deset milionů korun a byla hrazena z rozpočtu města.

První divadelní představení po rekonstrukci se odehrálo 11. února, kino začne promítat 15. února a prvním snímkem bude film Bumblebee.

 
Rad. věž
08.02.2019

Tisková zpráva po zasedání rady města

Rada města začala předkládat přehled nejdůležitějších rozhodnutí. Tiskovou zprávu z jednání Rady města Bíliny konané 5. února 2019 naleznete zde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města") Tiskové zprávy budou vycházet pravidelně po každém zasedání rady a zastupitelstva.

 
čsú
05.02.2019

Statistici budou zjišťovat životní podmínky domácností

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2019. Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 452 domácnostech, z nichž se 6 702 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem. Vlastní šetření proběhne od února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro statistiky nesmírně důležitá a umožní jim získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele Českého statistického úřadu, případně průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu, a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. 

Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.     

Více informací podá Bc. Miloslava Barčová na telefonním čísle 731 622 018. 

 
a
30.01.2019

Kalibrace čidel v sauně umožnila zvýšit teplotu

Čidla v potírně suché sauny v budově plavecké haly jsou nově zkalibrována. Úprava pomohla ke stálému udržení vyšší teploty v kabině, než tomu bylo doposud. Zatímco dříve bylo v kabině zhruba 98 stupňů, nyní je možné teplotu nastavit až na 110 stupňů. “Z praxe však vyplynulo, že návštěvníkům je nejvíce příjemná teplota nastavená na 101 stupňů, takže toto respektujeme. Díky kalibraci čidel tuto teplotu dokážeme udržet i v případě, když se lidé střídají a více se větrá,” uvedla Diana Blahýnková, vedoucí plavecké haly. Před kalibrací klesala teplota v kabině při střídání návštěvníků až o šest stupňů. Provozní doba sauny je v pondělí a v pátek od 13 do 20 hodin a v sobotu od 17 do 20 hodin pro muže, v úterý a ve čtvrtek od 13 do 20 hodin a v sobotu od 13 do 17 hodin pro ženy. Ve středu a v neděli od 13 do 20 hodin je společná. Občerstvení a dětský koutek jsou otevřené každý den od 10 do 19:30 hodin.

 
STR 03 rezervační systém 2
24.01.2019

Na úřad se mohou lidé nově objednat, zmizí tak fronty a čekání

Městský úřad Bílina spustil nový rezervační a vyvolávací systém, díky kterému se lidé budou moci ke konkrétnímu úředníkovi předem objednat nebo on-line zjistí, kolik lidí případně čeká ve frontě.

 
hřiště   anketa
24.01.2019

Hlasující zvolili v anketě novou podobu hřiště

Lidé mohli v internetové anketě zvolit novou podobu hřiště, které město vybuduje v rámci rekonstrukce venkovní terasy před restaurací U Kádi na Kyselce. Nejvíce hlasů dostala varianta číslo 3 - viz foto. Do ankety se zapojilo celkem 415 hlasujících. Pro první variantu hlasovalo 36 lidí, pro druhou 164 lidí a pro třetí 215. Hřiště i nové posezení si lidé užijí již v letošní letní sezóně.

 
Zelená hala
07.01.2019

V Zelené hale jsou volné termíny k pronájmu

Vzhledem ke zprovoznění nafukovací haly na tenisových kurtech, se pro sportovce uvolnily termíny pronájmu v Zelené hale. Sportovní prostory mohou využít jak fyzické osoby, tak různé spolky, organizace či firmy. Hodinový pronájem stojí 350 korun v době od 7:30 do 14 hodin a 450 korun v době od 14 do 21:30 hodin. Dále je možné zakoupit permanentku na 10 hodin za 3.500 korun. 

Rezervace lze provést on-line přes odkaz https://mtsbilina.reenio.cz/cs/#/terms, kde jsou značené volné a obsazené termíny k pronájmu.

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách www.sportbilina.cz/zelena-hala, na e-mailu diana.blahynkova@mtsbilina.cz nebo na telefonu 725 476 132.

 
Kronika
07.01.2019

Byla dokončena digitalizace kronik města od roku 1945

Na webových stránkách města je od dnešního dne možno prohlédnout si kroniky města Bíliny od roku 1945 do roku 2003 a první kroniku Základní školy Lidická, vedenou od roku otevření této školy tj. od roku 1923. Kroniky si můžete zobrazit na tomto odkazu: https://www.bilina.cz/cs/mesto-bilina/kronika-mesta.html.

Některé soubory mají i přes 100 MB, mohou se proto déle načítat.

Zpřístupnění kronik by mělo usnadnit práci případným badatelům a zájemcům o historii Bíliny. Věříme, že ve starých kronikách objevíte to, co Vás o Vašem městě zajímá. Přejeme příjemné čtení.
 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 55 56 57 58 59 60 61 [...] 70 starší

Videogalerie

Webová kamera - Mírové náměstí Den Horníků 2023 Řezbářský plenér 2023 Koncert pro kamerunské kozy 2023 KC Bílina - Pohádková cesta MŠ Maxe Švabinského - rozloučení s předškoláky MŠ Švabinka předškoláci na MěÚ ZUŠ - tanec ve stínu světla DDM olympiáda MŠ Aléská - Den dětí DDM akademie 2023 Pochod na Radovesickou výsypku Nedělní Kafáč Májový jarmark 2023 Den s Kobylí MŠ Žižkovo údolí - pálení čarodějnic Výstup na radniční věž ZŠ Za Chlumem - snídaně Rozsvícení stromu 2022 Nej provozovna 2022 MŠ Síbova - pohádkový bál Ples města 2023 Bílina - Mužáci z Kobylí ZŠ Aléská - besídka Ples 50 let ZŠ Za Chlumem Hasičská zbrojnice Investiční akce Den horníků 2022 Kamerunky 2022 Pohádková cesta Tomáš Klus v Bílině MŠ Maxe Švabinského - loučení se školkou 2022 Rozloučení s předškoláky MŠ Ant. Sovy Výstava \"Mandalu pro Andreu\" MŠ Za Chlumem - pálení čarodějnic Májový jarmark 2022 Ples města 2022 DDM - křížem krážem Výročí DDM 61 let Otevření EVVO učebny Oprava ochozu radniční věže ZŠ Za Chlumem - příměstský tábor technický klub Revival fest 2021 Den horníků 2021 DDM - příměstské tábory Bílina - koncert pro kamerunské kozy Bílina - kavárna na ulici ZUŠ Promenádní koncert MŠ Za Chlumem - karneval MŠ Za Chlumem - šerpování MŠ Čapkova - šerpování MŠ Čapkova - karneval Z pohádky do pohádky MŠ Maxe Švabinského - šerpování MŠ A Sovy - předškoláci MŠ Žižkovo údolí - sportovní den MŠ Aléská - den s pejsky Delegace z Kobylí ZŠ Za Chlumem - přípravka Adventní kalendář města Bílina - bonusové adventní video Rozsvícení vánočního stromu 2020 Průvodce registrací do systému E-Zak Parkoviště v Bílině Řezbářský plenér a babí léto na kyselce Dokončené investiční akce Technický klub Odpady DDM - zahájení školního roku 2020 Den horníků 2020 Revival fest 2020 Participativní rozpočet 2020 Koncert pro kamerunské kozy 2020 Otevření inhalatoria veřejnosti MŠ M. Švabinského - stužkování 2020 Šerpování předškoláků v MŠ Švabinského 2020 Investiční akce v Bílině Online výuka v ZŠ Reprezentační ples města 2020 Rozsvícení vánočního stromu 2019 Setkání zástupců partnerských měst 2019 Den horníků 2019 Revolution train - protidrogový vlak Májový jarmark 2019 Reprezentační ples města 2019 Májový jarmark 2018 Den horníků 2018 Ples města 2018 Den horníků 2016 Hry bez hranic 2013 Rozsvícení vánočního stromku 2014 Ustavující zasedání zastupitelstva města Sraz kachen 2015 Žijeme v Bílině, PF 2014 Vánoční besídka v DsPS 2014 HNsP - posilovací stroje 2015 Konference partnerských měst 2014 Informace k opakovanému hlasování do ZM Stužkování školáků 2015 Pohádkový les Nový mamograf v HNsP Májový jarmark 2016 Den horníků 2015 Kácení dřevin na Žižkově náměstí Rekonstrukce autokempu a koupaliště na kyselce Sraz Citroenů v Bílině Aleska Úspěchy bílinských klávesáků koncert v ZUŠ Bílina k 17. listopadu 89 Fotbal Polsko Adventní koncert ZUŠ v Měrunicích 2012 Den horníků 2012 Kostel sv. Petra a Pavla Divadlo Bílina - Josef Dvořák Rozsvícení vánočního stromku v Bílině 2012 Kyselka Cup 2012 Střelci Veřejné bruslení v Bílině Bílinská čarodějnice Gymnázium ZŠ Lidická - výuka anglického jazyka Knihovna v ZŠ Za Chlumem Lidicka Výstavní síň u kostela bude zrušena Obchvat města Saeby
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load