ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Odstávka vody v obci Bílina v okrese Teplice  375   1
14.09.2020

Odstávka vody

Severočeské vodovody a kanalizace upozorňují na přerušení dodávky vody v úterý 15.09.2020 od 8:30 do 10:30 hodin, v ulicích Čsl. Armády, Vítězná, Husova, Havlíčkova, Bedřicha Smetany, Dukelská, Havířská, Prokopa Holého, Teplická, Sídliště SHD, Studentská, Vojanova, Jakoubkova a Sadová, z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení. 

 
IMG 1355
14.09.2020

5. sportovní hry mládeže Euroregionu Elbe/Labe a Euroregionu Krušnohoří

5. sportovní hry mládeže Euroregionu Elbe/Labe a Euroregionu Krušnohoří se uskuteční v pátek dne 18.9 2020. Hry se symbolicky po 5. letech vrací zpět do Bíliny, kde to v roce 2016 všechno začalo.

Vzhledem k platným hygienickým omezením a stanovení maximálního počtu shromážděných osob bylo domluveno, ponechat v tomto roce pouze tři základní sporty – atletika (smíšený tým), volejbal (dívky) a fotbal (chlapci). Při plném obsazení všech sportů se her zúčastní 144 sportovců a trenérů. 

Hry plní od počátku vedle sportovní funkce také funkci společenskou, která je snad v dnešní době ještě daleko důležitější. Konáním her vysíláme zřetelně signál, že se společně hlásíme k sounáležitosti s celým sasko-českým regionem.

 

Naším euroregionálním heslem je „Život se sousedy tváří v tvář místo zády k sobě.“ Euroregiony Elbe/Labe a Krušnohoří již 28 let spojují lidi z Čech a Saska. Trvalým cílem je posilování vzájemné důvěry a podpora přeshraniční spolupráce v nejrůznějších oblastech života.

PROGRAM HER

do 9:30 hod. příjezd jednotlivých týmů

10:00 hod. slavnostní zahájení her, stadion FK Bílina

11:00-14:15 hod. soutěže - fotbalový stadion, atletický stadion, Zelená hala – volejbal

15:15 od. společné vyhlášení vítězů, stadion FK Bílina


 
Vstup s maskou
09.09.2020

Mimořádné opatření COVID-19

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proti šíření onemocnění COVID-19 se s účinností od 10.09.2020 do odvolání zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest:

1) Ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování; v případě budov škol a školských zařízení se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov.

2) V prostředcích veřejné dopravy.

Více informací včetně výjimek ze zákazu na webu Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz.


 
Odstávka teplé vody
09.09.2020

ODSTÁVKA TEPLÉ VODY

Vážení občané,

ČEZ Teplárenská informuje o odstávce teplé vody, a to od neděle 13.09.2020 od 22:00 hodin do pondělí 14.09.2020 do 16:00 hodin, z důvodu nutné úpravy měřiče páry v elektrárně Ledvice. 

ČEZ Teplárenská se za vzniklou situaci velice omlouvá


 
DSC 2575 lowres
09.09.2020

Příprava tunelu v Bílině pokračuje

Ředitelství silnic a dálnic hledá v rámci tunelové varianty taková technická řešení, která projekt přiblíží jeho ekonomické efektivitě.
Aktuálně řešený projekt, který počítá s vedením silnice I/13 v tunelu pod částí Bíliny, je poslední možnou variantou, jak odstranit úzké hrdlo na jinak čtyřpruhové silnici mezi Teplicemi a Mostem. ŘSD ČR a město Bílina proto hledají cesty, jak projekt prosadit. Hlavním problémem jsou vysoké náklady tunelového řešení, které se pak odrážejí v ekonomické efektivitě stavby. První koncept technicko-ekonomické studie vyšel předběžně jako ekonomicky neefektivní. „Na základě výsledků dopravního modelu jsme upravili řešení mimoúrovňové křižovatky u lázní Kyselka tak, aby tunel využívala i doprava přijíždějící do Bíliny po silnici II/257 od Loun. Tím se předpokládaná intenzita dopravy v tunelu zvýšila z 13 000 vozidel za den na přibližně 18 000 vozidel za den. Ani tak se ale zřejmě nedostaneme na úroveň, kdy by stavba ekonomicky vyšla,“ řekl na setkání zástupců ŘSD ČR a města Bíliny Michal Vrabec z generálního ředitelství ŘSD ČR. K prosazení stavby, jakožto posledního možného řešení úpravy silnice I/13, proto bude potřeba dalších argumentů.
Vzhledem k současnému vedení silnice I/13 převážně dvoupruhovým průtahem města se semafory a kruhovými objezdy, navíc v těsné blízkosti řeky Bíliny, je argumentů více než dost. „Jsme připraveni aktuální tunelovou variantu prosadit. Důvodů je celá řada, ať už se jedná o kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž, ochranu historického centra nebo i řeky Bíliny, která má v budoucnu zásobovat jezera vzniklá na místech vytěžených lomů, které by měly sloužit po výstavbě vodních elektráren jako energetický zdroj s kapacitou v rozmezí 1000 až 2000 megawatt“ vyjmenovala několik stěžejních argumentů starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová. Záměr celého projektu by měla Centrální komise Ministerstva dopravy řešit v listopadu tohoto roku.
Příprava tunelové varianty však nadále pokračuje. ŘSD ČR v rámci požadavků vyplývajících z dokumentace vlivu stavby na životní prostředí provádí průzkum ovlivnění stavby na krajinný ráz nebo migrační studie. Jedná se o dlouhodobé činnosti, které ve výsledku mohou celou přípravu projektu významně urychlit.

 
DSC 0627
09.09.2020

Tisková zpráva po zasedání rady města 1. září 2020

Tiskovou zprávu z jednání Rady města Bíliny konané 1. září 2020 naleznete ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady  města")

 
oDSTÁVKA
07.09.2020

Plánované odstávky elektřiny

Vážení občané, 
dovolujeme si Vás informovat o plánovaných odstávkách elektřiny na území města:
- 08.09.2020 od 08:00 do 12:00 hodin na parc. č. 2438/1
- 15.09.2020 od 07:00 do 15:00 hodin v ul. ČSA 460/16
- 24.09.2020 od 08:00 do 11:00 hodin v ulicích Důlní, Fišerova, Liptická, Na Větráku, Příkrá, Sklářská a Uhelná.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že společnost ČEZ distribuce nebude od příštího roku informovat veřejnost o plánovaných odstávkách formou vylepování plakátů. Klienti však mohou tyto informace dostávat zdarma prostřednictvím SMS do svých mobilů nebo e-mailu.

Zasílání zpráv o poruchách a plánovaných odstávkách je zdarma. Každý si může zvolit lokalitu, které se budou oznamovací zprávy týkat. Sjednání služby je možné na stránkách www.cezdistribuce.cz, kde naleznete i seznam plánovaných odstávek v daném městě.

O plánovaných odstávkách Vás budeme nadále informovat prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Pro bezplatnou registraci můžete využít odkaz www.mobilnirozhlas.cz.

 
IMG 0789 upr
07.09.2020

Vedení města se podruhé sešlo se správci bytového fondu

V rámci projektu „Bílina – bezpečné město“ se ve středu 02.09.2020 uskutečnila v pořadí již druhá koordinační schůzka zástupců města a městského úřadu se správci bytového fondu a největšími majiteli bytového fondu v Bílině. Starostka představila celkem 8 bodů programu jednání např. možnost využití petičního zákona a poskytnutí vzoru petice, možnost čerpání příspěvku na bydlení v režimu tzv. zvláštního příjemce dávky pro SVJ, představení městem připravených pravidel pro oplocování bytových domů, depistáže a kontroly odboru sociálních věcí a zdravotnictví, stavebního úřadu v bytových domech a v neposlední řadě se probíralo téma bezpečnost, opatření na zvýšení bezpečnosti, které již město zejména ve spolupráci s městskou policí realizovalo a které se v budoucnu chystají. Z diskuze během jednání vzešly cenné informace pro všechny strany, které poslouží jako nástroj pro vlastníky bytových domů či jejich správce nebo vedení města při realizaci dalších kroků a podpory zvýšení pravomocí SVJ, majitelů bytového fondu či správcovských organizací. Současná legislativa příliš aktuálním potřebám správců bytových fondů a společenství vlastníků nenahrává, vedení města již v tomto směru podniklo kroky, a i do budoucna bude vyvíjet tlak na zákonodárce ČR. Přítomní se shodli, že tato setkání jsou oboustranným přínosem a budou se konat minimálně 1x ročně i v budoucnu.


 
Farmářské trhy září 1
03.09.2020

Pozvánka na farmářské trhy

Zítra, tedy v pátek 04.09.2020, se na Žižkovo náměstí konají FARMÁŘSKÉ TRHY, kde bude k dispozici čerstvé ovoce a zelenina, koření, pečivo, uzeniny a další kvalitní potraviny od malých výrobců a pěstitelů. Farmářské trhy budou probíhat od 8:00 do cca 15:00 hodin.

 
Voda
03.09.2020

Havárie na vodovodním zařízení

Severočeské vodovody a kanalizace oznamují přerušení dodávky pitné vody, a to ještě ve čtvrtek 03.09.2020 do 15:00 hodin, v ulicích Příkrá, Sklářská, Důlní a Uhelná, z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení. Náhradní zásobování je zajištěno cisternou.

 
novější1 [...] 20 [...] 38 39 40 41 42 43 44 [...] 60 [...] 71 starší
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load