ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

396
15.03.2019

Celé Teplické Předměstí je nově bezdoplatkovou zónou

Dnes začalo v Bílině platit opatření obecné povahy, kterým bylo vyhlášeno celé Teplické Předměstí za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území města, tedy takzvanou bezdoplatkovou zónou. Znamená to částečné omezení výplaty dávek na bydlení pro nově příchozí obyvatele. “Opatření pomůže omezit takzvanou sociální turistiku i obchod s chudobou. Je to jediný nástroj, který má město k dispozici k řešení této problematiky a s ní souvisejícím vysokým počtem přestupků a spáchaných trestných činů v lokalitě. Opatření obecné povahy již na Teplickém Předměstí platilo v několika vytipovaných ulicích, nyní je rozšířené na celou oblast. Chceme tímto opatřením chránit vlastníky nemovitostí v dané lokalitě, aby se nezvyšoval příliv sociálně nepřizpůsobivých občanů a výskyt sociálně nežádoucích jevů a díky tomu nedocházelo ke snižování hodnot nemovitostí,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

V lokalitě probíhalo šetření od 1. ledna 2017 do 31. července 2018, ze kterého vyplývá, že se tam vyskytují ve zvýšené míře sociálně nežádoucí jevy spočívající ve zvýšené kriminalitě a páchání přestupků a v porušování veřejného pořádku. “Při srovnání míry spáchaných činů a přestupků s ostatními částmi města je četnost spáchaných trestných činů a přestupků na Teplickém Předměstí velmi vysoká. Z šetření je zřejmé, že nejčastěji v lokalitě řešili policisté, strážníci i jiné oprávněné orgány distribuci návykových látek, šíření toxikomanie, poškozování cizího majetku, záškoláctví, fyzické a slovní napadání mezi obyvateli, vyhrožování v hernách, restauracích či na ulicích nebo rušení nočního klidu,” uvedl Oldřich Jedlička, vedoucí odboru dopravy, který veřejnou vyhlášku na základě žádosti vedení města vydal.

Za sledované období došlo v lokalitě ke 1 583 přestupkům. Teplické Předměstí je také lokalitou s nejčastějším výskytem uživatelů drog, s častým nálezem pohozených injekčních stříkaček.

Opatření obecné povahy se týká ulic Antonína Sovy, Bedřicha Smetany, Bezovka, Bílinská, Čapkova, Čsl. armády, Dukelská, Dvořákova, E. Krásnohorské, Hasičská, Havlíčkova, Horská, Husova, Chlumská, Jakoubkova, Jiřího z Poděbrad, Litoměřická, M. Švabinského, Na Chlumu, Pivovarská, Prokopa Holého, Sídliště SHD, Sídliště U Nového nádraží, Sídliště Za Chlumem, Studentská, Teplická, Vítězná, Vojanova, Východní a Zadní. Konkrétní znění vyhlášky je k dispozici na webových stránkách města či na městském úřadě.

 
STR 10 čarodějnice   recitační (4)
14.03.2019

Desítky dětí recitovaly v městském divadle

V městském divadle se uskutečnil dvaadvacátý ročník recitační části soutěže Bořeňská čarodějnice. V porotě usedl zakladatel soutěže a divadelní režisér Svatopluk Vašut, učitelka historicky prvního vítěze Ivana Pitková, několikanásobný vítěz soutěže Ondřej Kvěch a herečka Ivana Turusová, která celou soutěž uvedla recitací povídky Diamantové očko od Bohumila Hrabala.

Celkem se zúčastnilo více než sedm desítek dětí z mateřských, základních i středních škol. “Soutěž, kterou velmi dobře organizuje Kulturní centrum Bílina, pomáhá kultivovat život ve městě. V současné době podle mého názoru pedagogové ve většině případů velmi vhodně vybírají texty pro své děti, jsou tací, kteří mají skvělé recitátory řadu let po sobě. Jsem velmi rád, že mohu být součástí poroty této soutěže,” uvedl zakladatel soutěže Svatopluk Vašut.

 

Výsledková listina:

 

0. kategorie jednotlivci (nepostupová)

1. Veronika Vaculínová – MŠ Aléská

2. Ema Skřivánková – MŠ Aléská

3.Theodora Deáková - MŠ Čapkova

 

0. kategorie soubory (nepostupová)

1. MŠ Aléská – Kamarádi

2. MŠ Žižkovo údolí – Koťata

3. MŠ Síbova – Agáta Kalabzová, Klára Türbová

 

0. kategorie jednotlivci (postupová)

1. Karla Křížová – ZŠ Za Chlumem

2. Anna Jandová – ZŠ Aléská

3. Christian Poncer – ZŠ Lidická

 

0. kategorie soubory (postupující)

Pamětní list – Oliver Slačík, Patrik Gaži – ZŠ Aléská

 

1. kategorie jednotlivci (postupující)

1. Viktorie Jurcová – ZŠ Aléská

2. Lucie Hudáková – ZŠ Aléská

3. Johanka Ziegelheimová – ZŠ Lidická

3. Vít Novotný – ZŠ Lidická

Čestné uznání – Lucie Pýchová

 

2. kategorie jednotlivci (postupující)

1. Karel Mojžíš – ZŠ Za Chlumem

2. Veronika Zábranská – ZŠ Za Chlumem

3. Věra Křížová – ZŠ Za Chlumem

3. Kristýna Benešová – ZŠ Hostomice

 

2. kategorie soubory (postupující)

1. Rakašová, Stejskalová, Brandtnerová, Vraný, Sychrová

 

3. kategorie jednotlivci (postupová)

1. Jan Svoboda – ZŠ Za Chlumem

2. Barbora Kuglerová – ZŠ Za Chlumem

2. Eliška Budajová – Gymnázium Bílina

3. Kateřina Holečková – Gymnázium Bílina

 

4. kategorie jednotlivci (postupující)

1. Lucie Lovičová

2. Linda Dang Thao Linh

3. Filip Novotný

 

 
mts
13.03.2019

Velkokapacitní kontejnery v ulicích města

Městské technické služby umístí po městě velkokapacitní kontejnery, lidé tak v rámci jarního úklidu mohou vyhodit objemný odpad, který není možné umístit do běžného kontejneru. 

Velkokapacitní kontejnery budou k dispozici od ranních hodin 28. března do desáté hodiny dopoledne 29. března. 

Stanoviště:

- ulice Čapkova za MŠ

- u bloku číslo 2

- v prostoru Sídliště za Chlumem u pošty

- v prostoru SHD – u domu dětí a mládeže

- v prostoru parkoviště ulice Fügnerova

- v prostoru ulice Jižní u kotelny

Vývoz velkokapacitních kontejnerů bude po naplnění proveden pouze jednou. Zpět na stanoviště se již v daném týdnu nevrací. 

Povinností je odkládat odpad pouze do kontejnerů, nepřeplňovat je. Je-li kontejner již naplněn, je zakázáno odkládat věci vedle, hrozí pokuta. 

Co do velkokapacitního kontejneru patří

- objemný odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob, např. zbytky dřevěných obalů, nábytek, koberce, linolea, staré lyže, kola, umyvadla a WC mísy, textilní materiál a podobně.

Co do velkokapacitního kontejneru nepatří

- stavební odpad, elektronika, autobaterie a jiné nebezpečné odpady, zbytky barev, ředidel a olejů a jimi znečištěné obaly

- asfaltové směsi obsahující dehet

- izoloční materiály obsahující azbest

- léky

 
DSC 0321
11.03.2019

Volné bezbariérové byty v Zeleném domě

V Zeleném domě v bílinské Tyršově ulici jsou dva bezbariérové byty volné. Město Bílina je nabízí handicapovaným nájemníkům.

O bezbariérový byt lze žádat na odboru nemovitostí a investic Městského úřadu v Bílině, v oddělení bytové agendy. Žádost se podává na předepsaném formuláři s názvem Žádost o byt v Zeleném domě, kterou projedná Sociálně zdravotní komise. S doporučením od komise je poté žádost  předložena Radě města Bíliny, která k žádosti zaujme stanovisko.

Základním předpokladem pro přidělení bytu je u žadatele či člena rodiny těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí. Podmínky pro přidělení bezbariérového bytu nejsou pevně stanoveny a žádost je vždy posouzena individuálně.

V Zeleném domě jsou celkem čtyři bezbariérové byty. Dva volné jsou o velikosti 1+1.

 
Leták   Veletrh firem Teplice 2019   final 25 2 2019
07.03.2019

Veletrh firem 2019 v Teplicích

Od neděle 17. března do pondělí 18. března se v Domě kultury v Teplicích uskuteční Veletrh firem 2019.

 
20180825 121610
06.03.2019

Pomozte vybrat místa pro letošní zájezdy

Město Bílina připravuje pro letošní rok tradiční zvýhodněné zájezdy pro občany města. Rádi bychom Vás proto požádali o Vaše návrhy, která místa nebo akce byste rádi v rámci zájezdu navštívili. Zájezdy nejsou omezeny pouze na Českou republiku, ale je možné zorganizovat výjezd i na různá místa v zahraničí. Cena zájezdu je pak ovlivněna vzdáleností. V loňském roce se například uskutečnil zájezd do Prahy, do Safari ve Dvoře Králové, na hrad Karlštejn, do Drážďan na vánoční trhy, apod. 

Své návrhy nám prosím zasílejte e-mailem na adresu krejcova@bilina.cz, a to nejpozději do 18. března 2019.

 
STR 03 prodloužení termínu
05.03.2019

Práce v ulici 5. května skončí v dubnu

Termín dokončení rekonstrukce ulice 5. května je posunutý na konec dubna. Stavbu provázejí od začátku komplikace. Začátek prací posunulo schválení objízdné trasy pro autobusy městské hromadné dopravy, v průběhu stavby pak nastaly nové skutečnosti, které nemohl předpokládat ani zhotovitel projektové dokumentace, ani zhotovitel stavby. Jednalo se o přeložení optického kabelového vedení a přeložení sítě nízkého napětí. 

Dále bylo neplánovaně zapotřebí sanovat zeminu pod novými podkladními vrstvami. Projekt s touto skutečností nepočítal, protože v místě provedených sond původní skladba podmínkám rekonstrukce vyhovovala. Bylo tedy nutné odebrat vrstvy původní komunikace v téměř trojnásobné mocnosti, aby bylo možné místo zpevnit a následně provést novou skladbu pro silniční komunikace. Toto bylo provedené od ulice Mírová až k podchodu pod silnicí 1/13, dále od ulice Palackého ke křižovatce Spojovací a od křižovatky Spojovací k ulici Opletalova. 
Kvůli těmto skutečnostem se termín dokončení prací posunul do období, když již nebylo možné pokračovat kvůli špatnému počasí, hlavně co se týče oprav komunikací. Ostatní práce pokračovaly podle možností s ohledem na klimatické podmínky.
(foto je ilustrační z doby před zahájením rekonstrukce)

 
p
05.03.2019

Poraďte se s advokátem

V březnu budou lidé moci využít služeb bezplatné právní poradny 20.03.2019 od 15 do 16 hodin v budově městského úřadu v Seifertově ulici.

Jedná se o krátké informativní porady v délce zhruba patnácti minut, jejichž účelem je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých případů tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu.

Bezplatné právní poradny nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních služeb jednotlivými advokáty v plné šíři, neboť jejich účelem není vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení žadatele s jeho situací a případnými možnostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho postavení. Bezplatné právní porady tedy nemohou zahrnovat podrobné studování spisů, zpracování podrobných právních rozborů nebo sepisování listin, například žalob, smluv a podobně.

 
dotace
20.02.2019

Sledujte živě dnešní zasedání zastupitelstva

Dnes od 16:00 hodin zasedá Zastupitelstvo města Bíliny. Jednání zastupitelstva můžete sledovat živě zde: http://live.publicstream.cz/bilina

 
lidl
13.02.2019

Hlasujete v projektu Rákosníčkova hřiště

Hlasujte v projektu Rákosníčkova hřiště o vybudování nového dětského hřiště ve Spojovací ulici v Bílině. Prostřednictvím odkazu níže můžete zadat svůj hlas do konce února. 

Dětská hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka nabízí dětem k aktivnímu hraní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, nechybí ani kolotoč a různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplňuje domeček a oplocené hřiště, které poskytuje dostatek laviček a zpevněnou plochu pro kočárky.
https://www.lidl-rakosnickova-hriste.cz/hlasovani/ustecky-kraj/?fbclid=IwAR0sOi-OncDoNXfHQ9ULZqthzmEa_nG4kTBR7mKQHO77fpafyutZV-VX7X8

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 54 55 56 57 58 59 60 [...] 70 starší
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load