ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

cez
03.05.2018

Části Bíliny budou bez elektřiny

Společnost ČEZ Distribuce plánuje odstávky elektřiny v Bílině. V pondělí 21. května se bude odstávka týkat ulic 5. května, Bílinská, Alšova, Kollárova, Mírová, Palackého, Petra Bezruče, Síbova, Sokolská a Tylova. Elektřina zde nepůjde zhruba od 8 do 11 hodin.

Ve středu 23. května budou bez elektřiny ulice Sídliště Za Chlumem a U pasovky. Zde bude odstávka probíhat mezi 8. a 13. hodinou. 

Podrobnější informace jsou k dispozici na http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html 

Ilustrační foto: zdroj ČEZ Distribuce

 
Změna stanoviště vláčku na 5 5 2018
02.05.2018

Změna stanoviště vláčku - sobotní jarmark

Z důvodu rekonstrukce Mírového náměstí dojde na májovém jarmarku 5.5.2018 ke změně stanoviště vláčku. Stanoviště bude ve Fišerově ulici (za bývalým podnikem Seba)

 
uzavírka
27.04.2018

Doprava na třináctce bude na týden svedena do jednoho pruhu

V týdnu od 30. dubna do 6. května bude omezený provoz na hlavní silnici 1/13 v úseku od kruhového objezdu u radnice k Lidlu. Důvodem je přistavení jeřábu a nákladního vozu kvůli rozřezání a odvozu potrubí vodovodního přivaděče v korytu řeky, které je kvůli havárii nefunkční. Doprava bude v místě svedena do jednoho pruhu a průjezd bude kyvadlový. 

 
FO
27.04.2018

Vybírání poplatků za komunální odpad a psy

Dovolujeme si Vás upozornit, že místní poplatek za komunální odpad a poplatek za psy bude v pondělí 30.04.2018 vybírán ve vedlejší budově – kanceláři vymáhání pohledávek.

 
výluky
23.04.2018

Pozor na výluku vlaků

České dráhy oznámily výluky traťové koleje v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina ve dnech 5. a 6. května 2018, denně od 7:45 do 14 hodin. 

Osobní vlaky nebudou obsluhovat zastávky Duchcov, Želénky a Chotějovice, vždy v obou směrech. Vlaky tyto zastávky projedou bez zastavení.

V železniční stanici Oldřichov u Duchcova bude zajištěn přestup cestujících mezi vlaky 6803/6822, 6805/6824 a 6807/6826.

Cestující jedoucí těmito vlaky ze směru Bílina do stanic Duchcov, Želénky a Chotějovice nebudou doplácet rozdíl jízdného při jízdě přes stanici Oldřichov u Duchcova.

 
Žižkáč
20.04.2018

Vyjádření odboru sociálních věcí a zdravotnictví k reakcím na pořad Výměna manželek

Na základě písemných reakcí došlých prostřednictvím e-mailové pošty v souvislosti s chováním účastníka pořadu Výměna manželek, odvysílaného televizí Nova dne 18.04.2018 ve večerních hodinách, nebudou v dané záležitosti poskytovány žádné informace.

Z naší strany jsme, s odkazem na § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při výkonu sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili.

Ve smyslu rasistických nadávek a fyzického napadení nejsme kompetentní k řešení těchto podnětů. V tomto ohledu bylo postupováno s platnými právními předpisy a tyto postoupeny kompetentnímu orgánu.

Mgr. Iva Zábojníková,

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

 
Náměstí2
18.04.2018

Otevřený dopis pana Radka Petržilky vedení města

Vážený pane starosto, vážené místostarostky, vážení radní, chtěl bych vám oznámit odstoupení od nabídky týkající se prodeje bytového fondu. Toto rozhodnutí jsme společně s ostatními majiteli neučinili bez zvážení všech skutečností. Našemu rozhodnutí předcházelo uvedení obchodních skutečností na sociálních sítích, a to na profilu hnutí ANO, tohle je Bílina, které jsou mylné a tyto podmínky nikdy s námi nebyly konzultovány a projednávány. Již cca rok jsme nápomocni městu Bílina při zpracování strategie, ponecháváme jednotlivé byty bez využití, čímž dochází ke značnému propadu měsíčních příjmů, a ze sociálních sítí se následně dovídáme požadavky k uzavření obchodu. Rovněž se dovídáme o našich nehorázných požadavcích a stavu našich nemovitostí. Veškeré takto uváděné informace jednoznačně znehodnocují náš majetek. Ze všech předešlých jednání jsem vždy přenášel na ostatní spolumajitele dobrý dojem, shodu politických subjektů k otázce výkupu a zájem města obchod uzavřít. Proto všichni trochu s údivem sledujeme dosti negativní kampaň proti tomuto obchodu. Toto jednání je pro nás nepřijatelné a budí dojem nedůvěryhodnosti obchodního partnera. Nemáme zájem, aby se naše nabídka stala terčem politického soupeření. O tuto obchodní transakci mají zájem i další zájemci. Se všemi zájemci, jen pro vaši informaci, začneme bez odkladu vyjednávat. I z tohoto důvodu jsme nuceni stáhnout naši nabídku, jelikož již nechceme být terčem kritiky z řad občanů města ohledně poukazování na nevýhodnou obchodní transakci pro město. Bohužel je pro nás tato situace nepříjemná, ale již nemůžeme dále posečkat, protože v důsledku neobsazenosti těchto bytů dochází k nárůstu finančních ztrát.  
Mé sdělení berte, prosím, jako otevřený dopis, který by měl být zveřejněn, aby nemohlo dojít k předkládání jiných informací nebo různých spekulací o ukončení jednání o prodeji bytového fondu, které vzešlo z naší strany.  Nedovolím si odpustit poznámku, že sdělování občanům nepravdivé a zcela scestné informace, považuji za neprofesionální. Radek Petržilka

 
logo bilina SE1025 final RGB
18.04.2018

Podílejte se na výstavě

Město Bílina letos slaví 1025 let od první písemné zmínky. K této příležitosti chystá mimo jiných akcí i výstavu, která se uskuteční v září ve Výstavní síni U Kostela a v Galerii Pod Věží. Výstava bude tvořena i z předmětů, které byly svědky historie Bíliny. Takovými předměty můžete přispět i vy. Pokud máte doma jakýkoli zajímavý předmět, který má vztah k historii Bíliny a jste ochotni jej zapůjčit na výstavu, kontaktujte Ivetu Richterovou z odboru školství, kultury a sportu na telefonním čísle 417 810 934 nebo prostřednictvím e-mailu richterova@bilina.cz.Uvítáme staré lahve, etikety, pivní tácky z bílinského pivovaru, staré hornické uniformy, helmy, kahany, staré obrazy a knihy Bíliny, bílinská lázeňská pítka, dobové pohlednice, fotografie a podobně.

 
30052267 868379216699422 1823548705951454011 o
05.04.2018

Začínají práce na revitalizaci náměstí, od příštího týdne se tam nebude parkovat

Srovnáním povrchu ve středu náměstí začnou 10. dubna práce na celkové revitalizaci. Ta potrvá do podzimu letošního roku. “Během šesti etap se budou práce postupně přesouvat a jednotlivé části náměstí budou neprůjezdné, podle plánu však nedojde k celkovému uzavření náměstí pro vozidla. Změn v dopravě bude mnoho, proto žádáme všechny řidiče, aby nejezdili takzvaně popaměti, ale všímali si nového dopravního značení a respektovali ho,” upozornil starosta města Bílina Oldřich Bubeníček.

I. etapa
První etapa bude nejdelší, potrvá zhruba do července. Změnou pro řidiče v této etapě bude zjednosměrnění části náměstí od kostela k rohu u pobočky České spořitelny. Tato část by měla zůstat jednosměrná i po dokončení prací.

II. etapa
Práce se dále posunou do části podél obchodního domu Pražák a také ke knihovně. Obě části budou pro vozidla uzavřené, přes náměstí se tedy bude projíždět ze Seifertovy ulice k České spořitelně a dál k radnici nebo do ulice Želivského. Vjezd z Wolkerovy ulice zůstane beze změn, řidiči však už musí počítat, že z tohoto směru budou muset odbočit vpravo, rovně do Zámecké ulice se již z tohoto směru vjíždět nebude. Od kruhového objezdu u radnice budou řidiči moci pouze do Želivského ulice.

III. etapa
Třetí etapa prací zasáhne část od kostela k České spořitelně. Ta bude pro řidiče uzavřena. Ze Seifertovy ulice se bude náměstí projíždět doleva kolem knihovny, dále kolem domu Pražák k radnici. Z Wolkerovy ulice budou stále řidiči smět pouze vpravo a od radnice stále pouze vlevo do Želivského ulice.

IV. etapa
V průběhu letních měsíců dojde k poměrně razantní úpravě dopravy, protože bude zcela uzavřena Wolkerova ulice. Čtvrtá etapa prací bude znamenat rekonstrukci části od České spořitelny k radnici. Náměstí bude průjezdné z ulice Seifertova a od radnice stejně jako v předchozích etapách, do Wolkerovy se však řidiči zhruba dva týdny nedostanou.

V. etapa
Pátá etapa prací se bude týkat křižovatky u informačního centra. Zásadní změnou zhruba na jeden týden bude otočení provozu ve Wolkerově ulici, kterou budou řidiči projíždět směrem ven z náměstí a na náměstí se dostanou pouze ze Seifertovy ulice. Uzavřen bude vjezd i výjezd od kruhového objezdu u radnice, dále i celá Želivského ulice.

VI. etapa
Poslední etapa prací na revitalizaci náměstí uzavře křižovatku u kostela a knihovny. Zhruba sedm dní se tedy řidiči na náměstí nedostanou ulicí Seifertovou, budou muset použít ulici Zámecká a Komenského, kde bude po tuto dobu otočený provoz směrem na náměstí, nebo ulici Wolkerovu. Výjezd bude zajištěn od radnice ke kruhovému objezdu a ulicí Želivského.

Nákresy změněné dopravní situace k tomuto článku se vztahují k první a druhé etapě, další budeme postupně uveřejňovat podle aktuální situace. “Jedná se o návrh průběhu prací, je tedy možné, že bude zhotovitelem upravován, a proto je velmi důležité, aby řidiči sledovali dopravní značení při každém průjezdu náměstím,” upozornil vedoucí odboru dopravy Oldřich Jedlička.

Vedení města žádá obyvatele o shovívavost v době revitalizace a upřednostnění MHD při návštěvě centra města místo automobilu z důvodu omezení dopravy i parkování.

 
učitelé (7)
27.03.2018

Učitelé dostali ocenění za práci s dětmi

U příležitosti Dne učitelů předal starosta města ocenění učitelům ze vzdělávacích zařízení. "Děkuji nejen oceněným, ale všem učitelům , kteří se věnují mládeži, za celoroční náročnou práci, kterou odvádějí," řekl Oldřich Bubeníček při slavnostním setkání, kterého se zúčastnily také místostarostky města Vendula Vodičková a Zuzana Bařtipánová.

Učitelé dostali ocenění především za netradiční formy práce s dětmi, pečlivost a obětavost, činnost pro školu, zapojení se do projektů, dosažené výsledky, tvořivý přístup k výuce i tvorbě výukových materiálů. (pn)

Ocenění byli:

Hana Faitová, učitelka ZŠ Za Chlumem

Jana Kollmannová, učitelka ZŠ Lidická

Milena Svobodová, učitelka ZŠ Aléská

Jiří Bidrman, učitel ZUŠ

Kamila Nováčková, učitelka MŠ Čapkova

Růžena Křížková, učitelka MŠ Síbova

Věra Hošková, učitelka MŠ Švabinského

Eva Klasová, pedagog DDM Bílina 

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 57 58 59 60 61 62 63 [...] 66 starší
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load