ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Uzavření pošty Za Chlumem
31.03.2023

Transformace poboček České pošty v Bílině

Město Bílina dnes obdrželo dopis od generálního ředitele České pošty s informací, že v našem městě bude zrušena pobočka České pošty Bílina 4 Za Chlumem 820. Paradoxně dnes se paní starostka zúčastnila schůzky v Poslanecké sněmovně, aby získala veškeré dostupné informace o transformaci České pošty v našem městě a pokusila se bojovat o udržení této pobočky nebo alespoň oddálit její uzavření. Naší prioritou je zachování pobočky, i když tento boj je asi marný. Budeme se snažit alespoň prosadit prodloužení provozních hodin a otevření více přepážek na hlavní poště, tj. jediné pobočce, která ve městě po této transformaci zůstane.

 
Nádraží Bílina
31.03.2023

Správa železnic nabízí k pronájmu komerční prostory

Správa železnic aktuálně nabízí k pronájmu nově vzniklé komerční bezbariérové prostory o velikosti 127,84  m2 v 1. podlaží budovy železniční stanice Bílina s možností zahájení provozu nejdříve od 01.01.2024.

Své nabídky můžete zasílat na e-mail: SindelarovaVe@spravazeleznic.cz nejpozději do 14.04.2023 do 14:00 hodin.

Více informací k této nabídce naleznete na webu Správy železnic zde.
 
Radnice (215)
15.03.2023

Tisková zpráva z jednání rady města ze 14. března 2023

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 14. března 2023, je k dispozici ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").


 
Seinorská karta UK
13.03.2023

Seniorská obálka může zachránit život

Seniorská obálka pomáhá nejen seniorům v situacích ohrožení zdraví nebo života v jejich domácím prostředí. V případě potřeby pak pomůže složkám IZS urychlit záchranu života. 

 
Kulturní památka
27.02.2023

Výzva - podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, státní památková péče, oznamuje, že přijímá žádosti do dotačního programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a restaurování kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR). Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.). Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku 2023. Z programu naopak nelze hradit náklady na modernizaci objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd., úpravy veřejných komunikací, terénní úpravy, pořízení stavebně historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. Aktuálně platný soupis neuznatelných nákladů zveřejňuje ministerstvo každoročně na svých internetových stránkách. 

V roce 2023 bude program administrován výhradně v jednom kole, a to s uzávěrkou pro žadatele 28.02.2023. Výše minimálního procentuálního podílu žadatele je 20 %. 

V roce 2023 činí objem finančních prostředků pro rozdělení mezi žadatele v rámci území obce s rozšířenou působností, určený Ministerstvem kultury ČR, 188.000 Kč.

Vyzýváme tímto všechny potenciální zájemce o čerpání finanční podpory z tohoto programu k podání žádosti do 28.02.2023. Na tento termín je stanovena uzávěrka příjmu žádostí do programu

Žádost je nutné řádně vyplnit včetně všech povinných příloh. Nekompletní žádosti nebudou akceptovány. Formulář žádosti včetně povinných příloh naleznete na stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz v sekci „Podpora kultury – Dotační okruhy – Památky – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Více informací zájemcům poskytne Bc. Kristýna Gesselová, tel: 417 810 882, e-mail: gesselova@bilina.cz.

 
Bílina jaro 2023, FB Cover
22.02.2023

Kurz podnikání v Bílině

Vážení občané,

  • Zvažujete start vlastního podnikání, ale nevíte kde začít?
  • Jste se se svým projektem na bodu mrazu a potřebujete čerstvou dávku energie? 
  • Nebo se chcete poznat s dalšími podnikateli a načerpat inspiraci?

Přihlaste se na kurz Podnikni to!, který je pro občany města i okolních obcí ZDARMA. 

Nastartovat projekt s minimem financí a bez zbytečných rizik vám během pěti lekcí pomůže zkušená lektorka - podnikatelka. Ať už pracujete, jste na rodičovské, studujete nebo potřebujete své podnikání osvěžit. 

Kapacita kurzu je omezena, účast máte ZDARMA díky oficiální podpoře města Bílina!

Více informací o kurzu a registrační formulář najdete na našem webu PODNIKNI TO!

 
water tap 4459689 1920
14.02.2023

Odstávka vody v ulici Za Chlumem, Východní a E. Krásnohorské

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás informovat, že zítra, tedy ve středu 15. února může dojít od 9:00 do 13:00 hodin k odstávce vody v ulicích: 

- Za Chlumem 716-725, 750, 762-766, 813-814

- Východní 881-883, 892

- Elišky Krásnohorské 895. 

Důvodem je provozní havárie na vodovodním zařízení.

Více informací případně obdržíte na zákaznické lince společnosti Severočeské vodovdy a kanalizace 601 267 267.


 
1621509427882
08.02.2023

Tisková zpráva z jednání rady města ze 7. února 2023

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 7. února 2023, je k dispozici ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").

 
Průzkum veřejnosti
06.02.2023

Dotazníkové šetření - komunikace města s veřejností

Vážení občané,město Bílina aktuálně zpracovává komunikační strategii, jejímž cílem je zjištění Vašich požadavků, potřeb a možností zlepšení komunikace města směrem k veřejnosti.Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat o vyplnění krátkého dotazníkukterý s komunikační strategií souvisí. Dotazník je možné vyplnit do 19.02.2023 a to nejen on-line, ale také v listinné podobě v Informačním centru pod věží a ve všech pobočkách městské knihovny. Na uvedených místech je možné vyplněné dotazníky i odevzdávat. Vyplnění dotazníku je anonymní.Za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku velmi děkujeme!

 
Životní pdmínky 2022
03.02.2023

Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že Český statistický úřad organizuje v roce 2023 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu.

Případné dotazy zodpoví pracovnice Krajské správy ČSÚ paní Bc. Miloslava Barčová na tel. 797 874 125.

 
novější1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 66 starší

Videogalerie

Webová kamera - Mírové náměstí Májový jarmark 2023 Den s Kobylí MŠ Žižkovo údolí - pálení čarodějnic Výstup na radniční věž ZŠ Za Chlumem - snídaně Rozsvícení stromu 2022 Nej provozovna 2022 MŠ Síbova - pohádkový bál Ples města 2023 Bílina - Mužáci z Kobylí ZŠ Aléská - besídka Ples 50 let ZŠ Za Chlumem Hasičská zbrojnice Investiční akce Den horníků 2022 Kamerunky 2022 Pohádková cesta Tomáš Klus v Bílině MŠ Maxe Švabinského - loučení se školkou 2022 Rozloučení s předškoláky MŠ Ant. Sovy Výstava \"Mandalu pro Andreu\" MŠ Za Chlumem - pálení čarodějnic Májový jarmark 2022 Ples města 2022 DDM - křížem krážem Výročí DDM 61 let Otevření EVVO učebny Oprava ochozu radniční věže ZŠ Za Chlumem - příměstský tábor technický klub Revival fest 2021 Den horníků 2021 DDM - příměstské tábory Bílina - koncert pro kamerunské kozy Bílina - kavárna na ulici ZUŠ Promenádní koncert MŠ Za Chlumem - karneval MŠ Za Chlumem - šerpování MŠ Čapkova - šerpování MŠ Čapkova - karneval Z pohádky do pohádky MŠ Maxe Švabinského - šerpování MŠ A Sovy - předškoláci MŠ Žižkovo údolí - sportovní den MŠ Aléská - den s pejsky Delegace z Kobylí ZŠ Za Chlumem - přípravka Adventní kalendář města Bílina - bonusové adventní video Rozsvícení vánočního stromu 2020 Průvodce registrací do systému E-Zak Parkoviště v Bílině Řezbářský plenér a babí léto na kyselce Dokončené investiční akce Technický klub Odpady DDM - zahájení školního roku 2020 Den horníků 2020 Revival fest 2020 Participativní rozpočet 2020 Koncert pro kamerunské kozy 2020 Otevření inhalatoria veřejnosti MŠ M. Švabinského - stužkování 2020 Šerpování předškoláků v MŠ Švabinského 2020 Investiční akce v Bílině Online výuka v ZŠ Reprezentační ples města 2020 Rozsvícení vánočního stromu 2019 Setkání zástupců partnerských měst 2019 Den horníků 2019 Revolution train - protidrogový vlak Májový jarmark 2019 Reprezentační ples města 2019 Májový jarmark 2018 Den horníků 2018 Ples města 2018 Den horníků 2016 Hry bez hranic 2013 Rozsvícení vánočního stromku 2014 Ustavující zasedání zastupitelstva města Sraz kachen 2015 Žijeme v Bílině, PF 2014 Vánoční besídka v DsPS 2014 HNsP - posilovací stroje 2015 Konference partnerských měst 2014 Informace k opakovanému hlasování do ZM Stužkování školáků 2015 Pohádkový les Nový mamograf v HNsP Májový jarmark 2016 Den horníků 2015 Kácení dřevin na Žižkově náměstí Rekonstrukce autokempu a koupaliště na kyselce Sraz Citroenů v Bílině Aleska Úspěchy bílinských klávesáků koncert v ZUŠ Bílina k 17. listopadu 89 Fotbal Polsko Adventní koncert ZUŠ v Měrunicích 2012 Den horníků 2012 Kostel sv. Petra a Pavla Divadlo Bílina - Josef Dvořák Rozsvícení vánočního stromku v Bílině 2012 Kyselka Cup 2012 Střelci Veřejné bruslení v Bílině Bílinská čarodějnice Gymnázium ZŠ Lidická - výuka anglického jazyka Knihovna v ZŠ Za Chlumem Lidicka Výstavní síň u kostela bude zrušena Obchvat města Saeby
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load