ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

20200227 074019
27.02.2020

Základní školu Za Chlumem navštívil premiér s ministrem školství

Premiér Andrej Babiš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, a jeho náměstkyně Pavla Kratzová, dnes navštívili s vedením města Bíliny Základní školu Za Chlumem. Návštěva se uskutečnila v rámci reakce na otevřený dopis, který starostka Bíliny na konci ledna zaslala premiérovi, ministrovi školství, ministryni práce a sociálních věcí a všem poslancům. V něm upozornila na problémy s nepřizpůsobivými rodinami a žáky, se kterými se základní škola potýká, a na omezené prostředky, které má škola i město při řešení situace.

Vedení města Bíliny, společně se školou, připravilo konkrétní návrhy opatření, které by po zahrnutí do zákonů pomohly řešit záškoláctví, odpovědnost rodičů, výtržnictví žáků ve škole i další potíže. “Například jsme navrhovali krácení některých dávek rodičům, kteří se řádně nestarají o své děti, dále prodloužení povinné školní docházky o dva roky speciálního nástavbového studia, při kterém by žáci vycházející ze sedmé třídy získali znalosti a dovednosti potřebné k získání zaměstnání, a dalších dvanáct opatření na zlepšení situace ve škole i ve městě,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.
Premiér s ministrem školství se o tyto návrhy podrobně zajímali a slíbili, že se jimi budou zabývat v rámci koaličního jednání. “Zabývali jsme se i problematikou inkluze, zvýšením odpovědnosti rodičů za svého potomka i snížením hranice trestní odpovědnosti na dvanáct až třináct let. Doufáme, že toto jednání přímo na půdě základní školy přinese tolik potřebné změny,” doplnila místostarostka Marcela Dvořáková.


 
Pes
25.02.2020

Veterinární správa spustila databázi ztracených psů

Státní veterinární správa spustila na svých internetových stránkách aplikaci Databáze ztracených a nalezených psů, která umožňuje na jednom místě sdílet různým organizacím či osobám informace o nálezu nebo ztrátě psa. 

Aplikace by měla dočasně částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022. Nová databáze je k dispozici na adrese www.svscr.cz.

Vložení informace o ztrátě či nálezu psa je velmi jednoduché prostřednictvím stručného formuláře, který je dostupný po stisknutí nabídky Přidat psa. Ve formuláři je nutné specifikovat, zda se jedná o ztrátu nebo nález psa, dále pak plemeno psa nebo stručný popis, číslo čipu nebo tetování, místo a datum ztráty či nálezu, jméno majitele či. nálezce, kontakt, fotografii psa a případně další informace formou poznámky. Všechny uvedené údaje mají za cíl propojit majitele psa a případného nálezce.

Vložené oznámení se začne v seznamu ztracených a nalezených psů zobrazovat až po potvrzení prostřednictvím odkazu, který oznamovatel obdrží e-mailem. Potvrzené oznámení o ztrátě či nálezu psa bude zveřejněno po dobu deseti kalendářních dnů, pokud je oznamovatel nesmaže dříve, nebo je naopak neprodlouží na dalších deset dnů.


 
Participativní rozpočet
17.02.2020

Participativní rozpočet - veřejné projednání

Do konce ledna mohla široká veřejnost podávat své návrhy ke zlepšení veřejného prostranství a veřejného života v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Bílinu. Celkem bylo podáno 11 návrhů, které splňovaly požadavky programu a mohou být projednány na veřejném zasedání.

Prezentace přihlášených projektů se uskuteční 23. března 2020 od
16:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Bílině.
Přijďte podpořit projekty, které se vám
líbí nebo naopak. Pro své favority může každý občan
hlasovat prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas a to nejpozději do
konce dubna 2020.
Hlasování bude spuštěno po veřejném projednání. Realizace vítězných návrhů by měla začít v květnu 2020 a měla
by být skončena
v listopadu 2020.Návrhy, které budou projednány na veřejném zasedání:1)
Hry na chodník – oživení trasy okolo řeky Bíliny pomocí pohybových
a tematických her umístěných na chodník jako jsou skákací panák, piškvorky,
skok do dálky, mini dráha, twister atd.2)
Veřejné grilovací místo na Sídlišti Za Chlumem – pro obyvatele
panelových domů vytvoření bezpečného místa ke grilování se zabudovaným grilem a
posezením.3)
Cvičební prvky v parku u Domu dětí a mládeže – umístění 3 ks
cvičebních prvků v parku u DDM.4)
Výsadba okrasných dřevin v Sídlišti Za Chlumem a SuNN –
zvýšení biodiverzity, zlepšení estetického dojmu za pomoci těchto rostlin:
třešeň sakura, jeřáb moravský, okrasná jabloň, šeřík obecný, liliovník
tupánokvětý, ambroň západní, myrobalán, hloh, komule davidova.5)
Nové vánoční osvětlení na náměstí – doplnění vánoční výzdoby
historického centra města, zvýšení estetické hodnoty a zlepšení atmosféry.6)
Discgolfové hřiště v Sídlišti Za Chlumem – rozšíření možnosti
sportovního vyžití v přírodě za pomoci vybudování hřiště na discgolf.7)
Dětské kryté pískoviště jako součást terapeutických a klimatických
opatření – v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou vybudování
zastřešeného pískoviště, ochlazování prostoru pomocí systému zachytávaní
dešťové vody.8)
Informativní tabule k využití venkovních aktivit
v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou – instalace informačních
tabulí k dotvoření uceleného prvku v rámci venkovních aktivit –
animoterapie.9)
Petangueové hřiště – vybudování hřiště na petangue v areálu
Hornické nemocnice s poliklinikou.10)  Instalace laviček v parčíku u Lidlu –
instalace 3 ks laviček k posezení a odpočinku.11)  Veřejné psí hřiště – v areálu bývalého
termálního koupaliště vybudování veřejně přístupného hřiště s překážkami pro
psy a jejich majitele. 
Bílina
14.02.2020

Tisková zpráva po jednání rady města 11. února 2020

Tiskovou zprávu z jednání Rady města Bíliny konané 11. února 2020 naleznete ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města")  

 
Kulturní pas
05.02.2020

Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe 2020

Také na rok 2020 připravil Euroregion Elbe/Labe možnost získat slevy na vstup do více jak 50 vybraných saských kulturních institucí díky Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe. Největším magnetem jsou tradičně Saské umělecké sbírky Drážďany s obrazárnami Starých nebo Nových mistrů nebo pevnost Königstein.

Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe stojí stejně jako vloni 30 Kč, a je určen českým návštěvníkům Saska. Zájemci mohou pas zakoupit v informačních centrech po celém euroregionu, přímo na sekretariátu Euroretionu Labe v Ústí, nebo si ho nechat poslat poštou.

Všechny podrobnosti ke Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe naleznete na adrese:
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/…/aktuality/kulturni-pas/


 
Teplická
03.02.2020

Situace v domech M. Švabinského 665 a 666 se neustále řeší

V pátek 31.1.2020 se uskutečnilo společné jednání k neutuchající situaci v domech M. Švabinského 665 a 666, a to za účasti místostarostky města, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a pana Jasenského, zástupce společenství vlastníků jednotek. Dle depistáží a šetření je v uvedených domech neustále špatná hygienická a bezpečnostní situace, o čemž jsou pravidelně uvědomováni jak zástupci společenství, tak Krajská hygienická stanice, stavební úřad či Hasičský záchranný sbor. Předseda společenství vlastníků byl vyzván stavebním úřadem k několika krokům, které by pomohly situaci zlepšit. Dle vyjádření pana Jasenského je problém hlavně v bytových jednotkách, jejichž majitelé nespolupracují a se kterými se společenství vlastníků soudí. Konkrétně se jedná o 13 bytových jednotek z celkového počtu 36. Na jednání bylo přislíbeno vyklizení společných prostor a chodeb, hlavně výtahové šachty a zabezpečení těchto prostor tak, aby zde nedocházelo k pohybu nežádoucích osob. Dále byla naplánována společná schůzka se zástupci společenství vlastníků a nájemníků bytových jednotek, na které by měla být stanovena pravidla pro dodržování pořádku v jednorázově uklizených prostorech. Zároveň byl dohodnut zvýšený dohled městské policie Bílina v této oblasti. Důraz byl kladen na deratizaci celého bytového domu, protože je zde velký problém s výskytem štěnic a švábů. Společenství vlastníků tuto deratizaci pravidelně provádí, ale pouze v bytech, do kterých majitelé či nájemci přístup umožní, což je ve zmíněných 13 bytech problém.

Další pravidelná schůzka se uskuteční v první polovině měsíce dubna, kde se vyhodnotí provedené kroky a domluví další postup.

Foto: mapy.cz

 
praha rozhovor kubera 19 cernobila denik 630 16x9
30.01.2020

Uctění památky zesnulého Jaroslava Kubery

Vláda vyhlásila na pondělí 3. února státní smutek k uctění památky zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). Ve 12:00 hodin se po celé zemi rozezní sirény a státní vlajky budou v tento den na úředních a veřejných budovách vyvěšeny na půl žerdi nebo na stožáru.
Foto: Deník.cz

 
akce vysvědčení   plavecká hala
29.01.2020

Za vyznamenání vstup do bazénu zdarma

Od pátku 31.01.2020 do neděle 02.02.2020 mohou žáci do 15 let, kteří předloží vysvědčení s vyznamenáním, využít vstup do plavecké haly na hodinu zdarma.

 
logo
28.01.2020

Pomozte vybrat nové logo města

V rámci vítězství v soutěži o nasazení sítě 5. generace má město Bílina možnost používat označení "Smart 5G město". Proto bude nově upraveno logo města a vy máte možnost vybrat logo, které se Vám líbí nejvíce. Hlasovat můžete zde https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/6jkCWnrs

 
novější1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 [...] 66 starší
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load