ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

odstávka
04.06.2019

Odstávka vody potrvá šest dní

Šest dní potrvá letos odstávka teplé vody v Bílině. Společnost ČEZ Teplárenská oznámila plánovanou odstávku kvůli opravám, které nelze provést za provozu, od 8. do 13. července.

Odstávka se týká lokalit Bílina primár, VS Pražské Předměstí II, VS Teplické Předměstí, VS Sídliště U Nového nádraží, VS Za Chlumem Litoměřická, VS Za Chlumem 25, VS Za Chlumem 26 a střed města napojený na horkovod.

Teplá voda přestane téct 8. července od 21 hodin, počátek najíždění společnost předpokládá v pátek 12. července od 20 hodin a plný provoz o den později maximálně do 2 hodin v noci.

Podrobné informace jsou k dispozici na telefonním čísle 602 437 217. 


 
IMG 20190604 093346
04.06.2019

Revolution train ukázal žákům, jak probíhá a končí život s drogami

Příběh mladé studentky Petry a jejích přátel zavedl návštěvníky Protidrogového vlaku do života se závislostí. Zajímavou interaktivní formou lidé, především žáci druhého stupně, poznali, jak začíná závislost nejprve na státem povolených látkách - na alkoholu a cigaretách, a později se může lehce přehoupnout do zakázaných návykových látek, kterými jsou drogy. Z programu bylo zcela zřejmé, jak se postupně mění život dítěte i jeho blízkých a jaké má jeho chování důsledky. Vše začíná na střední škole. Parta mladých lidí nemá moc co na práci a ve svém volném čase často sahají po cigaretách, příležitostně i po alkoholu a časem i po drogách. Jedna jízda v autě s řidičem pod vlivem alkoholu a drog skončí nehodou, při které zemře motorkář a jedna ze studentek je vážně zraněná. I tuto nehodu uviděly děti na vlastní oči, do vlaku se totiž vešlo i nabourané auto s motorkou. Návštěvníci se tedy dále dostali i k soudnímu jednání, při kterém je mladý řidič odsouzen. Dále se životy studentů rozdělí, část se poučí a s drogami či alkoholem skončí, druhá část do závislostí spadne ještě více. Následuje prožití detoxu v léčebně, jeden člen party však svou závislost nezvládne a zemře. S programem Protidrogového vlaku se seznámili i zástupci města Bílina, ředitelé a učitelé škol či odboru sociálních věcí a zdravotnictví. “Není to příjemné setkání s realitou, ale preventivní program vlaku je velmi působivý a potřebný. Právě na prevenci kledeme důraz i my, proto jsme rádi, že vlak zastavil i v naší stanici. Vítáme, že prevence nekončí návštěvou vlaku, ale nabízí i další návazné programy,” uvedla místostarostka města Marcela Dvořáková. Protidrogový vlak je preventivní projekt neziskové organizace Nové Česko. “Nenutíme žákům žádné názory nebo vzory chování, naopak, ukážeme jim možné důsledky užívání drog a pak je ujistíme, že po opuštění vlaku je jen na nich, jakou životní cestou se vydají,” řekl Pavel Tůma, autor projektu.

 
DSC 0264
31.05.2019

Uzavření ulice Želivského - sobota 1. června

Dovolujeme si Vás informovat, že v sobotu 1. června bude cca od 8 do 10 hodin uzavřena ulice Želivského, z důvodu nutných oprav na střeše radnice. 

Předem se omlouváme za možné komplikace a děkujeme za shovívavost


 
ZUŠ OPEN 2019
31.05.2019

Dnes se na Mírovém náměstí koná koncert ZUŠ

Dnes se na Mírovém náměstí koná koncert Základní umělecké školy v Bílině

 
Varianty
30.05.2019

Aktuální informace k řešení dopravní situace v Bílině

V návaznosti na setkání starostky města Bíliny, Zuzany Schwarz Bařtipánové, s předsedou vlády, Andrejem Babišem, které se uskutečnilo 10. května, obdrželo město Bílina informace od Ředitelství silnic a dálnic o stavu řešení dopravy na I/13. Aktuálně je v zadání technicko-ekonomická studie, která prověří možnost realizace varianty Z, tedy vybudování tunelu v centrální části města ve stopě stávající silnice I/13, včetně ověření ekonomické efektivity. Tato studie by měla být dokončena v prosinci letošního roku. Zároveň probíhá zpracování předběžného geologického průzkumu. Následně budou tyto dokumenty předloženy Ministerstvu dopravy ČR k rozhodnutí. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že pokud se podaří zajistit potřebnou podklady dle předběžného harmonogramu, mohla by být realizace zahájena v roce 2025.


 
parte
30.05.2019

Na radnici bude v sobotu vyvěšen černý prapor

Město Bílina vyvěsí  01.06.2019 černý prapor za místostarostu obce Dražůvky pan Rudolfa Štose, který tragicky zemřel při výkonu své funkce, na základě společného prohlášení Svazu měst a obcí České republiky a sdružení místních samospráv České republiky.

Pozůstalým tímto vedení města Bíliny vyjadřuje upřímnou soustrast, hluboké politování nad touto smutnou událostí a sílu k překonání bolestného období.

Čest jeho památce.

Foto zdroj: drazuvky.cz

 
uzavírka
27.05.2019

Tisková zpráva - rekonstrukce silnice I/13

Na posledním jednání ŘSD 27.05.2019 bylo dohodnuto, že v letošním roce proběhne rekonstrukce silnice I/13 pouze v úseku od Kyselky ke kruhovému objezdu u Lidlu. V této části je možné obnovit vozovku za provozu bez objízdných tras. Předpoklad realizace stavby je během července 2019.

V průběhu prázdnin budou také provedeny lokální opravy zbylého úseku vozovky a to od kruhového objezdu u Lidlu k supermarketu Penny. Lokální opravy budou realizovány o víkendech v době vyloučení nákladní dopravy.

Obnova vozovky I/13 v plánovaném rozsahu bude provedena až po uvolnění objízdné trasy I/27, kterou nyní nelze využít z důvodu probíhajících stavebních prací a nevyhovujícího stavu vozovky některých úseků.


 
ZŠ Za Chlumem
24.05.2019

Tisková zpráva k napadení pedagoga Základní školy Za Chlumem v Bílině

Fyzické napadení pedagoga žákyní, ke kterému došlo koncem minulého týdne na Základní škole Za Chlumem, je v současné době řešeno za součinnosti vedení školy, vedení města a odboru sociálních věcí a zdravotnictví – OSPOD. Město Bílina, jako zřizovatel školy, plně podporuje kroky, které v souvislosti s tímto incidentem podnikla ředitelka školy. Prvotně byla věc řešena na škole samotné – ve všech třídách proběhly třídnické hodiny a byl svolán Žákovský parlament a Spolek rodičů. Dalším krokem, který byl v souladu s legislativou, učiněn, bylo ohlášení celé věci na Okresní státní zastupitelství. Napadeným učitelem bylo podáno trestní oznámení.

Vedení města i školy si plně uvědomuje výchovný i sociální aspekt celé věci. Napadaný učitel se zachoval, vzhledem k okamžité situaci, velice profesionálně. O tom svědčí i podpora nejen z řad pedagogického sboru a vedení školy, ale také podpora i samotných žáků. Na škole pracuje Žákovský parlament, který svým prohlášením jednání žákyně jednoznačně odsoudil. Za porušení školního řádu bude žákyně náležitě potrestána, neboť podobné chování nelze tolerovat.


 
Nadace ČEZ
23.05.2019

Pozvánka na slavnostní předání přístřešku pro chov ovcí v areálu nemocnice

Město Bílina získalo nadační příspěvek ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem pod názvem „Animoterapie v HNsP – přístřešek pro chov ovcí v areálu HNsP v Bílině“ z grantového programu „Podpora regionů“ Nadace ČEZ.

V rámci projektu byl vybudován park pro účely poskytování služeb animoterapie v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině, kde jsou chovány ovce kamerunské. Animoterapie svou přítomností významně rozšíří nabídku nelékařských služeb. Primární přínosem je psychosociální podpora zdraví založená na pozitivním působení kontaktu člověka a zvířete a dále rozšíření klidových zón ve městě, resp. rozšíření nabídky volnočasových aktivit v rámci lokality. Toto prostředí je vhodné pro rodiny s dětmi, dospělé i seniory.

Slavnostní otevření se v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou uskuteční v pátek 14. června 2019 od 10:00 hodin za účasti vedení města a zástupců Nadace ČEZ. 
silnice
17.05.2019

Aktuální informace k plánované rekonstrukci I/13

Zástupce ŘSD, který řeší objízdné trasy, právě informoval starostku města, že rekonstrukce silnice I/13 v původně stanoveném a představeném rozsahu, to je od Kyselky k supermarketu Penny, se v letošním roce neuskuteční. Ukázalo se, že navržená objízdná trasa pro nákladní automobily po silnici I/15 není akceptovatelná. Ředitelství silnic a dálnic, spolu se zhotovitelem, proto bude řešit technologické možnosti realizace pouze I. etapy, a to od Kyselky ke kruhovému objezdu u LIDLu tak, aby byla silnice po dobu úprav průjezdná i pro nákladní automobily. O výsledcích dalších jednání k této akci Vás budeme průběžně informovat.


 
novější1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 57 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load