ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Žižkáč
20.04.2018

Vyjádření odboru sociálních věcí a zdravotnictví k reakcím na pořad Výměna manželek

Na základě písemných reakcí došlých prostřednictvím e-mailové pošty v souvislosti s chováním účastníka pořadu Výměna manželek, odvysílaného televizí Nova dne 18.04.2018 ve večerních hodinách, nebudou v dané záležitosti poskytovány žádné informace.

Z naší strany jsme, s odkazem na § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při výkonu sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili.

Ve smyslu rasistických nadávek a fyzického napadení nejsme kompetentní k řešení těchto podnětů. V tomto ohledu bylo postupováno s platnými právními předpisy a tyto postoupeny kompetentnímu orgánu.

Mgr. Iva Zábojníková,

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

 
Náměstí2
18.04.2018

Otevřený dopis pana Radka Petržilky vedení města

Vážený pane starosto, vážené místostarostky, vážení radní, chtěl bych vám oznámit odstoupení od nabídky týkající se prodeje bytového fondu. Toto rozhodnutí jsme společně s ostatními majiteli neučinili bez zvážení všech skutečností. Našemu rozhodnutí předcházelo uvedení obchodních skutečností na sociálních sítích, a to na profilu hnutí ANO, tohle je Bílina, které jsou mylné a tyto podmínky nikdy s námi nebyly konzultovány a projednávány. Již cca rok jsme nápomocni městu Bílina při zpracování strategie, ponecháváme jednotlivé byty bez využití, čímž dochází ke značnému propadu měsíčních příjmů, a ze sociálních sítí se následně dovídáme požadavky k uzavření obchodu. Rovněž se dovídáme o našich nehorázných požadavcích a stavu našich nemovitostí. Veškeré takto uváděné informace jednoznačně znehodnocují náš majetek. Ze všech předešlých jednání jsem vždy přenášel na ostatní spolumajitele dobrý dojem, shodu politických subjektů k otázce výkupu a zájem města obchod uzavřít. Proto všichni trochu s údivem sledujeme dosti negativní kampaň proti tomuto obchodu. Toto jednání je pro nás nepřijatelné a budí dojem nedůvěryhodnosti obchodního partnera. Nemáme zájem, aby se naše nabídka stala terčem politického soupeření. O tuto obchodní transakci mají zájem i další zájemci. Se všemi zájemci, jen pro vaši informaci, začneme bez odkladu vyjednávat. I z tohoto důvodu jsme nuceni stáhnout naši nabídku, jelikož již nechceme být terčem kritiky z řad občanů města ohledně poukazování na nevýhodnou obchodní transakci pro město. Bohužel je pro nás tato situace nepříjemná, ale již nemůžeme dále posečkat, protože v důsledku neobsazenosti těchto bytů dochází k nárůstu finančních ztrát.  
Mé sdělení berte, prosím, jako otevřený dopis, který by měl být zveřejněn, aby nemohlo dojít k předkládání jiných informací nebo různých spekulací o ukončení jednání o prodeji bytového fondu, které vzešlo z naší strany.  Nedovolím si odpustit poznámku, že sdělování občanům nepravdivé a zcela scestné informace, považuji za neprofesionální. Radek Petržilka

 
logo bilina SE1025 final RGB
18.04.2018

Podílejte se na výstavě

Město Bílina letos slaví 1025 let od první písemné zmínky. K této příležitosti chystá mimo jiných akcí i výstavu, která se uskuteční v září ve Výstavní síni U Kostela a v Galerii Pod Věží. Výstava bude tvořena i z předmětů, které byly svědky historie Bíliny. Takovými předměty můžete přispět i vy. Pokud máte doma jakýkoli zajímavý předmět, který má vztah k historii Bíliny a jste ochotni jej zapůjčit na výstavu, kontaktujte Ivetu Richterovou z odboru školství, kultury a sportu na telefonním čísle 417 810 934 nebo prostřednictvím e-mailu richterova@bilina.cz.Uvítáme staré lahve, etikety, pivní tácky z bílinského pivovaru, staré hornické uniformy, helmy, kahany, staré obrazy a knihy Bíliny, bílinská lázeňská pítka, dobové pohlednice, fotografie a podobně.

 
30052267 868379216699422 1823548705951454011 o
05.04.2018

Začínají práce na revitalizaci náměstí, od příštího týdne se tam nebude parkovat

Srovnáním povrchu ve středu náměstí začnou 10. dubna práce na celkové revitalizaci. Ta potrvá do podzimu letošního roku. “Během šesti etap se budou práce postupně přesouvat a jednotlivé části náměstí budou neprůjezdné, podle plánu však nedojde k celkovému uzavření náměstí pro vozidla. Změn v dopravě bude mnoho, proto žádáme všechny řidiče, aby nejezdili takzvaně popaměti, ale všímali si nového dopravního značení a respektovali ho,” upozornil starosta města Bílina Oldřich Bubeníček.

I. etapa
První etapa bude nejdelší, potrvá zhruba do července. Změnou pro řidiče v této etapě bude zjednosměrnění části náměstí od kostela k rohu u pobočky České spořitelny. Tato část by měla zůstat jednosměrná i po dokončení prací.

II. etapa
Práce se dále posunou do části podél obchodního domu Pražák a také ke knihovně. Obě části budou pro vozidla uzavřené, přes náměstí se tedy bude projíždět ze Seifertovy ulice k České spořitelně a dál k radnici nebo do ulice Želivského. Vjezd z Wolkerovy ulice zůstane beze změn, řidiči však už musí počítat, že z tohoto směru budou muset odbočit vpravo, rovně do Zámecké ulice se již z tohoto směru vjíždět nebude. Od kruhového objezdu u radnice budou řidiči moci pouze do Želivského ulice.

III. etapa
Třetí etapa prací zasáhne část od kostela k České spořitelně. Ta bude pro řidiče uzavřena. Ze Seifertovy ulice se bude náměstí projíždět doleva kolem knihovny, dále kolem domu Pražák k radnici. Z Wolkerovy ulice budou stále řidiči smět pouze vpravo a od radnice stále pouze vlevo do Želivského ulice.

IV. etapa
V průběhu letních měsíců dojde k poměrně razantní úpravě dopravy, protože bude zcela uzavřena Wolkerova ulice. Čtvrtá etapa prací bude znamenat rekonstrukci části od České spořitelny k radnici. Náměstí bude průjezdné z ulice Seifertova a od radnice stejně jako v předchozích etapách, do Wolkerovy se však řidiči zhruba dva týdny nedostanou.

V. etapa
Pátá etapa prací se bude týkat křižovatky u informačního centra. Zásadní změnou zhruba na jeden týden bude otočení provozu ve Wolkerově ulici, kterou budou řidiči projíždět směrem ven z náměstí a na náměstí se dostanou pouze ze Seifertovy ulice. Uzavřen bude vjezd i výjezd od kruhového objezdu u radnice, dále i celá Želivského ulice.

VI. etapa
Poslední etapa prací na revitalizaci náměstí uzavře křižovatku u kostela a knihovny. Zhruba sedm dní se tedy řidiči na náměstí nedostanou ulicí Seifertovou, budou muset použít ulici Zámecká a Komenského, kde bude po tuto dobu otočený provoz směrem na náměstí, nebo ulici Wolkerovu. Výjezd bude zajištěn od radnice ke kruhovému objezdu a ulicí Želivského.

Nákresy změněné dopravní situace k tomuto článku se vztahují k první a druhé etapě, další budeme postupně uveřejňovat podle aktuální situace. “Jedná se o návrh průběhu prací, je tedy možné, že bude zhotovitelem upravován, a proto je velmi důležité, aby řidiči sledovali dopravní značení při každém průjezdu náměstím,” upozornil vedoucí odboru dopravy Oldřich Jedlička.

Vedení města žádá obyvatele o shovívavost v době revitalizace a upřednostnění MHD při návštěvě centra města místo automobilu z důvodu omezení dopravy i parkování.

 
učitelé (7)
27.03.2018

Učitelé dostali ocenění za práci s dětmi

U příležitosti Dne učitelů předal starosta města ocenění učitelům ze vzdělávacích zařízení. "Děkuji nejen oceněným, ale všem učitelům , kteří se věnují mládeži, za celoroční náročnou práci, kterou odvádějí," řekl Oldřich Bubeníček při slavnostním setkání, kterého se zúčastnily také místostarostky města Vendula Vodičková a Zuzana Bařtipánová.

Učitelé dostali ocenění především za netradiční formy práce s dětmi, pečlivost a obětavost, činnost pro školu, zapojení se do projektů, dosažené výsledky, tvořivý přístup k výuce i tvorbě výukových materiálů. (pn)

Ocenění byli:

Hana Faitová, učitelka ZŠ Za Chlumem

Jana Kollmannová, učitelka ZŠ Lidická

Milena Svobodová, učitelka ZŠ Aléská

Jiří Bidrman, učitel ZUŠ

Kamila Nováčková, učitelka MŠ Čapkova

Růžena Křížková, učitelka MŠ Síbova

Věra Hošková, učitelka MŠ Švabinského

Eva Klasová, pedagog DDM Bílina 

 
STR 04 místní šetření 3
27.03.2018

Počty kontrol problémových lokalit jdou do desítek, město s nimi neustává

Dvacet kontrolních místních šetření provedlo město od začátku letošního roku v problémových lokalitách a na problémových adresách. První místostarostka Vendula Vodičková, pod kterou tato problematika spadá, společně se zástupci sociálního odboru, městské policie a v některých případech i zástupců úřadu práce se zaměřili na problémové osoby a na zkušenosti slušných obyvatel s jevy, které problémoví lidé způsobují. Některých místních šetření se zúčastnila i druhá místostarostka pro věci investiční Zuzana Bařtipánová. “Cílem těchto šetření je především zjistit, jaké problémy danou lokalitu sužují. Dále také informovat obyvatele o jejich povinnostech a nárocích. V této osvětě a pomoci máme prioritní zájem pokračovat. Pomoc opravdu potřebným by se neměla týkat pouze dávek, ale veškeré pomoci v běžném životě, neboť hodně našich slušných obyvatel a seniorů nemá o svých nárocích žádné povědomí,” uvedla první místostarostka Vendula Vodičková.

Šetření za účasti zástupců úřadu práce znamenají vyšší dopad kontroly. “Pravomoci úřadu práce jsou větší než zástupců města. Jako poskytovatel doplatku na bydlení může příjemce kontaktovat a kontrolovat přímo. Takovému místnímu šetření pak už nemůže zabránit ani majitel nemovitosti,” doplnila místostarostka. Zástupci úřadu práce byli přítomni při letošním šetření v ulici Seifertova, Za Chlumem, Důlní a v SUNNu.

Nejčastěji, celkem sedmkrát, se místní šetření uskutečnilo ve Švabinského ulici, pětkrát v ulici Za Chlumem, třikrát v SUNNu, dále dvakrát v Seifertově a Důlní ulici a jednou v ulici Antonína Sovy. „Všichni, kteří se kontrol účastní, dávají svým běžným pracovním povinnostem něco navíc a za to jim děkuji,“ uvedla první místostarostka Vendula Vodičková.

Pavlína Nevrlá 

 
IMG 20180326 WA0001
27.03.2018

Obnova zeleně v Bílině

Ve čtvrtek 29.03.2018 bude společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR provádět u silnice I/13 zdravotní a bezpečnostní řezy dřevin. Stromy, které jsou proschlé, napadené hnilobnými procesy a tím zcela neperspektivní, budou odstraněny. 
Akáty u řeky Bíliny, které jsou zničeny vandalismem a chorobami, budou městem Bílina odstraněny a na jejich místě bude vysazeno 18 kusů alejových malokorunných lip.

 
Bořeň
15.03.2018

Pozor na divoká prasata

Na loukách mezi Pražským Předměstím a Bořní se v poslední době často vyskytují divoká prasata. Kvůli bezpečnosti obyvatel tam město ve spolupráci s myslivci provede odlov. Ten se uskuteční v neděli 18. března. Apelujeme proto na širokou veřejnost, aby ve dnech, kdy bude probíhat odlov, do těchto míst nevstupovala. Další termíny odlovu budou průběžně upřesněné na webových stránkách města i na facebookovém profilu.

Při setkání s divokým prasetem ve zmiňované lokalitě i v jiných poblíž města kontaktujte městskou policii na telefonním čísle 417 810 999 nebo lince 156.

Divoká prasata se do města stahují za potravou, kterou představuje biologický odpad ze zahrádek, případně zbytky potravin uloženými mimo určená místa některými obyvateli. Myslivecký spolek Bílina již provedl několik akcí na vyhnání divokých prasat z předmětného místa. Vzhledem k častému pohybu obyvatel v této lokalitě, je zde lov těchto divokých zvířat velmi problematický.

 
0001
09.03.2018

Bobování pro Kačku a Kubu

Hokejoví hráči, fanoušci i široká veřejnost budou již počtvrté v Bílině pomáhat handicapovaným dětem. Tentokrát sedmileté Kateřině Zíkové z Litvínova, která trpí dětskou mozkovou obrnou a má postiženy obě dolní končetiny. Výtěžek z akce by jí i její rodině pomohl hradit rehabilitační pobyt v lázních Klimkovice.

Pomáhat budou lidé také desetiletému Jakubovi Vykysalému z Mostu. Tomu byla diagnostikována dětská mozková obrna ve formě spastické kadruparéze – poškození všech končetin, epileptické záchvaty a problémy s příjmem potravy, je krmen pomocí hadičky, která je zavedena skrz dutinu břišní do žaludku. Jakub je zcela odkázán na celodenní péči svých nejbližších. Nedokáže se otočit na bříško, nesedí, neleze, nemluví, co se týká, pohybu je to ležáček. Vlastní asistenčního psa. Z vybrané částky by mu rodina pořídila kompenzační pomůcky, konkrétně pojízdné lehátko do koupelny a otočnou zdravotní autosedačku.

Charitativní hokejový turnaj se uskuteční 24. března od 6 hodin na zimním stadionu v Bílině. Finálové utkání je naplánováno na 15 hodinu, předání výtěžku se uskuteční zhruba v 16:30 hodin. Lidé mohou přispívat i na účet číslo 2601402186/2010.

 
2
07.03.2018

Havárie vodovodního řadu v Bílině

Dnes v ranních hodinách došlo v úseku od kruhového objezdu u Městského úřadu v Bílině až po Lidl k havárii vodovodního řadu, odtržením zavěšené části potrubí a při pádu k jeho zlomení. Tato havárie si vyžádá přerušení dodávky vody pro obyvatele obcí Liběšice, Želenice a Braňany, které budou zásobovány cisternami. Ve městě Bílina budou vodojemy doplněny provizorním zásobováním, čímž bude zabezpečena plynulá dodávka vody pro obyvatele. Rozsah a délku opravy nelze v tuto chvíli specifikovat.

 Zdroj: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 62 63 64 65 66 67 68 [...] 70 starší
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load