ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

smart
16.12.2019

Bílina je Smart 5G město, technologie pomohou zvýšit bezpečnost

Především zvýšení bezpečnosti na veřejném prostranství města i uvnitř veřejných budov znamená pro obyvatele Bíliny výhra v soutěži 5G pro 5 měst. Díky 5G technologii, která bude v létě 2020 ve městě v předstihu spuštěna, získá dosavadní městský kamerový systém zcela jiné parametry. 5G technologie umožní zejména sdílení většího objemu dat a jejich mnohem vyšší přenosovou rychlost nežli je tomu v současné době při využití LTE (4G) sítě.

Po doplnění kamerového systému chytrými aplikacemi bude například schopný sám vyhodnotit nebezpečnou situaci a upozornit na ni, dále rozpoznat osoby, předměty či vozidla a mapovat jejich pohyb, to vše v reálném čase, s velmi kvalitním obrazem a možností zpětného přehrávání záběrů. “Právě díky tomu, že chceme nové technologie využívat k zajištění vyšší bezpečnost ve městě, se náš projekt líbil porotě soutěže a podpořila ho. Nyní tedy budeme připravovat vše potřebné ke spuštění nových systémů, což znamená pořídit nový nebo upravit stávající hardware a implementovat do něj nový software, který na jiné než 5G síti nefunguje v plném rozsahu. Spuštění systému plánujeme do konce roku 2022. Chtěla bych poděkovat celému týmu, který soutěžní projekt připravoval a bude realizovat i v budoucnu, ať už se jedná o vedení města, zaměstnance městského úřadu a městské policie či koordinátora Daniela Vlčka ze společnosti Unit X,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová z Hnutí ANO.

Stávající kamerový systém využívá k bezdrátovému přenosu dat vysokorychlostní mikrovlnné spoje. Tato síť je již v současné době na samé hranici svých možností vytíženosti a nedává tedy prostor k případné modernizaci. 5G sítě znamenají pátou generaci bezdrátové telekomunikace. Jde o sítě, které ve všech ohledech překonávají současný 4G standard, jsou výkonnější, rychlejší a úspornější.

Software, který bude spuštěn na 5G síti, umí například sám rozeznat nebezpečné chování osob na veřejném prostranství. Po doplnění systému o speciální senzory pak také umí rozeznat podezřelé zvuky, například tříštění skla, náraz vozu, výbuch, zvýšenou hlučnost a podobně. Ihned o možném nebezpečí informuje obsluhu systému. Vše jde navíc konkrétně nastavit podle potřeb dané oblasti nebo celého města.

V soutěži 5G pro 5 měst byla Bílina vybrána spolu s Jeseníkem, Karlovy Vary, Plzní a Ústím nad Labem mezi šedesátkou jiných měst k přednostnímu testování 5G technologie. Soutěž vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. „Vítězná města v rámci podpory regionů obdrží služby v hodnotě více než dva miliony korun, půjde o metodickou, personální i marketingovou podporu. Věřím, že pilotní testování přinese viditelné výsledky,“ upřesnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Města tedy získají experimentální rádiové kmitočty zadarmo, podporu na posílení pracovního týmu, odborné konzultace, budou jim uhrazeny náklady na analytické a další související aktivity a také právo používat označení Smart 5G město. Kromě diplomu vítězové během slavnostního vyhlášení obdrželi také originální cenu vyrobenou společností Prototypum. Vzájemně propletená fialová vlákna uvnitř skleněného válce znázorňují tok dat a rychlost přenosu.

5G technologie chce Bílina prioritně využívat v oblasti bezpečnosti, ale v budoucnu mohou chytré softwary podávat informace o obsazenosti parkovacích míst, o aktuální dopravní situaci, dále by mohly počítat návštěvnost akcí a podobně. Partnerem města a poskytovatelem sítě je společnost O2, se kterou město velice dobře spolupracovalo na implementaci chytrých technologií již v minulosti.


 
360555 5df23e9a23819
12.12.2019

Mobilní síť 5G v Bílině

S hrdostí oznamujeme vítězství v soutěži 5G pro 5 měst. Pro obyvatele Bíliny to znamená, že nejmodernější mobilní datová síť bude jako první v republice zavedena mimo jiné také v Bílině. Pomocí této technologie bude významně posílen městský kamerový systém pro zvýšení bezpečnosti. Sítě tzv. páté generace se od současné LTE (4G) technologie liší přibližně desetinásobnými vyššími přenosovými rychlostmi (standardně přes jeden Gbit/s).

 
DSC 0663
03.12.2019

Tisková zpráva po zasedání rady města 26.11.2019

Tiskovou zprávu z jednání Rady města Bíliny konané 26. listopadu 2019 naleznete ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města")     

 
Platby kartou
03.12.2019

Přijímání plateb platebními kartami na konci roku 2019

V souvislosti s blížícím se koncem roku 2019 si Vás dovolujeme informovat, že přijímání plateb platebními kartami je možné pouze do 20.12.2019. Týká se plateb na těchto odborech městského úřadu a v těchto zařízeních:

  • Finanční odbor (hlavní pokladna)
  • Odbor dopravy
  • Odbor správní a vnitřních věcí (občanské průkazy, cestovní doklady)
  • Informační centrum (pod radnicí i na Kyselce)
  • Kulturní centrum Bílina
  • Městská policie
  • Portál občana-město (webové stránky města)

 
Zkouška odstranění, 19 11 2019
19.11.2019

Neoprávněně osazené dopravní značení na Mírovém náměstí

Dnes proběhla zkouška způsobu odstranění neoprávněně osazeného dopravního značení „V12c – Žlutá čára“, které v sobotu 09.11.2019 v době mezi 23:00 a 24:00 hodinou provedl na obrubě chodníku před obj. č. p. 88 zrekonstruovaného Mírového náměstí v Bílině zatím neznámý pachatel. Výtečníkovi hrozí za toto neoprávněné osazení dopravní značky sankce až do 300.000 Kč a k tomu uhrazení nákladů spojených s odstraněním. Již teď je zřejmé, že samotné odstranění značení bude, co do způsobu a nákladů, velmi náročné.

 
hzs
12.11.2019

Tragédie, která vzbudila pochybnosti o práci hasičů

S velkým zájmem jsme si přečetli názory v internetové diskuzi týkající se tragického požáru, který vypukl v nočních hodinách dne 28. října 2019 v bytovém domě v Sídlišti Za Chlumem v Bílině. Při požáru zemřel muž, který v hořícím bytě bydlel. Lidé z okolních bytů si museli dočasně najít náhradní bydlení. Zásah byl velice náročný a přes veškerou snahu hasičů a záchranářů se nepodařilo lidský život zachránit. To je věc, která se hluboce dotýká každého příslušníka hasičského záchranného sboru, protože záchrana lidských životů stojí v jejich profesním životě na prvním místě.

Předkládáme vám ucelený přehled o průběhu zásahu, abyste si mohli sami udělat názor, zda byl nebo nebyl profesionální.

Požár byl ohlášen na linku tísňového volání ve 2.38 hodin v noci. To už byl plně rozvinutý, z oken šlehaly plameny a teplota v bytě dosahovala přibližně 900 stupňů Celsia. Od ohlášení požáru do příjezdu první hasičské jednotky plynulo 7 minut. Každý, kdo se někdy spálil o plamen svíčky, si dokáže představit, jakou naději na zachování životních funkcí měl člověk, který nejméně 7 minut pobýval v prostoru s takovou teplotou a s plameny šlehajícími z okna nad jeho tělem. Ve skutečnosti byl ale vystaven žáru mnohem déle, ještě před zpozorováním požáru prvním člověkem, který ho nahlásil. Ze zprávy o zásahu vyplývá, že při příjezdu první jednotky na místo události člověk vykloněný přes parapet okna hořícího bytu už nereagoval na podněty.

Zastavme se u výtek, kterými někteří diskutující na sociálních sítích častovali zasahující hasiče:

"Kdyby tam přijeli hned, tak ten pán je naživu. Nebo kdyby ho vytáhli dřív."

Hasiči tam přijeli hned. Hned po tom, co jim byl požár ohlášen. Dříve to opravdu nešlo. Dokud hasičům někdo požár neohlásí, nemůže u něj hasičská jednotka zasahovat. Jinými slovy - hasiči mohou zachraňovat a likvidovat požár teprve po tom, co se o požáru dozví a dojedou na místo. Požár byl ohlášen na linku tísňového volání 112 ve 2.38 hodin, ve 2.39 byl vyhlášen poplach a první jednotka byla na místě ve 2.46 hodin.

"Nevidím nikde profesionální zásah a snahu hasičů pána zachránit a dostat ho ven."

Velitel zásahu učinil bezprostředně po příjezdu na místo události dva nejdůležitější kroky, přímo směřující k záchraně života člověka v hořícím bytě - vyslal do hořícího bytu dva příslušníky své jednotky vybavené páčidlem sekerou, vodním proudem a vyváděcí maskou. Zároveň učinil ten nejrychlejší možný krok k jeho záchraně, když začal z vnějšku stříkat oknem do bytu vodu, čímž hasil a zároveň chladil vnitřek místnosti, ve které se uživatel bytu v dané chvíli nacházel. Kromě toho, že zmírnil okamžité účinky tepla na organismus zasaženého člověka, zároveň tím výrazně zlepšil podmínky pro pohyb a orientaci hasičům, kteří bez ohledu na riziko vylomili bezpečnostní zámky, do hořícího bytu vnikli, muže sundali z parapetu okna a vynesli ho na chodbu, kde ho 9 minut oživovali a po příjezdu zdravotnické záchranné služby předali lékaři.

Za daných podmínek si efektivnější a brilantnější zásah lze jen těžko představit.

"Ta plošina stála o deset metrů dál. Jen tam stála a blikala, ale nemohla jet blíž, protože tam stála dvě hasičská auta."

Pokud jde o výškovou techniku, k požáru byl vyslán automobilový žebřík ze stanice Teplice. V době, kdy dojel na místo události, byl již popálený obyvatel bytu vynesený na chodbu, kde ho oživovali hasiči a lékař. Zároveň byl vnitřkem domu vedený požární útok. To znamená, že požár byl likvidován vnitřkem domu a výšková technika již nebyla zapotřebí. Proto stála opodál, proto ji další vozy neuvolnily místo. V tu chvíli byla důležitější voda z oněch dvou zdánlivě překážejících cisteren.

Lidé často reagovali na videozáznam, pořízený některým z diváků při zásahu. Do objektivu fotoaparátu mobilního telefonu se opravdu nevejde vše. I když jde o autentický záznam, zachycuje jen výseč z toho, co hasiči opravdu dělají. A jak je vidět, i autentický záznam lze interpretovat mylně a zkreslit jím realitu.

Pro účinnost hasebního zásahu je jedním z nejdůležitějších parametrů včasnost zpozorování požáru a jeho ohlášení. Čím dříve je požár zpozorován a ohlášen, tím snazší je ho zlikvidovat a tím větší je šance zachránit osoby jím ohrožené. V tomto tragickém případě, především kvůli velmi pozdní noční hodině, byl požár z vnějšku i samotným obyvatelem bytu, zpozorován až ve fázi plného rozvoje, když už hoří vše a kdy jeho likvidace vyžaduje nasazení značných sil a prostředků je nebezpečná a trvá dlouho. Je třeba zdůraznit to, co pravidelně při všech příležitostech opakujeme - včasné zjištění požáru a tím i včasný zásah jednotek požární ochrany může zajistit instalace autonomního hlásiče požáru.

Každá událost, při které zemře člověk, hluboce zasáhne i nás, hasiče. I když se může zdát, že hasiči a záchranáři jsou na lidské utrpení zvyklí a berou ho jen jako součást své práce, není to tak. Blízkým zemřelého patří naše hluboká soustrast.

HZS ÚO Teplice


 
Logo OPZ barevné
08.11.2019

Pozvánka na 2. veřejné projednání Komunitního plánu sociálních služeb ORP Bílina 2020 – 2022

Všechny obyvatele města Bílina i spádových obcí srdečně zveme na 2. veřejné projednání Komunitního plánu sociálních služeb ORP Bílina 2020 – 2022. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 13 hodin v zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu Bílina.

Na setkání bude představen návrh Komunitního plánu sociálních služeb ORP Bílina na období 2020 – 2022.

Tvorba Komunitního plánu sociálních služeb ORP Bílina je součástí projektu „Tvorba strategických dokumentů města Bílina“ (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/ 0.0/0.0/16_058/0007420), který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


 
Plakát 17 11 2019
07.11.2019

Pozvánka na slavnostní odhalení pamětní desky

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce si Vás dovolujeme pozvat na slavnostní odhalení pamětní desky, které se uskuteční v neděli 17. listopadu 2019 od 15:00 hodin v parku za Husitskou baštou, za účasti vedení města a zakládacích členů Občanského fóra v Bílině.


 
DSC 0544
05.11.2019

Omezení provozu matričního úřadu

Dovolujeme si Vás informovat, že z provozních důvodů bude do odvolání omezen provoz matriky Městského úřadu Bílina.

Provozní doba matričního úřadu je stanovena následovně:
Pondělí a středa - 07:00-12:00 hodin a 13:30-18:00 hodin,
Úterý a čtvrtek - 08:00-11:00 hodin
Pátek - ZAVŘENO

Děkujeme za pochopení


 
Podpora stávky
04.11.2019

Dvě základní školy se připojí ke stávce

Základní škola Aléská a Základní škola Za Chlumem se ve středu 6. listopadu připojí k jednodenní stávce, kterou vyhlásil Českomoravský svaz pracovníků školství. Zmiňované školy budou v tento den uzavřené, včetně družin a školních jídelen.


 
novější1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 [...] 63 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load