ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

řidičský průkaz
09.06.2023

Uzavření přepážky pokladna, evidence obyvatel a řidičské průkazy

Vážení občané,dovolujeme si Vás informovat, že z provozních důvodů bude v úterý 13. června 2023 uzavřena přepážka POKLADNA, EVIDENCE OBYVATEL a EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL a ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY. Děkujeme za pochopení

 
Evidence obyvatel
05.06.2023

Omezení provozu přepážky EVIDENCE OBYVATEL

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že z provozních důvodů bude zítra, tedy 6. června 2023 od 8:00 do 12:00 hodin uzavřena přepážka EVIDENCE OBYVATEL. 

Děkujeme za pochopení


 
Bořeň
31.05.2023

Tisková zpráva po zasedání rady města, které se konalo 30.05.2023

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 30. května 2023, je k dispozici zde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").

 
Kurz podnikavců_plakát.png
30.05.2023

Klub podnikavců startuje už 6. června

Přijďte se pobavit o svém podnikání a seznámit se s dalšími podnikavci ve vašem okolí! 

Ve spolupráci města Bílina s Podnikni To! vzniká jedinečná komunita podnikatelů, se kterými si představíte své projekty, společně prodiskutujete aktuální překážky a témata, které vás v podnikání tíží.

Sraz je ideální na seznámení se s podobně smýšlejícími lidmi z vašeho okolí, kteří začínají nebo už začali systematicky pracovat na svém podnikatelském projektu! Načerpáte potřebnou inspiraci a získáte dostatek motivace. 

Setkání je vedeno zkušenou ambasadorkou a je už za pár dní! Pokud se s námi budete chtít potkat, stačí se zdarma registrovat a budeme se na vás těšit!

Registrace do Klubu podnikavců zde.

 
řidičský průkaz
24.05.2023

Uzavření přepážky ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

Vážení občané,dovolujeme si Vás informovat, že ve čtvrtek 25. května bude z provozních důvodů uzavřena přepážka "ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY".Žádost o vydání řidičského průkazu bude možné v tento den podat v jiných městech, např. v Teplicích, Mostě, nebo v Lounech. Děkujeme za pochopení.

 
Příspěvek Hříbalová.jpg
24.05.2023

Vyjádření města Bíliny k incidentu, který byl zveřejněn členkou Zastupitelstva města Bíliny na sociální síti Facebook

V úterý byla starostka města upozorněna na příspěvek členky zastupitelstva města, zveřejněný na sociální síti Facebook, který mimo jiné popisuje incident z pondělního odpoledne, kdy na Mírovém náměstí čelily dvě osoby útoku agresora, aniž by došlo k zásahu Městské policie Bílina.
Starostka města si k popisované události ihned vyžádala informace a vyjádření od ředitele Městské policie Bílina. Ze zjištěných okolností, které lze zveřejnit, si dovolujeme uvést následující skutečnosti.
Samotný incident proběhl v řádu desítek sekund a přerušovaně, následně se jednalo spíše o slovní dohadování mezi účastníky incidentu. Po nahlášení události monitorovala operační pracovnice městské policie pohyb agresora pomocí kamer městského kamerového dohledového systému. Hlídka městské policie díky tomu dostihla agresora na Žižkovo náměstí za 7 minut od oznámení. Agresor byl následně hlídkou kontrolován a byla mu uložena bloková pokuta za neuposlechnutí výzvy. Po návratu hlídky na Mírové náměstí již nebyly poškozené osoby k dispozici a bez jejich přítomnosti a oznámení tak nebylo možné záležitost dále na místě řešit. Pro úplnost uvádíme, že se jednalo o incident příbuzných, s bydlištěm mimo Bílinu. Další postup bude záležet na zájmu poškozených incident řešit, a to buď ve správním řízení, nebo prostřednictvím Policie ČR.

 
IMG 1151
15.05.2023

Pozvánka na veřejné setkání k rekonstrukci vodovodu v ul. Seifertova

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na veřejné setkání se zástupci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, které se uskuteční ve středu 24. května 2023 od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti v přízemí radnice (vchod z ul. M. Majerové).

Cílem tohoto setkání je seznámení veřejnosti s plánovaným průběhem rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Seifertova, Radniční a Wolkerova, kdy investor (SčVaK) bude informovat i o omezeních, která se dotknou nejen rezidentů uvedených ulic a podnikajících osob, ale rovněž široké veřejnosti.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude probíhat po dokončení aktuálně probíhající rekonstrukce plynovodu.


 
Pivovar (5)
15.05.2023

Rada města hledá pořadatele akce v areálu pivovaru

Město Bílina hledá pořadatele kulturní nebo sportovní akce pro děti různého věku, která se by měla uskutečnit od srpna do listopadu letošního roku v areálu bývalého pivovaru. Na akci Rada města Bíliny vyčlení 50.000 Kč.Písemné nabídky se zasílají nejpozději do 15. června 2023 na podatelnu městského úřadu, nebo datovou schránkou. O nejlepší nabídce rozhodne rada města na svém jednání 27. června 2023.Bližší informace jsou ikona souboruk dispozici zde

 
Rad. věž
10.05.2023

Tisková zpráva z jednání rady města z 9. května 2023

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 9. května 2023, je k dispozici zde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").

 
IMG 1371
04.05.2023

Upozornění na uzavření ulice Seifertova v rámci výměny inženýrských sítí

Dovolujeme si Vás upozornit na omezení provozu v centru města v rámci výměny dosluhujícího plynového potrubí.  Z důvodu výkopových prací bude v termínu od cca 22. května do cca 30. června probíhat ÚPLNÁ UZAVÍRKA ULICE SEIFERTOVA.

Ve dnech uzavírky bude umožněn průjezd sanitních, požárních, policejních a zásobovacích vozidel, stejně tak i vozidlům pro svoz domovního odpadu. Ulice Komenského a Zámecká budou po dobu prací pro rezidenty obousměrné, s vjezdem a výjezdem na Mírovém náměstí. Pro chodce bude ulice Seifertova průchozí, s omezeními na různých místech podle postupu výkopových prací.      

Konkrétně bude společnost WALI CZ, s. r. o., práce provádět ve třech etapách:

→ I. etapa bude probíhat v termínu od 9. května do 19. května 2023, v úseku křížení ulice 5. května a Opletalova. Montážní jáma nebude zasahovat do vozovky, ale uzavřena bude část chodníku po pravé straně směrem z města. V průběhu I. etapy bude v ulici Seifertova zakázáno zastavení. 

→ II. etapa bude probíhat v termínu od cca 22. května do 31. května v ulici Seifertova č. p. 108 (od bývalého Londonu) po ulici Zámeckou.

→ III. etapa bude v ulici Seifertova probíhat v období od 1. června do 30. června, a to v úseku od křížení s ulicí Zámecká, po budovu městského úřadu (odloučené pracoviště v ulici Seifertova).

Na každou uzavírku nebo omezení provozu bude v minimálním týdenním předstihu upozorňovat dopravní značení, které se bude v průběhu prací měnit.

Objízdná trasa povede po silnici I/13.

Po dokončení rekonstrukce plynovodu budou ve stejné trase zahájeny práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Uzavření ulice Seifertova se tak, v důsledku pokračujících prací, zřejmě protáhne.

Správce plynového, vodovodního a kanalizačního potrubí je ze zákona povinen provádět pravidelnou údržbu svého zařízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý investiční záměr, není v možnostech města Bíliny jakkoli zásadně ovlivnit rozsah uzavírek, termín, ani průběh prací.

Děkujeme za pochopení

 
novější1 [...] 3 4 5 6 7 8 9 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 71 starší
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load