ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

DSC 0544
07.10.2019

Uzavření přepážky - občanské průkazy a pasy

Dovolujeme si Vás upozornit, že ve čtvrtek 10. října 2019 nebude možné na Městském úřadě v Bílině přijímat žádosti o nové občanské průkazy a cestovní doklady a ani je vydávat, a to z provozních důvodů.

Žádost o nový doklad je případně možné podat u jiného úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu měst, např. Teplice, Most, Chomutov, Ústí nad Labem, Brno, Praha, Plzeň atd.)

Děkujeme za pochopení


 
E ZAK (1)
07.10.2019

Způsob a pravidla zadávání veřejných zakázek městem a všemi městskými organizacemi se změní

O novém způsobu zadávání zakázek prostřednictvím systému E-ZAK hovořila starostka města Bílina Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Proč dochází ke změně způsobu zadávání veřejných zakázek?

V minulém volebním období nebyla vůle regulovat zadávání veřejných zakázek a směrnice, kterou město v minulosti mělo, byla bohužel zrušena, i když jsme s tím nesouhlasili. Se zadáváním zejména investičních zakázek panuje ve vedení města nespokojenost, tato oblast byla v minulosti provázena velkým klientelismem a rada má bohužel i dnes dojem, že většinu zakázek vyhrávají stále se opakující společnosti a trh není dostatečně otevřen všem dodavatelům a zhotovitelům, kteří mají zájem pro město a jeho organizace pracovat.

Co se tedy mění a od kdy?

Primárně se od září mění systém zadávání zakázek, a to z papírové formy na formu elektronickou, pro kterou bude využíván systém E-ZAK. Po nabytí účinnosti směrnice o zadávání veřejných zakázek, kterou očekáváme od 1. ledna 2020, dojde i ke změnám limitů pro způsob zadávání veřejných zakázek. V současné době je možné přímé zadání vybranému zájemci pro zakázky do 50 tisíc korun bez DPH, poptávkové řízení předem vybraných minimálně 3 dodavatelů u zakázek do 250 tisíc korun bez DPH, otevřené zadávací řízení přes úřední desku pro zakázky od 250 tisíc korun bez DPH do limitů stanovených zákonem, tedy 2 miliony korun bez DPH pro služby a dodávky a 6 milionů korun bez DPH pro zakázky stavební až po zveřejnění přesně dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Nově dojde ke zveřejňování zakázek již od 50 tisíc korun prostřednictvím nezávislého elektronického systému E-ZAK (www.ezak.cz). Do konce letošního roku bude systém využíván ve zkušebním režimu. V této době budou sbírány a vyhodnocovány připomínky a zkušenosti všech stran. Ty poslouží k případné úpravě směrnice města před nabytím její účinnosti. Tato směrnice bude závazná také pro všechny městské organizace.

Mohla byste být konkrétnější?

Zakázky od 50 tisíc korun se budou soutěžit v otevřeném režimu. Dosud se u zakázek od 50  do 250 tisíc korun většinou oslovili 3 předem vybraní potenciální dodavatelé a z jejich nabídek se vybrala nejlepší. Nyní se může přihlásit kdokoli. Od zahájení lhůty pro podání nabídek po její ukončení žádné osoby nebudou mít přístup k průběžným informacím, zda již byla nějaká nabídka podána, kolik jich je podáno, ani kdo je podal. Tuto vlastnost systému autoři E-ZAK museli na základě požadavku města Bíliny doprogramovat, do té doby toto systém neumožňoval.

Co od této změny očekáváte?

Naším cílem je zvýšení informovanosti a transparentnosti postupu při zadávání veřejných zakázek. Tím se zvýší i kontrola ze strany občanů. Tím se zvýší také důvěryhodnost města a jeho organizací jako veřejných zadavatelů mezi případnými zájemci o dodání služeb, dodávek či zhotovení stavebních zakázek. Díky elektronickému systému E-ZAK budou kromě jiného automaticky informováni registrovaní dodavatelé o vyhlášení zakázky, vše probíhá elektronicky, každá změna je registrována a archivována. Jsem přesvědčena, že se díky tomuto naprosto transparentnímu postupu podaří zajistit pro město kvalitní dodavatele, kteří v odpovídající kvalitě za ceny obvyklé dokáží zakázku dokončit do daného termínu. Věřím, že těmito změnami dojde také ke zvýšení důvěry občanů v proces zadávání veřejných zakázek v našem městě. Tímto bych chtěla poděkovat koaličním partnerům i zaměstnancům městského úřadu, kteří se na přípravě této změny podíleli.
 
Liga proti rakovině
23.09.2019

Putovní výstava Ligy proti rakovině

Liga proti rakovině přivezla na Mírové náměstí putovní výstavu s názvem Každý svého zdraví strůjcem. Lidé si budou moci nejen prohlédnout fotografie a vtipy, ale také si nechat změřit základní zdravotní ukazatele nebo si nechat zkontrolovat mateřská znaménka. Připravený je i bohatý doprovodný program zaměřený na zdraví pro děti i dospělé. Akce se koná dnes 23.09.2019 od 10:00 do 18:00 hodin, zítra 24.09.2019 od 9:00 do 17:00 hodin.

 
Rad. věž
20.09.2019

Tisková zpráva po zasedání rady města 17.09.2019

Tiskovou zprávu z jednání Rady města Bíliny konané 17. září 2019 naleznete zde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města")      
Rad. věž
19.09.2019

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bíliny, které se konalo 11. září 2019

Tiskovou zprávu z jednání Zastupitelstva města Bíliny, které se konalo 11. září 2019 naleznete zde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy zastupitelstva města").      
Radnice (215)
17.09.2019

Omezení provozu kanceláře občanských průkazů a cestovních dokladů

Dovolujeme si Vás upozornit, že 19.09.2019 nebude možné na Městském úřadě v Bílině přijímat žádosti o nové občanské průkazy a cestovní doklady a ani je vydávat a to z provozních důvodů.Žádost o nový doklad je případně možné podat u jiného úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu měst, např. Teplice, Most, Chomutov, Ústí nad Labem, Brno, Praha, Plzeň atd.)Provoz bude obnoven 23.09.2019.Děkujeme za pochopení.

 
Střelecký klub
12.09.2019

Sportovní střelecký klub Bílina č. 0715 zve na den otevřených dveří

Sportovní střelecký klub Bílina č. 0715 zve všechny zájemce 14. září 2019 od 9:00 hodin na den otevřených dveří na střelnici v Nemocniční ulici. Pro všechny bude připraveno:

- povídání o zbraních

- prohlídka zbraní a střelnice

Pro rozhodnuté bude možnost si i zastřílet.

 
Rad. věž
11.09.2019

Město začalo zadávat veřejné zakázky pouze elektronicky

Město Bílina začalo nově k zadávání veřejných zakázek využívat elektronický nástroj E-ZAK. Tento prostředek by měl zefektivnit zadávání zakázek, jejichž hodnota přesahuje částku 50.000 bez DPH. Nepřihlášení uživatelé mají na internetové stránce https://zakazky.bilina.cz přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách a též k zadávací dokumentaci. Dodavatelé mají po přihlášení možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Prosíme proto zájemce z řad dodavatelů, aby se do systému E-ZAK registrovali na internetové stránce https://zakazky.bilina.cz/registrace.html. Upozorňujeme, že k registraci je potřeba platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. V případě potřeby prosím kontaktujte IT oddělení městského úřadu, na telefonním čísle 417 810 855.


 
IMG 20190907 153237
09.09.2019

Dotazníkové šetření - oblast sociálních služeb

Vážení občané,

obracím se na Vás se žádostí o vyplnění krátkého dotazníkového šetření ohledně zjištění potřeb v oblasti sociálních služeb. Sociální službou je míněn např. domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba, azylový dům, nízkoprahové centrum pro děti a mládež, terénní programy, krizová pomoc atd. Dotazníkové šetření je anonymní.

Dotazník můžete vyplňovat do 30. září 2019.

Dotazník k vyplnění naleznete zde: https://www.survio.com/survey/d/D1E3W7A9V6U1I3A1A

Tato akce je součástí projektu Tvorba strategických dokumentů města Bílina (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007420), který je spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost.

Děkuji Vám za spolupráci

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města Bíliny


 
Leták
04.09.2019

Nová služba pro občany - Mobilní Rozhlas

Město Bílina poskytuje pro občany novou službu - Mobilní Rozhlas, díky které budete zdarma informováni o důležitých událostech, a to přímo do Vašeho telefonu. 

Registrovat se můžete zdarma na www.bilina.mobilnirozhlas.cz. 
Podrobnější informace a další možnosti registrace naleznete v přiloženém letáku.


 
novější1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 61 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load