ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

SUNN
15.08.2018

Přerušení prací - parkovací plochy SUNN

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat, že důvodem k pozastavení prací na stavbě parkovacích ploch v lokalitě SUNN bylo poškození topného kanálu, kdy během odtěžování došlo k poškození železobetonového krytí topného kanálu a následnému zborcení přizdívky topného kanálu. Vzhledem ke skutečnosti, že se topný kanál nachází v nižších hloubkách než by dle norem měl být, nedalo se předpokládat jeho poškození.

K tomuto problému byly přizváni zástupci ČEZ Teplárenská, kteří se se zástupcem města dohodli na zpracování cenové nabídky na přeložení topného kanálu, který bude nově uložen v zemině na místo kolektoru. Důvodem k tomuto rozhodnutí byl fakt, že náklady na přeložku topného kanálu budou nižší než oprava poškozených částí topného kanálu, které jsou nyní staticky nestabilní.

Během výkopových prací bylo dále zjištěno, že topný kanál zasahuje do výškových poměrů parkoviště. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto posunutí celé parkovací plochy směrem od topného kanálu. Tyto změny byly zapracovány do projektové dokumentace s rozdílovým rozpočtem, který byl předložen zhotoviteli. Předpokládaný termín dokončení prací bude posunut cca o 14 kalendářních dní. Omlouváme se občanům této lokality za vzniklé potíže s parkováním a zvýšenou prašností.

 
Fotka
15.08.2018

Úprava provozu linek MHD

Vážení občané, 

z důvodu pokračujících prací na rekonstrukci Mírovém náměstí v Bílině, bude v rámci 3. a 4. etapy stavby, a to od pátku 17.08.2018 do 15.09.2018, upraven provoz linek MHD v Bílině.

Zastávka „Bílina, Náměstí“ (u České pošty, s. p.) bude po celou dobu výluky mimo provoz. Jako náhrada bude přechodně zřízena zastávka „Bílina, Břežánská“ (u budovy bílinského gymnázia).

Zastávka „Bílina, Požární zbrojnice“ bude po celou dobu výluky také mimo provoz, a to z důvodu nedostatečných otáčecích podmínek. V této souvislosti využijte prosím nově zřízenou přechodnou autobusovou zastávku u bílinského gymnázia „Bílina, Břežánská“ nebo přechodnou zastávku "Spojovací, Lidl" (naproti benzinové stanici MOL). 

Doba výluky obou zastávek se může v průběhu výluky změnit. O změně doby výluky budete předem informováni, a to buď na výložnících přímo v místě zastávky nebo na webových či facebookových stránkách města Bílina.

Děkujeme za pochopení

 
Vlajka
07.08.2018

Sirény uctí památku padlých vojáků

Ve středu 8. srpna se ve 12 hodin rozezní sirény na počest tří vojáků padlých v Afgánistánu. Signál Jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva s názvem Pieta má nepřerušovaný zvuk trvající 140 sekund, bez verbální informace "zkouška sirén".

 
1
03.08.2018

Uzavírka ulice změní MHD

Od středy 1. srpna je pro motoristy zcela uzavřená ulice 5. května. Důvodem jsou stavební práce na rekonstrukci ulice. Došlo také k dočasným změnám v provozu městské hromadné dopravy, konkrétně linek 281, 282 a 283.

Tyto linky jsou vedeny ve směru z centra k poliklinice po objízdné trase ulicemi Spojovací, Bořeňská, Alšova a Tylova. Stanice 5. května samoobsluha je přesunuta do ulice Spojovací naproti nákupnímu středisku Lidl. Stanice 5. května je přesunuta do Alšovy ulice před křižovatku s Tylovou ulicí. 
Předpokládaná doba uzavírky ulice je do konce ledna 2019.

 
IMG 20180725 072103
25.07.2018

Kácení stromů u I/13

V důsledku havarijního stavu budou odstraněny 2 kusy dřevin - topol kanadský v prostoru mezi silnicí 1/13 a ulicí Antonína Sovy. Předmětné stromy jsou napadené dřevokaznými houbami, kdy v důsledku infekce došlo i k prosychání stromů v korunách. Vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu dřevin může dojít k bezprostřednímu statickému selhání s možnými fatálními důsledky. S ohledem na frekventovanou silnici a zvýšený pohyb osob v dané lokalitě bylo doporučeno předmětné dřeviny pokácet okamžitě. Na takto vzniklém a uvolněném místě bude realizována náhradní výsadba.

 
Květinová
25.07.2018

Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu

Město Bílina vyhlašuje 3. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu města Bíliny, přihlásit se do soutěže můžete do konce srpna. Obyvatelé města mohou přihlásit své ozdobené truhlíky případně předzahrádky a získat tak finanční odměnu až 2 tisíce korun. „Truhlík nebo předzahrádka musí být dobře viditelná z veřejných ploch města,“ upozornila Helena Volfová, vedoucí oddělení životního prostředí v Bílině. “V každé ze dvou kategorií hodnotíme kromě estetického dojmu i originalitu řešení nebo přínos pro okolí. První tři místa v každé kategorii odměňujeme finanční částkou od dvou tisíc do pěti set korun,“ dodala. Soutěž měla v loňském roce velmi vysokou úroveň a organizátoři jsou přesvědčeni, že ukazováním těchto dobrých příkladů motivují ostatní občany k větší péči o výzdobu svých oken a předzahrádek. Podmínky soutěže a přihlášku naleznete zde https://www.bilina.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-stavebniho-uradu-a-zivotniho-prostredi/oddeleni-zivotniho-prostredi/soutez-o-nejhezci-kvetinovou-vyzdobu.html 

 
DSC 0266
22.06.2018

Uzavření přepážky řidičské průkazy

Z důvodu plánované digitalizace bude ve čtvrtek 28.06.2018 a v pátek 29.06.2018 uzavřena přepážka odboru dopravy – „ řidičské průkazy“. V tyto dny nebudou přijímány žádné žádosti o vydání, výměnu řidičských průkazů či žádosti o doplnění nebo změnu údajů v řidičském průkazu. Totéž platí pro agendu digitálních tachografů. Provoz přepážky bude obnoven v pondělí 02.07.2018. 
archeo
20.06.2018

Pozvánka na komentovanou prohlídku archeologických nálezů

Jménem Mgr. Zuzany Bařtipánové, místostarostky města, si Vás dovolujeme pozvat na komentovanou prohlídku archeologických nálezů objevených v souvislosti s revitalizací Mírového náměstí.  Prohlídka se uskuteční v pondělí 25.06.2018 od 16:00 hodin u Základní umělecké školy, pod vedením PhDr. Lucie Kursové, archeoložky teplického regionálního muzea.

 
ŘP nově poster konzervativní verze A3
14.06.2018

Motoristé si budou moci zažádat o řidičák na jakémkoli úřadě

Od  července dojde k částečnému rozvolnění místní příslušnosti  v oblasti řidičských průkazů. Motoristé tak budou mít možnost žádat o vydání, případně o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o řidičský průkaz zároveň žadatelé nebudou předkládat papírovou fotografii.

Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, obdobně jako je tomu v případě občanských průkazů, nebo si ji úředníci stáhnou z jiných registrů. Pro držitele mezinárodních řidičských průkazů ale povinnost předkládat papírovou fotografii zůstává. U těchto průkazů totiž dochází k jejímu fyzickému vylepení přímo do průkazu.

Standardní výměna dokladu s končící platností bude i nadále zdarma. Správní poplatek v případě žádosti o nový řidičský průkaz se zvýší na 200 korun ze současných padesáti, a to jak při vydání prvního řidičského průkazu, tak dále i v případě vydání řidičského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, rozšíření řidičského oprávnění, změny údajů a podobně. Na řidičských průkazech se již také nebude uvádět místo trvalého bydliště. V případě změny adresy, například z důvodu přestěhování, nebudou tedy motoristé muset doklad měnit.

Částečné rozvolnění místní příslušnosti se bude dále týkat také možného vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydání výpisu z evidenční karty řidiče, výpisu z bodového hodnocení, ale mimo jiné také třeba vzdání se řidičského oprávnění.

Rozvolnění místní příslušnosti se bude vztahovat také na řidiče profesionály. Stejně jako o řidičský průkaz bude možné požádat na jakémkoliv úřadu i o vydání paměťové karty řidiče nebo uznání profesní způsobilosti.

Ne vše však bude možné vyřídit na jakémkoli úřadě. Žadatelé se budou muset dostavit na úřad podle svého trvalého bydliště v případě zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a s tím spojené vydání řidičského průkazu, dále při vrácení řidičského oprávnění a s tím spojené vrácení řidičského průkazu, při odevzdání řidičského průkazu, například na základě uloženého zákazu činnosti zákazu řízení nebo při odnětí či pozastavení řidičského oprávnění. (pn)

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 48 49 50 51 52 53 54 [...] 59 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load