ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

20180825 121610
06.03.2019

Pomozte vybrat místa pro letošní zájezdy

Město Bílina připravuje pro letošní rok tradiční zvýhodněné zájezdy pro občany města. Rádi bychom Vás proto požádali o Vaše návrhy, která místa nebo akce byste rádi v rámci zájezdu navštívili. Zájezdy nejsou omezeny pouze na Českou republiku, ale je možné zorganizovat výjezd i na různá místa v zahraničí. Cena zájezdu je pak ovlivněna vzdáleností. V loňském roce se například uskutečnil zájezd do Prahy, do Safari ve Dvoře Králové, na hrad Karlštejn, do Drážďan na vánoční trhy, apod. 

Své návrhy nám prosím zasílejte e-mailem na adresu krejcova@bilina.cz, a to nejpozději do 18. března 2019.

 
STR 03 prodloužení termínu
05.03.2019

Práce v ulici 5. května skončí v dubnu

Termín dokončení rekonstrukce ulice 5. května je posunutý na konec dubna. Stavbu provázejí od začátku komplikace. Začátek prací posunulo schválení objízdné trasy pro autobusy městské hromadné dopravy, v průběhu stavby pak nastaly nové skutečnosti, které nemohl předpokládat ani zhotovitel projektové dokumentace, ani zhotovitel stavby. Jednalo se o přeložení optického kabelového vedení a přeložení sítě nízkého napětí. 

Dále bylo neplánovaně zapotřebí sanovat zeminu pod novými podkladními vrstvami. Projekt s touto skutečností nepočítal, protože v místě provedených sond původní skladba podmínkám rekonstrukce vyhovovala. Bylo tedy nutné odebrat vrstvy původní komunikace v téměř trojnásobné mocnosti, aby bylo možné místo zpevnit a následně provést novou skladbu pro silniční komunikace. Toto bylo provedené od ulice Mírová až k podchodu pod silnicí 1/13, dále od ulice Palackého ke křižovatce Spojovací a od křižovatky Spojovací k ulici Opletalova. 
Kvůli těmto skutečnostem se termín dokončení prací posunul do období, když již nebylo možné pokračovat kvůli špatnému počasí, hlavně co se týče oprav komunikací. Ostatní práce pokračovaly podle možností s ohledem na klimatické podmínky.
(foto je ilustrační z doby před zahájením rekonstrukce)

 
p
05.03.2019

Poraďte se s advokátem

V březnu budou lidé moci využít služeb bezplatné právní poradny 20.03.2019 od 15 do 16 hodin v budově městského úřadu v Seifertově ulici.

Jedná se o krátké informativní porady v délce zhruba patnácti minut, jejichž účelem je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých případů tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu.

Bezplatné právní poradny nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních služeb jednotlivými advokáty v plné šíři, neboť jejich účelem není vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení žadatele s jeho situací a případnými možnostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho postavení. Bezplatné právní porady tedy nemohou zahrnovat podrobné studování spisů, zpracování podrobných právních rozborů nebo sepisování listin, například žalob, smluv a podobně.

 
dotace
20.02.2019

Sledujte živě dnešní zasedání zastupitelstva

Dnes od 16:00 hodin zasedá Zastupitelstvo města Bíliny. Jednání zastupitelstva můžete sledovat živě zde: http://live.publicstream.cz/bilina

 
lidl
13.02.2019

Hlasujete v projektu Rákosníčkova hřiště

Hlasujte v projektu Rákosníčkova hřiště o vybudování nového dětského hřiště ve Spojovací ulici v Bílině. Prostřednictvím odkazu níže můžete zadat svůj hlas do konce února. 

Dětská hřiště se symbolem pohádkového Rákosníčka nabízí dětem k aktivnímu hraní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, nechybí ani kolotoč a různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplňuje domeček a oplocené hřiště, které poskytuje dostatek laviček a zpevněnou plochu pro kočárky.
https://www.lidl-rakosnickova-hriste.cz/hlasovani/ustecky-kraj/?fbclid=IwAR0sOi-OncDoNXfHQ9ULZqthzmEa_nG4kTBR7mKQHO77fpafyutZV-VX7X8

 
promítání filmů
12.02.2019

Jeviště si po rekonstrukci prohlédla veřejnost, divadlo i kino jsou opět v provozu

Městské divadlo a digitální kino v Bílině po rekonstrukci jeviště opět vítá divadelní soubory a  začne promítat filmy. Zcela nově nainstalované prvky jevištní technologie si mohla prohlédnout veřejnost při dni otevřených dveří. Ve foyer divadla byla umístěná výstava fotografií zachycující pracovníky odborné firmy při nelehké práci. "Vyměněné byly všechny části jevištní technologie, kromě světlometů a stmívací jednotky, které byly doplněné o další kusy. Bylo zapotřebí vyměnit mechanické tahy, výstupní žebříky, světelné a vyvažovací lávky, elektro rozvody, dále veškeré výkryty za nehořlavé, došlo k úpravě umístění ozvučovací techniky, byla nainstalovaná inspice pro herce a technické zázemí," uvedl technik Kulturního centra Bílina Martin Kačírek. Nové pojízdné portály umožní v případě potřeby zmenšit scénu. "Nyní jevištní technologie odpovídají všem bezpečnostním normám," dodal Martin Kačírek.

Novinkou pro návštěvníky digitálního kina je větší promítací plátno. Původní sedmimetrové nahradilo desetimetrové širokoúhlé plátno a 7.1 kanálový zvuk.

Městské divadlo bylo uzavřené v květnu roku 2017 kvůli havarijnímu stavu jevištní technologie, který vyplynul z revizní zprávy. Celková rekonstrukce si vyžádala zhruba deset milionů korun a byla hrazena z rozpočtu města.

První divadelní představení po rekonstrukci se odehrálo 11. února, kino začne promítat 15. února a prvním snímkem bude film Bumblebee.

 
Rad. věž
08.02.2019

Tisková zpráva po zasedání rady města

Rada města začala předkládat přehled nejdůležitějších rozhodnutí. Tiskovou zprávu z jednání Rady města Bíliny konané 5. února 2019 naleznete zde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města") Tiskové zprávy budou vycházet pravidelně po každém zasedání rady a zastupitelstva.

 
čsú
05.02.2019

Statistici budou zjišťovat životní podmínky domácností

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2019. Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 452 domácnostech, z nichž se 6 702 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem. Vlastní šetření proběhne od února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro statistiky nesmírně důležitá a umožní jim získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele Českého statistického úřadu, případně průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu, a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. 

Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.     

Více informací podá Bc. Miloslava Barčová na telefonním čísle 731 622 018. 

 
a
30.01.2019

Kalibrace čidel v sauně umožnila zvýšit teplotu

Čidla v potírně suché sauny v budově plavecké haly jsou nově zkalibrována. Úprava pomohla ke stálému udržení vyšší teploty v kabině, než tomu bylo doposud. Zatímco dříve bylo v kabině zhruba 98 stupňů, nyní je možné teplotu nastavit až na 110 stupňů. “Z praxe však vyplynulo, že návštěvníkům je nejvíce příjemná teplota nastavená na 101 stupňů, takže toto respektujeme. Díky kalibraci čidel tuto teplotu dokážeme udržet i v případě, když se lidé střídají a více se větrá,” uvedla Diana Blahýnková, vedoucí plavecké haly. Před kalibrací klesala teplota v kabině při střídání návštěvníků až o šest stupňů. Provozní doba sauny je v pondělí a v pátek od 13 do 20 hodin a v sobotu od 17 do 20 hodin pro muže, v úterý a ve čtvrtek od 13 do 20 hodin a v sobotu od 13 do 17 hodin pro ženy. Ve středu a v neděli od 13 do 20 hodin je společná. Občerstvení a dětský koutek jsou otevřené každý den od 10 do 19:30 hodin.

 
STR 03 rezervační systém 2
24.01.2019

Na úřad se mohou lidé nově objednat, zmizí tak fronty a čekání

Městský úřad Bílina spustil nový rezervační a vyvolávací systém, díky kterému se lidé budou moci ke konkrétnímu úředníkovi předem objednat nebo on-line zjistí, kolik lidí případně čeká ve frontě.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 50 51 52 53 54 55 56 [...] 60 [...] 66 starší
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load