ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Bílina 16 03 2022
14.04.2022

Tisková zpráva po zasedání rady města 12. dubna 2022

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 12. dubna 2022, je k dispozici ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").

 
Úřední hodiny
12.04.2022

Uzavření kanceláře evidence obyvatel

Dne 22.4.2022 bude z provozních důvodů uzavřena kancelář evidence obyvatel. Děkujeme za pochopení.

 
Tvoříme Bílinu
04.04.2022

Podejte návrh do participativního rozpočtu

Vážení občané, 

dovolujeme si Vám připomenout, že do konce dubna je možné podávat návrhy do participativního rozpočtu s názvem TVOŘÍME BÍLINU. Participativní rozpočet umožňuje občanům využít vyčleněný 1 milion korun z rozpočtu města Bíliny na uskutečnění projektů, které si lidé sami vyberou. 

V letošním roce bylo z participativního rozpočtu například postaveno discgolfové hřiště, zakoupeno nové vánoční osvětlení, nebo vysázeny okrasné stromy.

Pokud máte i vy návrh na zlepšení veřejného prostranství, nebo nápad, který by přispěl k lepšímu sportovnímu nebo kulturnímu vyžití ve městě, podejte svůj návrh zasláním formuláře vč. příloh e-mailem na adresu ppr@bilina.cz, předáním osobně na podatelnu Městského úřadu Bílina, nebo poštou.

Návrhy mohou podávat občané města Bíliny: 
- kteří dovršili 15 let věku,
- kteří k návrhu doloží podpisový arch, kdy návrh musí podpořit minimálně 5 občanů města starších 15 let, 
- kteří předloží návrh s maximálním rozpočtem 350.000 Kč.

Bližší informace (včetně formulářů) jsou k dispozici na webových stránkách města.

Děkujeme, že nám pomáháte TVOŘIT BÍLINU. 

 
vlajka ua
28.03.2022

Informace pro poskytovatele ubytování ukrajinským uprchlíkům

V pondělí 28. března 2022 spustil Krajský úřad Ústeckého kraje speciální call centrum, jehož cílem je zodpovídat veškeré dotazy související s proplácením finančních kompenzací vlastníkům nemovitostí v Ústeckém kraji, kteří poskytují ubytování lidem prchajícím z Ukrajiny. KONTAKTNÍ ÚDAJE NA KRAJSKÉ CALL CENTRUMTelefon: 475 657 817Email: info_ukrajina@kr-ustecky.cz   PROVOZ CALL CENTRApo–pá 7:00–17:00

 
IMG 5587
28.03.2022

Tisková zpráva po zasedání rady města 22. března 2022

Tisková zpráva po jednání Rady města Bíliny, které se uskutečnilo 22. března 2022, je k dispozici ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města").

 
Rad. věž
11.03.2022

Tisková zpráva po jednání zastupitelstva města 09.03.2022

Tiskovou zprávu z jednání Zastupitelstva města Bíliny konaného 9. března 2022 naleznete ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy zastupitelstva  města").  

 
Seifertova
11.03.2022

V sobotu bude uzavřen průjezd ulicí Seifertova

Zítra, tedy v sobotu 12. března bude od 08:00 do 12:00 hodin uzavřen průjezd ulicí Seifertova. Důvodem je přistavení plošiny kvůli opravě padající omítky z budovy městské knihovny.
Prosíme řidiče o shovívavost. Děkujeme za pochopení


 
testování
08.03.2022

Ukončení odběrového místa v ulici Želivského

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od čtvrtka 10. března bude ukončena činnost odběrového místa na covid-19 v ulici Želivského. Otestovat se zde bude možné naposledy zítra. Jediným odběrovým místem na covid-19 v Bílině tak zůstane odběrové místo na parkovišti u prodejny Albert.  

 
ÚP ceny energií
08.03.2022

Úřad práce ČR pomáhá občanům při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a ne­máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení

Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydle­ní. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.

Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, který ji užívá k trvalému bydlení.

Více informací naleznete zde.

Doplatek na bydlení

Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po při­znání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služ­by spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.

Více informací naleznete zde.

Mimořádná okamžitá pomoc

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivé­ho a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.

Více informací naleznete zde.                                                                                                               

Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum Úřadu práce ČR na tel. číslo: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elek­tronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.

Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.

 
Radnice (215)
02.03.2022

Kam se schovat v případě hrozby? To je jeden z nejčastějších dotazů, které město v současnosti dostá

Prezident i premiér České republiky ujistili české občany, že jim bezprostřední nebezpečí v současné době nehrozí. Řada občanů se však ptá, kam se schovat v případě válečného konfliktu? Koncepce ochrany obyvatel uvádí využití tzv. improvizovaných úkrytů.V Bílině se v současné době nenacházejí kryty civilní ochrany. V případě ohrožení by proto občané využili improvizované úkryty, které slouží k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.Jako improvizovaný úkryt je vhodné využít suterénní nebo sklepní prostory budov. Vhodnými prostory jsou sklepy s klenutými nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorů.Existuje řada komplexních strategií, jak pro obranu státu, tak i pro ochranu obyvatel. Ústřední správní úřady již před řadou let ustoupily od udržování sítě krytů civilní ochrany, z tohoto důvodu se v současné době ve městě Bílina tyto kryty nenacházejí. Pro účely každého území obce s rozšířenou působností existují ucelené plány tzv. dílčí plány obrany, které zahrnují postupy pro jejich správní obvod v případě vojenské hrozby. Tento dokument je pravidelně aktualizován a řeší problematiku ochrany státu, jeho obyvatel, činnosti správních úřadů v době válečného konfliktu, nouzové zásobování a ubytování obyvatelstva, poskytování věcných prostředků, pracovní povinnosti, brannou povinnost apod. Dílčí plán obrany ORP je součástí Plánu obrany státu a společně vytváří komplexní dokument týkající se obrany ČR.Ochranou obyvatelstva (ve smyslu nouzového ukrytí) je pověřený Hasičský záchranný sbor České republiky, který také na svých webových stránkách uvádí základní informace k této problematice zde.K varování obyvatelstva při krizové situaci slouží prioritně městský rozhlas. Bílina v této situaci může také využít systém Mobilního Rozhlasuwebové stránky městaFacebook městaúřední desku či informační letáky. Pokud by toto vše bylo mimo provoz z jakéhokoliv důvodu, bylo by přistoupeno k vyrozumění cestou Městské policie Bílina za využití reproduktorů na jejich služebních vozidlech.Důležitá rada na závěr: při vzniku jakékoli mimořádné události je nejdůležitější udržet chladnou hlavu a zachovat klid. Nepodléhejte panice ani hysterii, protože to může mít fatální následky.

 
novější1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 57 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load