ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

feliti kastruje
10.10.2019

Kastrace koček v Bílině a blízkém okolí

Dovolujeme si Vás upozornit na zvýhodněné ceny za kastraci koček. Akce platí do 23.10.2019. Bližší informace poskytne MVDr. Klečková na telefonním čísle 736 113 119 nebo na webových stránkách spolku Feliti club, z. s. www.felitikastruje.cz/.


 
Krampus
10.10.2019

Do Bíliny přijedou Krampus čerti

Na pekelnou show v podání Krampus čertů se můžete těšit ve středu 30. října od 18 hodin na Mírovém náměstí. Doprovodný program však začne už v 16 hodin. Na pódiu se postupně vystřídá DJ Kamikaze, Věra Špinarová tribute a skupina Modern Talking revival CZ. Samotné vystoupení takzvaných krampusáků bude trvat hodinu a půl a po celou dobu ho budou doprovázet ohňové efekty.


 
Radnice (215)
08.10.2019

Volby do Zastupitelstva města Bíliny, které se konaly 5. a 6. října 2018, jsou platné

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem z 3. října 2019 (č. j. 40 A 27/2018) byl zamítnut návrh pana Pavla Musila na neplatnost hlasování v komunálních volbách. Městský úřad Bílina byl účastníkem řízení a dovoluje si tímto vyjádřit k ukončenému jednání.

Aby předešel Krajský soud v Ústí nad Labem opětovné teoretické možnosti vrácení jednání Ústavním soudem, provedl opravdu mohutné dokazování. Detailně kontroloval odevzdané hlasovací lístky ze všech volebních okrsků pro stranu BSDN, jak požadoval navrhovatel. Dále předvolával další a další svědky, které na každém jednání navrhovatel požadoval předvolat.

Celé usnesení je k dispozici na veřejné desce Krajského soudu: https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=6385736

Soud prokázal, že Městský úřad v Bílině nepochybil v žádném úkonu v souvislosti s vyhlášením voleb, jmenování členů volebních komisí ani v rámci procesu sčítání a odevzdávání hlasovacích lístků.


 
DSC 0544
07.10.2019

Uzavření přepážky - občanské průkazy a pasy

Dovolujeme si Vás upozornit, že ve čtvrtek 10. října 2019 nebude možné na Městském úřadě v Bílině přijímat žádosti o nové občanské průkazy a cestovní doklady a ani je vydávat, a to z provozních důvodů.

Žádost o nový doklad je případně možné podat u jiného úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu měst, např. Teplice, Most, Chomutov, Ústí nad Labem, Brno, Praha, Plzeň atd.)

Děkujeme za pochopení


 
E ZAK (1)
07.10.2019

Způsob a pravidla zadávání veřejných zakázek městem a všemi městskými organizacemi se změní

O novém způsobu zadávání zakázek prostřednictvím systému E-ZAK hovořila starostka města Bílina Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Proč dochází ke změně způsobu zadávání veřejných zakázek?

V minulém volebním období nebyla vůle regulovat zadávání veřejných zakázek a směrnice, kterou město v minulosti mělo, byla bohužel zrušena, i když jsme s tím nesouhlasili. Se zadáváním zejména investičních zakázek panuje ve vedení města nespokojenost, tato oblast byla v minulosti provázena velkým klientelismem a rada má bohužel i dnes dojem, že většinu zakázek vyhrávají stále se opakující společnosti a trh není dostatečně otevřen všem dodavatelům a zhotovitelům, kteří mají zájem pro město a jeho organizace pracovat.

Co se tedy mění a od kdy?

Primárně se od září mění systém zadávání zakázek, a to z papírové formy na formu elektronickou, pro kterou bude využíván systém E-ZAK. Po nabytí účinnosti směrnice o zadávání veřejných zakázek, kterou očekáváme od 1. ledna 2020, dojde i ke změnám limitů pro způsob zadávání veřejných zakázek. V současné době je možné přímé zadání vybranému zájemci pro zakázky do 50 tisíc korun bez DPH, poptávkové řízení předem vybraných minimálně 3 dodavatelů u zakázek do 250 tisíc korun bez DPH, otevřené zadávací řízení přes úřední desku pro zakázky od 250 tisíc korun bez DPH do limitů stanovených zákonem, tedy 2 miliony korun bez DPH pro služby a dodávky a 6 milionů korun bez DPH pro zakázky stavební až po zveřejnění přesně dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Nově dojde ke zveřejňování zakázek již od 50 tisíc korun prostřednictvím nezávislého elektronického systému E-ZAK (www.ezak.cz). Do konce letošního roku bude systém využíván ve zkušebním režimu. V této době budou sbírány a vyhodnocovány připomínky a zkušenosti všech stran. Ty poslouží k případné úpravě směrnice města před nabytím její účinnosti. Tato směrnice bude závazná také pro všechny městské organizace.

Mohla byste být konkrétnější?

Zakázky od 50 tisíc korun se budou soutěžit v otevřeném režimu. Dosud se u zakázek od 50  do 250 tisíc korun většinou oslovili 3 předem vybraní potenciální dodavatelé a z jejich nabídek se vybrala nejlepší. Nyní se může přihlásit kdokoli. Od zahájení lhůty pro podání nabídek po její ukončení žádné osoby nebudou mít přístup k průběžným informacím, zda již byla nějaká nabídka podána, kolik jich je podáno, ani kdo je podal. Tuto vlastnost systému autoři E-ZAK museli na základě požadavku města Bíliny doprogramovat, do té doby toto systém neumožňoval.

Co od této změny očekáváte?

Naším cílem je zvýšení informovanosti a transparentnosti postupu při zadávání veřejných zakázek. Tím se zvýší i kontrola ze strany občanů. Tím se zvýší také důvěryhodnost města a jeho organizací jako veřejných zadavatelů mezi případnými zájemci o dodání služeb, dodávek či zhotovení stavebních zakázek. Díky elektronickému systému E-ZAK budou kromě jiného automaticky informováni registrovaní dodavatelé o vyhlášení zakázky, vše probíhá elektronicky, každá změna je registrována a archivována. Jsem přesvědčena, že se díky tomuto naprosto transparentnímu postupu podaří zajistit pro město kvalitní dodavatele, kteří v odpovídající kvalitě za ceny obvyklé dokáží zakázku dokončit do daného termínu. Věřím, že těmito změnami dojde také ke zvýšení důvěry občanů v proces zadávání veřejných zakázek v našem městě. Tímto bych chtěla poděkovat koaličním partnerům i zaměstnancům městského úřadu, kteří se na přípravě této změny podíleli.
 
Liga proti rakovině
23.09.2019

Putovní výstava Ligy proti rakovině

Liga proti rakovině přivezla na Mírové náměstí putovní výstavu s názvem Každý svého zdraví strůjcem. Lidé si budou moci nejen prohlédnout fotografie a vtipy, ale také si nechat změřit základní zdravotní ukazatele nebo si nechat zkontrolovat mateřská znaménka. Připravený je i bohatý doprovodný program zaměřený na zdraví pro děti i dospělé. Akce se koná dnes 23.09.2019 od 10:00 do 18:00 hodin, zítra 24.09.2019 od 9:00 do 17:00 hodin.

 
Rad. věž
20.09.2019

Tisková zpráva po zasedání rady města 17.09.2019

Tiskovou zprávu z jednání Rady města Bíliny konané 17. září 2019 naleznete zde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města")      
Rad. věž
19.09.2019

Tisková zpráva z jednání Zastupitelstva města Bíliny, které se konalo 11. září 2019

Tiskovou zprávu z jednání Zastupitelstva města Bíliny, které se konalo 11. září 2019 naleznete zde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy zastupitelstva města").      
Radnice (215)
17.09.2019

Omezení provozu kanceláře občanských průkazů a cestovních dokladů

Dovolujeme si Vás upozornit, že 19.09.2019 nebude možné na Městském úřadě v Bílině přijímat žádosti o nové občanské průkazy a cestovní doklady a ani je vydávat a to z provozních důvodů.Žádost o nový doklad je případně možné podat u jiného úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu měst, např. Teplice, Most, Chomutov, Ústí nad Labem, Brno, Praha, Plzeň atd.)Provoz bude obnoven 23.09.2019.Děkujeme za pochopení.

 
Střelecký klub
12.09.2019

Sportovní střelecký klub Bílina č. 0715 zve na den otevřených dveří

Sportovní střelecký klub Bílina č. 0715 zve všechny zájemce 14. září 2019 od 9:00 hodin na den otevřených dveří na střelnici v Nemocniční ulici. Pro všechny bude připraveno:

- povídání o zbraních

- prohlídka zbraní a střelnice

Pro rozhodnuté bude možnost si i zastřílet.

 
novější1 [...] 20 [...] 34 35 36 37 38 39 40 [...] 58 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load