ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

ZUŠ OPEN 2019
31.05.2019

Dnes se na Mírovém náměstí koná koncert ZUŠ

Dnes se na Mírovém náměstí koná koncert Základní umělecké školy v Bílině

 
Varianty
30.05.2019

Aktuální informace k řešení dopravní situace v Bílině

V návaznosti na setkání starostky města Bíliny, Zuzany Schwarz Bařtipánové, s předsedou vlády, Andrejem Babišem, které se uskutečnilo 10. května, obdrželo město Bílina informace od Ředitelství silnic a dálnic o stavu řešení dopravy na I/13. Aktuálně je v zadání technicko-ekonomická studie, která prověří možnost realizace varianty Z, tedy vybudování tunelu v centrální části města ve stopě stávající silnice I/13, včetně ověření ekonomické efektivity. Tato studie by měla být dokončena v prosinci letošního roku. Zároveň probíhá zpracování předběžného geologického průzkumu. Následně budou tyto dokumenty předloženy Ministerstvu dopravy ČR k rozhodnutí. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že pokud se podaří zajistit potřebnou podklady dle předběžného harmonogramu, mohla by být realizace zahájena v roce 2025.


 
parte
30.05.2019

Na radnici bude v sobotu vyvěšen černý prapor

Město Bílina vyvěsí  01.06.2019 černý prapor za místostarostu obce Dražůvky pan Rudolfa Štose, který tragicky zemřel při výkonu své funkce, na základě společného prohlášení Svazu měst a obcí České republiky a sdružení místních samospráv České republiky.

Pozůstalým tímto vedení města Bíliny vyjadřuje upřímnou soustrast, hluboké politování nad touto smutnou událostí a sílu k překonání bolestného období.

Čest jeho památce.

Foto zdroj: drazuvky.cz

 
uzavírka
27.05.2019

Tisková zpráva - rekonstrukce silnice I/13

Na posledním jednání ŘSD 27.05.2019 bylo dohodnuto, že v letošním roce proběhne rekonstrukce silnice I/13 pouze v úseku od Kyselky ke kruhovému objezdu u Lidlu. V této části je možné obnovit vozovku za provozu bez objízdných tras. Předpoklad realizace stavby je během července 2019.

V průběhu prázdnin budou také provedeny lokální opravy zbylého úseku vozovky a to od kruhového objezdu u Lidlu k supermarketu Penny. Lokální opravy budou realizovány o víkendech v době vyloučení nákladní dopravy.

Obnova vozovky I/13 v plánovaném rozsahu bude provedena až po uvolnění objízdné trasy I/27, kterou nyní nelze využít z důvodu probíhajících stavebních prací a nevyhovujícího stavu vozovky některých úseků.


 
ZŠ Za Chlumem
24.05.2019

Tisková zpráva k napadení pedagoga Základní školy Za Chlumem v Bílině

Fyzické napadení pedagoga žákyní, ke kterému došlo koncem minulého týdne na Základní škole Za Chlumem, je v současné době řešeno za součinnosti vedení školy, vedení města a odboru sociálních věcí a zdravotnictví – OSPOD. Město Bílina, jako zřizovatel školy, plně podporuje kroky, které v souvislosti s tímto incidentem podnikla ředitelka školy. Prvotně byla věc řešena na škole samotné – ve všech třídách proběhly třídnické hodiny a byl svolán Žákovský parlament a Spolek rodičů. Dalším krokem, který byl v souladu s legislativou, učiněn, bylo ohlášení celé věci na Okresní státní zastupitelství. Napadeným učitelem bylo podáno trestní oznámení.

Vedení města i školy si plně uvědomuje výchovný i sociální aspekt celé věci. Napadaný učitel se zachoval, vzhledem k okamžité situaci, velice profesionálně. O tom svědčí i podpora nejen z řad pedagogického sboru a vedení školy, ale také podpora i samotných žáků. Na škole pracuje Žákovský parlament, který svým prohlášením jednání žákyně jednoznačně odsoudil. Za porušení školního řádu bude žákyně náležitě potrestána, neboť podobné chování nelze tolerovat.


 
Nadace ČEZ
23.05.2019

Pozvánka na slavnostní předání přístřešku pro chov ovcí v areálu nemocnice

Město Bílina získalo nadační příspěvek ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem pod názvem „Animoterapie v HNsP – přístřešek pro chov ovcí v areálu HNsP v Bílině“ z grantového programu „Podpora regionů“ Nadace ČEZ.

V rámci projektu byl vybudován park pro účely poskytování služeb animoterapie v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině, kde jsou chovány ovce kamerunské. Animoterapie svou přítomností významně rozšíří nabídku nelékařských služeb. Primární přínosem je psychosociální podpora zdraví založená na pozitivním působení kontaktu člověka a zvířete a dále rozšíření klidových zón ve městě, resp. rozšíření nabídky volnočasových aktivit v rámci lokality. Toto prostředí je vhodné pro rodiny s dětmi, dospělé i seniory.

Slavnostní otevření se v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou uskuteční v pátek 14. června 2019 od 10:00 hodin za účasti vedení města a zástupců Nadace ČEZ. 
silnice
17.05.2019

Aktuální informace k plánované rekonstrukci I/13

Zástupce ŘSD, který řeší objízdné trasy, právě informoval starostku města, že rekonstrukce silnice I/13 v původně stanoveném a představeném rozsahu, to je od Kyselky k supermarketu Penny, se v letošním roce neuskuteční. Ukázalo se, že navržená objízdná trasa pro nákladní automobily po silnici I/15 není akceptovatelná. Ředitelství silnic a dálnic, spolu se zhotovitelem, proto bude řešit technologické možnosti realizace pouze I. etapy, a to od Kyselky ke kruhovému objezdu u LIDLu tak, aby byla silnice po dobu úprav průjezdná i pro nákladní automobily. O výsledcích dalších jednání k této akci Vás budeme průběžně informovat.


 
Nádraží
16.05.2019

Vedení města jednalo o zlepšení bezpečnostní situace v nádražní hale

Ve čtvrtek 16. května se vedení města, spolu s ředitelem Městské policie Bílina, sešlo s ředitelem krajského pracoviště Správy železniční dopravní cesty, Ing. Martinem Kašparem. Hlavním důvodem schůzky bylo projednání možností zlepšení bezpečnostní situace v nádražní budově. Navrženým opatřením je rozšíření kamerového systému o další tři kamerové body v nádražní hale, ale i umístění dvou kamer stylu antivandal do podchodu pod železniční tratí. Po domluvě bude navýšena přítomnost bezpečnostní služby vždy v době největšího provozu a rozšířena nekuřácká zóna v okolí nádražní budovy. Projednána byla i možnost zrušení přepážky v nádražní hale, ve které byly dříve umístěny jízdní řády a která brání pohledu do pochodu. Dalším tématem byla plánovaná rekonstrukce železniční trati Bílina – Most, která je v současné době v prvním stupni projektové přípravy. V rámci této rekonstrukce se počítá s revitalizací nádražní budovy, nástupiště a zrušení jedné koleje na Kyselce. Důležitým tématem pro vedení města bylo i projednání spolupráce při rekonstrukci komunikace podél železniční trati od koupaliště na Kyselce do Želenic tak, aby byla lépe průjezdná pro cyklisty a naopak nedocházelo ke zneužívání průjezdu osobními automobily, k vytváření černých skládek a k neoprávněnému kácení stromů.


 
TP
16.05.2019

Vedení města i nadále řeší situaci a život občanů na Teplickém Předměstí

Ve středu 15. května se starostka města sešla se žadateli o zrušení dětského hřiště v ulici Antonína Sovy. Na základě předchozí písemné žádosti o zrušení tohoto hřiště vznesla rada města požadavek na ředitele Městské policie Bílina, který má za úkol zpracovat podrobnou analýzu – monitoring chování občanů a dětí na tomto dětském hřišti v období od 1. dubna do 30. června tohoto roku. Na základě této analýzy přijme rada města konečné rozhodnutí ve věci zrušení či přemístění daného dětského hřiště na svém červencovém zasedání.

Na následujícím jednání s panem Radkem Petržilkou, majitelem společnosti Sever Plus, která spravuje na území města nejvíce bytových jednotek a je jedním z největších vlastníků bytového fondu na Teplickém Předměstí, byla starostka města informována o dalších krocích, které pan Petržilka na Teplickém Předměstí plánuje. Jedná se zejména o budování chráněných bytů pro osoby se zdravotním postižením v jednom z věžáků v ulici Teplická, odkupování dalších bytových jednotek na sídlišti s tím, že po jejich rekonstrukci budou tyto byty nabídnuty např. jako zaměstnanecké benefity firmám v okolí. Starostka města přislíbila součinnost při kontaktování regionálních zaměstnavatelů a podporu tomuto projektu.


 
novější1 [...] 20 [...] 39 40 41 42 43 44 45 [...] 58 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load