ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Setkání s občany 29 05 2019
15.05.2019

Setkání s občany

Dovolujeme si Vám připomenout plánované setkání s občany, které se uskuteční ve středu 29. května 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.

Své dotazy prosím zasílejte s předstihem na sekretariat@bilina.cz.


 
DSC 0378
14.05.2019

Omezení provozu pokladny

Ve čtvrtek 16. května bude z provozních důvodů uzavřena hlavní pokladna na městském úřadě, kancelář číslo 101 - výběr místních poplatků. Výběr poplatků bude v tento den zajišťovat kancelář číslo 201 ve druhém podlaží úřadu. V této kanceláři však nebude možné platit platební kartou. 


 
Úřad
10.05.2019

Starostka dnes jednala s premiérem

Koncem měsíce března byl předsedovi vlády, Andreji Babišovi, zaslán dopis s informací o připojení města Bíliny k výzvě starostů měst Kadaně, Klášterce nad Ohří, Chomutova a Jirkova, týkající se možného legislativního řešení vyplácení sociálních dávek – příspěvku na bydlení v částkách, které odpovídají nákladům na bydlení. Zároveň tímto dopisem starostka města Bíliny, Zuzana Schwarz Bařtipánová, apelovala na legislativní ukotvení regulace počtu osob v bytě na m2. Český premiér upřednostnil osobní setkání se starostkou, které se uskutečnilo dnes v Úřadu vlády v Praze. Mimo výše uvedené body projednávala starostka s panem premiérem a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou i další témata, a to případné poskytnutí dotace na odkup volných bytů v sociálně vyloučených lokalitách, možnost přípravy cenové mapy nájmů ze strany města pro potřeby vyplácení příspěvku na bydlení úřadem práce či využití volné budovy bývalého finančního úřadu na Žižkově náměstí pro potřeby úřadu práce. Dále starostka zažádala o nesloučení doplatku a příspěvku na bydlení, neboť by tak města přišla o možnost vydávání opatření obecné povahy, tedy jediný nástroj, jak obchod s chudobou alespoň částečně regulovat. Projednán byl i návrh na vydání zákonného opatření, na základě kterého by se v případě vlastnictví a pronajímání více jak 3 bytů jednalo o živnost. Velká diskuze proběhla rovněž na téma obchvat Bíliny a jeho dlouhodobá nerealizace, která velmi zatěžuje dopravu ve městě a život jeho občanů. Pan premiér oba problémy spadající pod paní ministryni financí Alenu Schillerovou (využití budovy finančního úřadu) i pana ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (obchvat Bíliny) řešil okamžitě a telefonicky si již během schůzky vyžádal zpracování podkladů k oběma problémům, aby se s nimi mohl blíže seznámit a pomoci tak městu co nejdříve tyto problémy účelně řešit.

Předseda vlády na závěr přislíbil návštěvu Bíliny za účelem prohlídky budovy bývalého finančního úřadu a jeho možného využití pro potřeby státu, sociálně vyloučených lokalit, ale i neutěšené situace na silnici I/13.
V rámci návštěvy Poslanecké sněmovny se následně starostce města podařilo pohovořit o vybudování obchvatu města nebo průtahu pod městem i přímo s ministrem dopravy, Vladimírem Kremlíkem, a o možné rekonstrukci stanice pro Hasičský záchranný sbor a pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů s poslancem parlamentu, Pavlem Růžičkou, předsedou podvýboru pro Hasičský záchranný sbor ČR.


 
IMG 20190501 065512 resized 20190501 110423801
09.05.2019

Nové značení zvyšuje bezpečnost chodců na Pražském Předměstí

Přecházení silnice v Pražské ulici je nyní bezpečnější. Před frekventovaným přechodem, který používají hlavně děti na cestě do školy a domů, přibyla vodorovná značka Pozor děti! Značení vybízí řidiče k opatrnosti v obou směrech. “V místě navíc správce komunikace obnovil vodorovné značení přechodu pro chodce a také šikmé čáry v blízkosti přechodu, které řidičům zakazují parkování či zastavování vozidel u přechodu, protože tím brání chodcům ve výhledu. Všechna tato opatření měla za cíl zvýšení bezpečnosti všech chodců, ale hlavně dětí, při přecházení vozovky,” vysvětlil vedoucí odboru dopravy Oldřich Jedlička.

Provedení vodorovného značení Pozor děti! bylo hrazeno z rozpočtu odboru dopravy. Obnova přechodu i šikmé čáry byly hrazeny ze strany Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Obnovené byly také přechody v centru města, nyní se bude v těchto pracech pokračovat i na dalších přechodech ve městě.
 
20190415 Prezentace 3
09.05.2019

Bílinou kamiony v létě neprojedou, osobáky s omezením

Ředitelství silnic a dálnic plánuje v letních měsících rozsáhlou opravu silnice 1/13 na území města Bíliny. S rekonstrukcí povrchu silnice bude spojeno dopravní omezení pro osobní dopravu a uzavírka pro nákladní dopravu.

Rekonstrukce bude rozdělena do tří etap.

Od lázní k Lidlu

První etapa začne 3. června v úseku od lázní ke kruhovému objezdu u Lidlu. Práce budou probíhat vždy v polovině vozovky a potrvají do 3. července. Po tuto dobu bude osobní doprava svedena do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Pro nákladní dopravu bude platit úplná uzavírka s objízdnou trasou, kterou v současné době ŘSD hledá. S největší pravděpodobností objízdná trasa povede po silnici 1. třídy I/15 z dálnice D8 od Lovosic přes Třebenice, Libčeves a Kozly na Most nebo Louny a naopak.

Od Lidlu k radnici

Při druhé etapě rekonstrukce bude opravený povrch kruhového objezdu u Lidlu a u radnice a silnice mezi nimi. Práce potrvají od 4. do 20. července. Při této etapě bude platit uzavírka pro nákladní i osobní dopravu z důvodu nutnosti položení geomříže v celé šířce a délce komunikace. Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude stejná jako při první etapě, osobní auta budou opravovaný úsek objíždět přes Braňany a Mostecké Předměstí, na silnici 1/13 se pak napojí za Chudeřicemi a u Želenic. Pro místní osobní dopravu a hromadnou dopravu hledá město ve spolupráci s ŘSD jiné možnosti průjezdu, buď přes Kyselku nebo pomocí semaforů přes ulici Seifertova.

Od radnice k Penny

Poslední etapa oprav se dotkne úseku od kruhového objezdu u radnice za kruhový objezd u supermarketu Penny. Finální etapa začne 22. července a skončí 8. srpna. Opět bude platit úplná uzavírka pro nákladní dopravu a osobní dopravu bude řídit kyvadlově semafor, ve špičce podle potřeby i regulovčíci.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic nelze rozsáhlou opravu silnice provést bez vyloučení nákladní dopravy. Při první etapě totiž nebude kamionům stačit šířka jízdních pruhů, druhá etapa zcela uzavře úsek dopravě a při třetí etapě by nákladní doprava příliš prodlužovala zdržení způsobené kyvadlovým průjezdem řízeným světelnou signalizací. Důvodem oprav jsou hluboké vyjeté koleje na několika místech, dutiny v povrchu komunikace a praskliny v podloží.

Vzhledem ke skutečnosti, že ŘSD dodnes nemá stoprocentně potvrzenou a schválenou variantu objízdné trasy pro nákladní automobily, je možné, že celá rekonstrukce bude odložena na rok 2020, až bude ukončena rekonstrukce železničního mostu v Litvínově na původně navržené objízdné trase po silnici I. třídy I/27 (Teplice – Dubí – Hrob – Osek – Lom – Litvínov – Komořany).

 


 
004
07.05.2019

Nástěnka odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Od května 2019 je instalována nástěnka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Bílina v Hornické nemocnici s poliklinikou. Nástěnka je umístěna v přízemí hlavní budovy za informacemi v prostorech čekárny obvodních lékařů. Nyní zde naleznete kontakty na sociální pracovníky oddělení sociální péče, důležitá telefonní čísla, kontakty na Senior byty Bílina, dále např. vzor seniorské obálky, možnosti získání Euro klíče, seniorský a rodinný pas, informace o krizovém poradenství a krizové intervenci, možnosti pomoci při finanční tísni a jiné. Nástěnka byla vytvořena za účelem informovanosti občanů o dění v sociální oblasti a bude docházet k její pravidelné aktualizaci.

V případě poskytnutí dalších informací můžete kontaktovat sociální pracovníky Městského úřadu v Bílině, osobně nebo telefonicky.


 
DSC 0266
02.05.2019

Uzavírka ulice Seifertova

Z důvodu zakreslení vodorovného dopravního značení „Přechod pro chodce“ bude dnes 02.05.2019 od 12:15 hod na cca 3 hodiny uzavřena ulice Seifertova .

Děkujeme za pochopení

 
ZŠ Za Chlumem
23.04.2019

Přípravný ročník - ZŠ Za Chlumem

Základní škola, Bílina, Za Chlumem, přijímá žádosti o přijetí do přípravného ročníku základní školy od září 2019/2020.

Přípravný ročník umožní dětem s různými specifickými a vývojovými problémy hravou formou odstranit handicapy a rozvíjet jejich osobnost. Je kladem důraz na individuální přístup k jednotlivým dětem. V přípravných třídách je 10- 15 dětí, což umožňuje lepší individuální přístup ze strany učitele.

O zařazení žáka do přípravného ročníku rozhoduje ředitelka školy na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení a lékaře. Do přípravného ročníku jsou přijímány děti s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Výuka je zaměřena na kompenzaci nedostatků tak, aby dítě přicházelo do první třídy připravené a předešlo se tak neúspěchu při zahájení školní docházky, což by mohlo ohrozit další vývoj dítěte.

Žádosti o zařazení žáka do přípravného ročníku přijímá ředitelka školy do 31. 5. 2019 na základě předchozí telefonické nebo emailové dohody.


 
I C E karta
15.04.2019

„Seniorská obálka“ může pomoci při záchraně života

Zachránit drahocenné minuty při akutním lékařském zásahu může pomoci tzv. „seniorská obálka“.  Seniorská obálka (tiskopis) je formulářem, do kterého starší, samostatně žijící lidé či senioři (i za pomoci svých příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svém zdravotním stavu, užívaných lécích (včetně dávkování), kontakty na své blízké osoby   a praktického lékaře. Vyplněný formulář vloží do obálky označené písmeny I.C.E., (mezinárodní zkratka anglických slov „In Case of Emergency“) což znamená „Použít v případě nouze“. Obálku poté umístí na dobře viditelné místo v bytě, a to na vnitřní stranu vchodových dveří nebo lednici, aby ji lékaři okamžitě našli.

Zájemci mohou formulář získat na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Bílina nebo si formulář stáhnout na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje - senioři a handicapovaní - senioři - seniorská obálka, https://www.kr-ustecky.cz/seniorska-obalka/ds-100509/p1=233408

V případě, že starší lidé nejsou sami schopni ze zdravotních důvodů pro seniorskou obálku dojít nebo nezvládají práci s počítačem, je možné kontaktovat sociální pracovníky Městského úřadu Bílina, kteří ji osobně přinesou a poskytnout poradenství k vyplnění.

Seniorská obálka je projekt, který vznikl jako výstup kulatého stolu „Stárneme ve zdraví“ v Brně při projektu Politika stárnutí na krajích Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt je celostátní a má fungovat v každém kraji. V březnu 2019 do projektu vstoupil i Ústecký kraj.

OSVaZ


 
Rad. věž
15.04.2019

Porucha telefonních linek

Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu celorepublikové poruchy nejsou zcela funkční pevné telefonní linky. Pro kontaktování městského úřadu je možné využít volání z mobilních telefonů, kdy je třeba zadat telefonní čísla ve formátu 727 605 a koncové trojčíslí pevné linky. Kontakty na jednotlivé zaměstnance naleznete zde: https://www.bilina.cz/…/mestsky-urad/telefonni-seznam-2.html

Děkujeme za pochopení, na opravě se intenzivně pracuje.


 
novější1 [...] 20 [...] 40 41 42 43 44 45 46 [...] 58 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load