ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Havárie vody Želivského
19.12.2019

AKTUALIZACE - Havárie na vodovodním řadu - ulice Želivského

AKTUALIZACE - Havárie na vodovodním řadu - ul. Želivského

Z důvodu havárie na vodovodním řadu měl být 19.12.2019 od 08.00 do 15:00 hodin zcela uzavřen provoz v ulici Želivského, v úseku od prodejny Barvy - laky k Žižkovu náměstí.

Vzhledem k závažnějším událostem na Teplicku a komplikacím s přesným lokalizováním poruchy na vodovodním řadu v ul. Želivského se plánovaná uzavírka pro dnešní den, tj. 19.12.2019, ruší.

V odpoledních hodinách budou k dispozici aktuální informace o novém termínu uzavírky téže ulice a opravy havárie.

Společnost Severočeská servisní, a. s., se velmi omlouvá za vzniklé komplikace.

 
Havárie vody Želivského
18.12.2019

Havárie na vodovodním řadu - ulice Želivského

Z důvodu havárie na vodovodním řadu bude 19.12.2019 od 08.00 do 15:00 hodin zcela uzavřen provoz v ulici Želivského, v úseku od prodejny Barvy, laky k Žižkovu náměstí. Opravu bude provádět společnost Severočeská servisní, a. s.


 
bbb
18.12.2019

Výše poplatku za odpad se v příštím roce nezmění

Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost nová obecně závazná vyhláška o odpadech. Původní vyhláška se změnila jen velmi málo. Místní poplatek zůstává pro rok 2020 ve stejné výši, a to 500 korun na osobu za rok, jako v předchozích letech.
Hlavní změny jsou v rámci terminologie, ale změny byly nutné z důvodu novely zákona o místních poplatcích.

Co se ve vyhlášce mění:
- Již se ve vyhlášce nehovoří o obci, ale o správci poplatku.
- Dříve byl poplatníkem ten, kdo měl v obci trvalý pobyt, a pobyt cizinců byl upraven zákonem. Nyní je poplatníkem každý, kdo je v obci přihlášen k pobytu. Toto ustanovení zahrnuje nejen všechny občany, kteří mají v Bílině trvalé bydliště, ale zároveň se automaticky týká všech, kteří mají na území města jakýkoliv druhy pobytu.
- Z vyhlášky se vyjímá poplatkové období, které je nově definováno zákonem tj. kalendářní rok.


 
památka
16.12.2019

Uctění památky obětem střelby v Ostravě

V úterý 17. prosince se ve 12 hodin po celé České republice rozezní sirény na uctění památky obětí střelby v ostravské nemocnici. Sirény budou houkat dvě minuty a dvacet sekund.

Foto: Pixabay


 
Námňák
16.12.2019

Byl zahájen prodej parkovacích karet pro rezidenty

Městské technické služby zahájily prodej parkovacích karet pro rezidenty, kteří bydlí na Mírovém náměstí, Žižkově náměstí a v přilehlých ulicích Komenského, Seifertova, Wolkerova, Želivského a Zámecká na rok 2020. Karty si mohou zakoupit i podnikatelé, kteří na zmiňovaných místech mají provozovnu.Parkovací karta pro rezidenty na Mírovém náměstí stojí 1.210 korun za jedno osobní auto, 3.630 korun za další. Podnikatelé zaplatí za jedno auto 2.500 korun a za další 7.500 korun.Bližší informace je možné získat na telefonním čísle 417 822 910.

 
Rozpočet
16.12.2019

Bílina bude letos hospodařit s necelými čtyřmi sty miliony, osmdesát milionů proinvestuje

Město Bílina bude v letošním roce hospodařit s mírně schodkovým rozpočtem. Zastupitelstvem schválený rozpočet počítá s příjmy ve výši 386 milionů korun a s výdaji 414 milionů. Osmadvacetimilionové saldo bude v případě potřeby financováno z přebytku hospodaření z minulých let. Na investice půjde přes 81 milionů. “Rozpočet je navrhován jako mírně schodkový s tím, že můžeme očekávat v průběhu roku další příjmy, které nejsou v rozpočtu zahrnuté. Na konci roku tedy předpokládáme, že bude rozpočet vyrovnaný. Volné finanční prostředky z předešlých let se snažíme zhodnocovat, například formou termínovaných vkladů. Již několik let navíc město nemá žádný úvěr a nepočítáme s takovým druhem financování ani v letošním roce,” sdělila starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Na rok 2020 je naplánovaná řada investičních akcí, u některých se jedná o přípravné práce.

Na opravy či budování v oblasti komunikací jsou vyčleněné necelé čtyři miliony korun. Přes dva miliony bude stát oprava prostoru před garážovým stáním v Čapkově ulici, milion je vyčleněn na dílčí opravy komunikací, tři sta tisíc bude stát vybudování ostrůvku přes silnici 1/13 u fotbalového hřiště, přechod pro chodce v Sídlišti Za Chlumem si vyžádá 250 tisíc. 

Za necelé tři miliony bude vybudován chodník v Mostecké ulici podél hřbitova, pět milionů nechá město na dílčí opravy chodníků, tři miliony tvoří rezerva na případné opravy či budování parkovišť a milion je připraven na případné budování cyklostezek.

Jednou z největších položek letošního rozpočtu jsou investice do základních škol. Celkem si vyžádají přes 24 milionů korun, část se navrátí z dotace.

V Základní škole Lidická se plánují opravy sociálního zařízení, fasády, střechy, říms a komínů, dokončení výměny okapů a svodů, rekonstrukce kotelny a sanační práce. Vše zhruba za jeden milion. Další devět milionů letos město investuje do zřízení odborných učeben a bezbariérového řešení této školy.

V Základní škole Aléská se proinvestuje 4,25 milionu korun. Milion a čtvrt si vyžádá oprava běžecké dráhy, dva miliony jsou vyčleněné na modernizaci strojovny vytápění, další statisíce bude stát rekonstrukce střechy, oprava prasklin ve zdech a oprava betonové plochy před školou.

V Základní škole Za Chlumem bude za 2,4 milionu opravena jídelna a za 650 tisíc dílny, ve kterých vzniknou technické kluby. Vybudování plotu kolem školy bude stát půl milionu. Tři sta tisíc si vyžádá vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy, samotná akce bude realizována v dalších letech. Skoro pět a půl milionu bude stát vybudování odborných učeben a bezbariérové řešení školy.

Přes dvanáct milionů půjde z rozpočtu v následujících letech na opravy v základní umělecké škole. Projekt je rozdělen do let 2020 a 2021. Tam se budou měnit okna, snižovat energetická náročnost budovy, opravovat fasáda a upravovat vstup do školy. 

V letošním roce by měly být vyměněné lavice v hledišti letního kina za půl milionu korun, dále bude za necelých sedm set tisíc opraven prostor před pódiem. Připraveno je také čtvrt milionu na projektovou dokumentaci na rekonstrukci vzduchotechniky a zázemí v městském divadle. Stejnou částku si vyžádají i opravy v Zelené hale a v zimním stadionu. V roce 2020 město počítá se zadáním projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci zimního stadionu.

V areálu koupaliště bude zdemolována správní budova, opraveno zázemí autokempu a vybudována nová recepce. Demoliční práce vyjdou letos na 2,5 milionu, dalších 7,5 milionu si vyžádají stavební práce v dalších letech. Přes půl milionu půjde na opravy dopravního hřiště.

V Pohádkovém lese bude město pokračovat v revitalizaci a umístí tam lampy a kamerový systém, práce si vyžádají přes milion korun.

V letošním roce bude město investovat do areálu Kyselky, a to i do budovy samotné. Nejdříve se jedná o projektovou dokumentaci, a následně plán opravy budovy za pět milionů v roce 2021. Restaurace U Kádi dostane novou fasádu na necelé tři miliony.

S částkou ve výši skoro pěti a půl milionu počítá rozpočet pro Hornickou nemocnici s poliklinikou. Tam se bude za 3,5 milionu rekonstruovat kanalizace při první etapě, milion je vyčleněný na různé dílčí opravy a čtyři sta tisíc budou stát projektové dokumentace na rekonstrukci rehabilitací a odborných ambulancí.

Čtrnáct milionů bude stát výstavba multifunkčního objektu u Domova s pečovatelskou službou, který propojí dvě budovy. Za osm milionů bude snížena energetická náročnost dvou městských domů v ulici 5. května. 

Jeden milion korun vůbec poprvé dalo město k dispozici veřejnosti v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Bílinu. “Vůbec poprvé je v rozpočtu města zahrnuta částka, o jejímž uplatnění bude moci rozhodnout veřejnost. Své návrhy může podávat až do konce ledna,” upřesnila místostarostka města Marcela Dvořáková.


 
IMG 1933
16.12.2019

Přijďte do kostela na mši i pro Betlémské světlo

Betlémské světlo si lidé budou moci odnést z kostela sv. Petra a Pavla v Bílině 24. prosince mezi 14. a 15. hodinou. Bohoslužba pro rodiny s dětmi se bude o Štědrý den konat od 14:30 hodin, tradiční mše začne o půlnoci. Ve středu 25. a ve čtvrtek 26. prosince se budou mše konat vždy od 10 hodin.


 
smart
16.12.2019

Bílina je Smart 5G město, technologie pomohou zvýšit bezpečnost

Především zvýšení bezpečnosti na veřejném prostranství města i uvnitř veřejných budov znamená pro obyvatele Bíliny výhra v soutěži 5G pro 5 měst. Díky 5G technologii, která bude v létě 2020 ve městě v předstihu spuštěna, získá dosavadní městský kamerový systém zcela jiné parametry. 5G technologie umožní zejména sdílení většího objemu dat a jejich mnohem vyšší přenosovou rychlost nežli je tomu v současné době při využití LTE (4G) sítě.

Po doplnění kamerového systému chytrými aplikacemi bude například schopný sám vyhodnotit nebezpečnou situaci a upozornit na ni, dále rozpoznat osoby, předměty či vozidla a mapovat jejich pohyb, to vše v reálném čase, s velmi kvalitním obrazem a možností zpětného přehrávání záběrů. “Právě díky tomu, že chceme nové technologie využívat k zajištění vyšší bezpečnost ve městě, se náš projekt líbil porotě soutěže a podpořila ho. Nyní tedy budeme připravovat vše potřebné ke spuštění nových systémů, což znamená pořídit nový nebo upravit stávající hardware a implementovat do něj nový software, který na jiné než 5G síti nefunguje v plném rozsahu. Spuštění systému plánujeme do konce roku 2022. Chtěla bych poděkovat celému týmu, který soutěžní projekt připravoval a bude realizovat i v budoucnu, ať už se jedná o vedení města, zaměstnance městského úřadu a městské policie či koordinátora Daniela Vlčka ze společnosti Unit X,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová z Hnutí ANO.

Stávající kamerový systém využívá k bezdrátovému přenosu dat vysokorychlostní mikrovlnné spoje. Tato síť je již v současné době na samé hranici svých možností vytíženosti a nedává tedy prostor k případné modernizaci. 5G sítě znamenají pátou generaci bezdrátové telekomunikace. Jde o sítě, které ve všech ohledech překonávají současný 4G standard, jsou výkonnější, rychlejší a úspornější.

Software, který bude spuštěn na 5G síti, umí například sám rozeznat nebezpečné chování osob na veřejném prostranství. Po doplnění systému o speciální senzory pak také umí rozeznat podezřelé zvuky, například tříštění skla, náraz vozu, výbuch, zvýšenou hlučnost a podobně. Ihned o možném nebezpečí informuje obsluhu systému. Vše jde navíc konkrétně nastavit podle potřeb dané oblasti nebo celého města.

V soutěži 5G pro 5 měst byla Bílina vybrána spolu s Jeseníkem, Karlovy Vary, Plzní a Ústím nad Labem mezi šedesátkou jiných měst k přednostnímu testování 5G technologie. Soutěž vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. „Vítězná města v rámci podpory regionů obdrží služby v hodnotě více než dva miliony korun, půjde o metodickou, personální i marketingovou podporu. Věřím, že pilotní testování přinese viditelné výsledky,“ upřesnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Města tedy získají experimentální rádiové kmitočty zadarmo, podporu na posílení pracovního týmu, odborné konzultace, budou jim uhrazeny náklady na analytické a další související aktivity a také právo používat označení Smart 5G město. Kromě diplomu vítězové během slavnostního vyhlášení obdrželi také originální cenu vyrobenou společností Prototypum. Vzájemně propletená fialová vlákna uvnitř skleněného válce znázorňují tok dat a rychlost přenosu.

5G technologie chce Bílina prioritně využívat v oblasti bezpečnosti, ale v budoucnu mohou chytré softwary podávat informace o obsazenosti parkovacích míst, o aktuální dopravní situaci, dále by mohly počítat návštěvnost akcí a podobně. Partnerem města a poskytovatelem sítě je společnost O2, se kterou město velice dobře spolupracovalo na implementaci chytrých technologií již v minulosti.


 
360555 5df23e9a23819
12.12.2019

Mobilní síť 5G v Bílině

S hrdostí oznamujeme vítězství v soutěži 5G pro 5 měst. Pro obyvatele Bíliny to znamená, že nejmodernější mobilní datová síť bude jako první v republice zavedena mimo jiné také v Bílině. Pomocí této technologie bude významně posílen městský kamerový systém pro zvýšení bezpečnosti. Sítě tzv. páté generace se od současné LTE (4G) technologie liší přibližně desetinásobnými vyššími přenosovými rychlostmi (standardně přes jeden Gbit/s).

 
DSC 0663
03.12.2019

Tisková zpráva po zasedání rady města 26.11.2019

Tiskovou zprávu z jednání Rady města Bíliny konané 26. listopadu 2019 naleznete ikona souboruzde (v sekci "Město Bílina" a dále "Tiskové zprávy rady města")     

 
novější1 [...] 20 [...] 37 38 39 40 41 42 43 [...] 60 [...] 63 starší
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load