ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Aktuality

Drážďany
26.11.2018

Zájezd do Drážďan

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na zájezd do Drážďan, který se uskuteční 08.12.2018.

V tento den se v Drážďanech koná hlavní událost Striezelmarktu, tzv. Štolová slavnost. Historický průvod s několikatunovou štolou taženou čtyřspřěžím, doprovázený zástupci cechů a tradičních řemesel se vydá na zhruba hodinovou cestu kolem Rezidenčního zámku a kostela Frauenkirche směrem na vánoční trh Striezelmarkt. Na Striezelmarktu bude obří štola krátce po poledni naříznuta obřím, 1,6 metrů dlouhým, štolovým nožem. Poté se zahájí prodej naporcované obří štoly a na jevišti začne slavnostní program.

Odjezd v 08:00 hodin od autobusové zastávky na Mírovém náměstí

Cena jízdného 100 Kč

Předpokládaný odjezd z Drážďan v 16:00 hodin

Prodej místenek od pátku 30.11.2018 od 07:00 hodin na Městském úřadě Bílina, přízemí, č. dveří 103. Bližší informace na tel. čísle 417 810 842, e-mail: chmelickova@bilina.cz
 
náměstí
22.11.2018

Upozornění pro řidiče

Poslední etapa prací na revitalizaci Mírového náměstí v Bílině uzavře křižovatku u kostela a knihovny. Od středy 21.11.2018, zhruba na 14 dnů se tedy řidiči na náměstí nedostanou ulicí Seifertova, budou muset použít ulici Zámecká a Komenského, kde bude po tuto dobu otočený provoz směrem na náměstí. Do centra se řidiči také dostanou ulicí Wolkerova. Výjezd z centra bude zajištěn od radnice ke kruhovému objezdu a ulicí Želivského.

 
jar
22.11.2018

Základní škola Za Chlumem zve na vánoční jarmark

Základní škola Za Chlumem pořádá 12.12.2018 pro děti, rodiče i veřejnost vánoční jarmark.

 
STR 04 dušičky
18.10.2018

Hřbitov o Dušičkách pohlídají strážníci i kamery

Hlídky městské policie, asistenti prevence kriminality i kamery budou hlídat hřbitov v období Dušiček. “Se zvýšeným dohledem nad hřbitovem a jeho okolím začneme již několik dní před Dušičkami a budeme pokračovat i po těchto svátcích, aby nedocházelo ke krádežím nebo poškozování výzdoby vandaly. Kamerový systém bude místo hlídat nepřetržitě, kontroly hlídek budou časté a namátkové,” uvedl ředitel Městské policie Bílina Petr Kollár.

Přes veškerá opatření by lidé neměli hlavně po setmění chodit na hřbitov sami, je dobré si s sebou nebrat vyšší finanční hotovost nebo šperky. Strážníci doporučují nenechávat cennosti v autě, a to ani nákup. Jakmile návštěvníci hřbitova uvidí na místě podezřelou osobu, měli by okamžitě volat městské policisty.

 
Rad. věž
15.10.2018

V úterý nepůjde na městském úřadu proud

Vážení občané,

dovolujeme si Vám připomenout, že z důvodu plánovaného výpadku elektrické energie bude zítra, v úterý 16.10.2018, provoz všech pracovišť Městského úřadu Bílina značně omezen.

Děkujeme za pochopení

 
reg  produkt
11.10.2018

Produkty i služby místních podnikatelů mohou získat regionální značku

Regionální podnikatelé mohou nyní získat značku “KRUŠNOHOŘÍ REGIONÁLNÍ PRODUKT®”. Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří nyní připravuje 11. kolo certifikace regionálních výrobků, služeb a zážitků. Certifikace je zdarma a úspěšní žadatelé mohou značku bezplatně užívat po dobu 2 let. Po této době, pokud budou mít zájem, mohou požádat o obnovení.

Získání značky pomáhá podporovat výrobky, služby a zážitky, které spojuje tradice, regionální původ nebo regionální suroviny a šetrnost k životnímu prostředí. “Příkladem mohou být kvalitní farmářské výrobky, ruční zpracování různých regionálních surovin, třeba keramika, vlna, len a podobně. Dále lze podpořit různá ubytovací a stravovací zařízení, které opět spojuje příslušnost k regionu, tradice. U zážitků se jedná například o různé tvořivé dílničky nebo o veřejné akce, které mají tradici, napomáhají cestovnímu ruchu,” vysvětlila projektová manažerka Anna Makarová.

Držitelé značky a jejich produkty či služby jsou evidované v katalogu, který je distribuován jak elektronicky, tak i v tištěné podobě do všech obcí regionu, do informačních center a dalším subjektům. Certifikované výrobky, služby a zážitky jsou dále propagovány na prezentačních akcích místní akční skupiny. Producenti mají možnost zúčastňovat se farmářských trhů, kde své produkty mohou také nabízet.

Případní zájemci mohou zástupce skupiny kontaktovat do 20. listopadu na telefonech 721 935 294, 724 960 964 nebo prostřednictvím e-mailu anna.makarova@maskaszk.cz.
 
starosta Oldřich Bubeníček při křtu
03.10.2018

Nová kniha o Bílině ukáže málo známé fotografie z historie

Novou knihu Město Bílina od minulosti k dnešku slavnostně pokřtil starosta Oldřich Bubeníček při dernisáži výstavy k výročí 1025 od první písemné zmínky o městě. “Velmi zajímavé a nevšední fotografie v knize nabídnou trochu jiný pohled na historii i město jako takové. Podle mě se kniha velmi podařila, je to důstojný dokument, který do budoucna přispěje k mapování naší historie,” uvedl starosta. 


Právě v četnosti fotografií a kratších textech se kniha liší oproti těm předešlým. “Vybírali jsme ty nejzajímavější snímky z archivu, který čítá přes dva a půl tisíce fotografií. V knize jsou opravdové skvosty, například snímky z překládání koryta řeky Bíliny, snímky zbořeného kostela u Lidické školy nebo mnoho různých historických fotografií sportovních klubů a spolků,” nastínila autorka a zároveň kronikářka města Iveta Richterová. Na tvorbě knihy se podíleli i sami obyvatelé, kteří poskytli své fotografie. 


Nová kniha je k dostání v informačním centru pod radnicí za 200 korun.


 
Certifikát 2017 1
27.09.2018

Bílina opakovaně dosáhla nejvyššího iRatingového hodnocení

Bílina hospodařila v roce 2017 velmi dobře, což dokládá i nejvyšší ratingové hodnoceni za tento rok – stupeň „A“. V rámci České republiky získalo stejné hodnocení pouze 507 obcí, což je 8 procent jejich celkového počtu. Bílina disponovala sice nižšími celkovými příjmy v přepočtu na obyvatele než srovnatelně velká města, přesto se však městu podařilo ušetřit větší díl příjmů.

Saldo celkového rozpočtu Bíliny bylo v posledních čtyřech letech vždy kladné. V rámci běžného rozpočtu, který porovnává běžné příjmy s běžnými (provozními) výdaji, ušetřilo město v průměru více než pětinu příjmů. Tyto úspory se dají využít buď pro financování investic, nebo jako rezerva pro nečekané budoucí výdaje.

Město má výhodu z nadprůměrných příjmů z využívání práv k přírodním zdrojům ve srovnání s obdobně velkými městy. „I když se tento příjem v důsledku administrativního opatření v roce 2017 snížil, je tento zdroj pro město důležitý. Přispěl k tomu, že nedaňové příjmy Bíliny byly v přepočtu na obyvatele, jako jediná hlavní příjmová položka, vyšší než ve srovnatelných městech. Všechny další příjmové položky byly nižší. V rámci daňových příjmů se to týká například daně z nemovitosti, příjmů z hazardu a poplatků z vybraných činností.

Rozpočet Bíliny byl v menší míře závislý na dotacích než srovnatelná města. Více tudíž spoléhal na vlastní zdroje. To je dobrá orientace, protože dotace, zejména z evropských fondů, nebudou v budoucnu patrně dosahovat takových hodnot jako v minulých letech. Rovněž jednorázové kapitálové příjmy, hlavně příjmy z prodeje majetku, nevykazovaly takové hodnoty jako u srovnatelně velkých měst,“ uvedla Michaela Vršková, vedoucí finančního odboru.

Bílina nevyužila minimálně v posledních čtyřech letech žádný dluhový nástroj. Patří tak k menší skupině měst, která hospodaří bez dluhu. Koncem roku 2017 měla Bílina značné úspory. Její krátkodobý finanční majetek byl v přepočtu na obyvatele dvojnásobný oproti srovnatelným městům. Vysoké úspory má měst již delší dobu. I hodnota likvidity byl poměrně vysoká.

Díky značným úsporám má město dostatečně velkou rezervu na financování kapitálových výdajů, a to i bez využití dotací či úvěrů. Vzhledem k současným nízkým úrokovým sazbám z vkladů by snížení těchto rezerv rozumným investováním do kapitálových projektů mohlo přinést větší užitek.

Kapitálové výdaje Bíliny byly, opět v přepočtu na obyvatele, nižší než ve srovnatelných městech. Nižší byl i podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích. Patrně k tomu přispělo malé využívání kapitálových dotací, nižší kapitálové příjmy i nulový dluh. Přitom rozumné zadlužení města, zejména v podmínkách nízkých úrokových sazek z úvěrů, by jeho finanční stabilitu nenarušilo. Udržování trendu nízkých kapitálových výdajů by mohlo v budoucnu omezit rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.

Při nižší intenzitě investic se městu podařilo zvýšit objem majetku za poslední čtyři roky o téměř třetinu. I když byly kapitálové výdaje Bíliny v přepočtu na obyvatele nižší, než ve srovnatelných městech, najdou se oblasti, ve kterých tomu bylo naopak. Patří sem především tělovýchova a zájmová činnost, bydlení a bytové hospodářství a také oblast veřejného pořádku.

 

 
Křest knihy
26.09.2018

Zveme Vás na křest nové knihy o Bílině

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na křest nové knihy o Bílině, který se uskuteční v úterý 2. října 2018 od 16:00 hodin ve Výstavní síni U Kostela. 
V rámci této akce si budete moci knihu zakoupit za zvýhodněnou cenu 150 Kč. 
Následující dny bude kniha k dispozici v infocentru za 200 Kč.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 57 58 59 60 61 62 63 [...] 70 starší
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load