ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Bílina bude v příštím roce hospodařit s necelými čtyřmi sty miliony, osmdesát milionů proinvestuje

Rozpočet

Město Bílina bude v příštím roce hospodařit s mírně schodkovým rozpočtem. Zastupitelstvem schválený rozpočet počítá s příjmy ve výši 386 milionů korun a s výdaji 414 milionů. Osmadvacetimilionové saldo bude v případě potřeby financováno z přebytku hospodaření z minulých let. Na investice půjde přes 81 milionů. “Rozpočet je navrhován jako mírně schodkový s tím, že můžeme očekávat v průběhu roku další příjmy, které nejsou v rozpočtu zahrnuté. Na konci roku tedy předpokládáme, že bude rozpočet vyrovnaný. Volné finanční prostředky z předešlých let se snažíme zhodnocovat, například formou termínovaných vkladů. Již několik let navíc město nemá žádný úvěr a nepočítáme s takovým druhem financování ani v letošním roce,” sdělila starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Na rok 2020 je naplánovaná řada investičních akcí, u některých se jedná o přípravné práce.

Na opravy či budování v oblasti komunikací jsou vyčleněné necelé čtyři miliony korun. Přes dva miliony bude stát oprava prostoru před garážovým stáním v Čapkově ulici, milion je vyčleněn na dílčí opravy komunikací, tři sta tisíc bude stát vybudování ostrůvku přes silnici 1/13 u fotbalového hřiště, přechod pro chodce v Sídlišti Za Chlumem si vyžádá 250 tisíc. 

Za necelé tři miliony bude vybudován chodník v Mostecké ulici podél hřbitova, pět milionů nechá město na dílčí opravy chodníků, tři miliony tvoří rezerva na případné opravy či budování parkovišť a milion je připraven na případné budování cyklostezek.

Jednou z největších položek letošního rozpočtu jsou investice do základních škol. Celkem si vyžádají přes 24 milionů korun, část se navrátí z dotace.

V Základní škole Lidická se plánují opravy sociálního zařízení, fasády, střechy, říms a komínů, dokončení výměny okapů a svodů, rekonstrukce kotelny a sanační práce. Vše zhruba za jeden milion. Další devět milionů letos město investuje do zřízení odborných učeben a bezbariérového řešení této školy.

V Základní škole Aléská se proinvestuje 4,25 milionu korun. Milion a čtvrt si vyžádá oprava běžecké dráhy, dva miliony jsou vyčleněné na modernizaci strojovny vytápění, další statisíce bude stát rekonstrukce střechy, oprava prasklin ve zdech a oprava betonové plochy před školou.

V Základní škole Za Chlumem bude za 2,4 milionu opravena jídelna a za 650 tisíc dílny, ve kterých vzniknou technické kluby. Vybudování plotu kolem školy bude stát půl milionu. Tři sta tisíc si vyžádá vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy, samotná akce bude realizována v dalších letech. Skoro pět a půl milionu bude stát vybudování odborných učeben a bezbariérové řešení školy.

Přes dvanáct milionů půjde z rozpočtu v následujících letech na opravy v základní umělecké škole. Projekt je rozdělen do let 2020 a 2021. Tam se budou měnit okna, snižovat energetická náročnost budovy, opravovat fasáda a upravovat vstup do školy. 

V letošním roce by měly být vyměněné lavice v hledišti letního kina za půl milionu korun, dále bude za necelých sedm set tisíc opraven prostor před pódiem. Připraveno je také čtvrt milionu na projektovou dokumentaci na rekonstrukci vzduchotechniky a zázemí v městském divadle. Stejnou částku si vyžádají i opravy v Zelené hale a v zimním stadionu. V roce 2020 město počítá se zadáním projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci zimního stadionu.

V areálu koupaliště bude zdemolována správní budova, opraveno zázemí autokempu a vybudována nová recepce. Demoliční práce vyjdou letos na 2,5 milionu, dalších 7,5 milionu si vyžádají stavební práce v dalších letech. Přes půl milionu půjde na opravy dopravního hřiště.

V Pohádkovém lese bude město pokračovat v revitalizaci a umístí tam lampy a kamerový systém, práce si vyžádají přes milion korun.

V letošním roce bude město investovat do areálu Kyselky, a to i do budovy samotné. Nejdříve se jedná o projektovou dokumentaci, a následně plán opravy budovy za pět milionů v roce 2021. Restaurace U Kádi dostane novou fasádu na necelé tři miliony.

S částkou ve výši skoro pěti a půl milionu počítá rozpočet pro Hornickou nemocnici s poliklinikou. Tam se bude za 3,5 milionu rekonstruovat kanalizace při první etapě, milion je vyčleněný na různé dílčí opravy a čtyři sta tisíc budou stát projektové dokumentace na rekonstrukci rehabilitací a odborných ambulancí.

Čtrnáct milionů bude stát výstavba multifunkčního objektu u Domova s pečovatelskou službou, který propojí dvě budovy. Za osm milionů bude snížena energetická náročnost dvou městských domů v ulici 5. května. 

Jeden milion korun vůbec poprvé dalo město k dispozici veřejnosti v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Bílinu. “Vůbec poprvé je v rozpočtu města zahrnuta částka, o jejímž uplatnění bude moci rozhodnout veřejnost. Své návrhy může podávat až do konce ledna,” upřesnila místostarostka města Marcela Dvořáková.Vytvořeno 16.12.2019 10:21:37 | přečteno 169x | zofkova
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load