ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Bílina opakovaně dosáhla nejvyššího iRatingového hodnocení

Certifikát 2017 1

Bílina hospodařila v roce 2017 velmi dobře, což dokládá i nejvyšší ratingové hodnoceni za tento rok – stupeň „A“. V rámci České republiky získalo stejné hodnocení pouze 507 obcí, což je 8 procent jejich celkového počtu. Bílina disponovala sice nižšími celkovými příjmy v přepočtu na obyvatele než srovnatelně velká města, přesto se však městu podařilo ušetřit větší díl příjmů.

Saldo celkového rozpočtu Bíliny bylo v posledních čtyřech letech vždy kladné. V rámci běžného rozpočtu, který porovnává běžné příjmy s běžnými (provozními) výdaji, ušetřilo město v průměru více než pětinu příjmů. Tyto úspory se dají využít buď pro financování investic, nebo jako rezerva pro nečekané budoucí výdaje.

Město má výhodu z nadprůměrných příjmů z využívání práv k přírodním zdrojům ve srovnání s obdobně velkými městy. „I když se tento příjem v důsledku administrativního opatření v roce 2017 snížil, je tento zdroj pro město důležitý. Přispěl k tomu, že nedaňové příjmy Bíliny byly v přepočtu na obyvatele, jako jediná hlavní příjmová položka, vyšší než ve srovnatelných městech. Všechny další příjmové položky byly nižší. V rámci daňových příjmů se to týká například daně z nemovitosti, příjmů z hazardu a poplatků z vybraných činností.

Rozpočet Bíliny byl v menší míře závislý na dotacích než srovnatelná města. Více tudíž spoléhal na vlastní zdroje. To je dobrá orientace, protože dotace, zejména z evropských fondů, nebudou v budoucnu patrně dosahovat takových hodnot jako v minulých letech. Rovněž jednorázové kapitálové příjmy, hlavně příjmy z prodeje majetku, nevykazovaly takové hodnoty jako u srovnatelně velkých měst,“ uvedla Michaela Vršková, vedoucí finančního odboru.

Bílina nevyužila minimálně v posledních čtyřech letech žádný dluhový nástroj. Patří tak k menší skupině měst, která hospodaří bez dluhu. Koncem roku 2017 měla Bílina značné úspory. Její krátkodobý finanční majetek byl v přepočtu na obyvatele dvojnásobný oproti srovnatelným městům. Vysoké úspory má měst již delší dobu. I hodnota likvidity byl poměrně vysoká.

Díky značným úsporám má město dostatečně velkou rezervu na financování kapitálových výdajů, a to i bez využití dotací či úvěrů. Vzhledem k současným nízkým úrokovým sazbám z vkladů by snížení těchto rezerv rozumným investováním do kapitálových projektů mohlo přinést větší užitek.

Kapitálové výdaje Bíliny byly, opět v přepočtu na obyvatele, nižší než ve srovnatelných městech. Nižší byl i podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích. Patrně k tomu přispělo malé využívání kapitálových dotací, nižší kapitálové příjmy i nulový dluh. Přitom rozumné zadlužení města, zejména v podmínkách nízkých úrokových sazek z úvěrů, by jeho finanční stabilitu nenarušilo. Udržování trendu nízkých kapitálových výdajů by mohlo v budoucnu omezit rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.

Při nižší intenzitě investic se městu podařilo zvýšit objem majetku za poslední čtyři roky o téměř třetinu. I když byly kapitálové výdaje Bíliny v přepočtu na obyvatele nižší, než ve srovnatelných městech, najdou se oblasti, ve kterých tomu bylo naopak. Patří sem především tělovýchova a zájmová činnost, bydlení a bytové hospodářství a také oblast veřejného pořádku.

 


Vytvořeno 27.9.2018 11:09:17 | přečteno 173x | zofkova
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load