ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Celé Teplické Předměstí je nově bezdoplatkovou zónou

396

Dnes začalo v Bílině platit opatření obecné povahy, kterým bylo vyhlášeno celé Teplické Předměstí za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území města, tedy takzvanou bezdoplatkovou zónou. Znamená to částečné omezení výplaty dávek na bydlení pro nově příchozí obyvatele. “Opatření pomůže omezit takzvanou sociální turistiku i obchod s chudobou. Je to jediný nástroj, který má město k dispozici k řešení této problematiky a s ní souvisejícím vysokým počtem přestupků a spáchaných trestných činů v lokalitě. Opatření obecné povahy již na Teplickém Předměstí platilo v několika vytipovaných ulicích, nyní je rozšířené na celou oblast. Chceme tímto opatřením chránit vlastníky nemovitostí v dané lokalitě, aby se nezvyšoval příliv sociálně nepřizpůsobivých občanů a výskyt sociálně nežádoucích jevů a díky tomu nedocházelo ke snižování hodnot nemovitostí,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

V lokalitě probíhalo šetření od 1. ledna 2017 do 31. července 2018, ze kterého vyplývá, že se tam vyskytují ve zvýšené míře sociálně nežádoucí jevy spočívající ve zvýšené kriminalitě a páchání přestupků a v porušování veřejného pořádku. “Při srovnání míry spáchaných činů a přestupků s ostatními částmi města je četnost spáchaných trestných činů a přestupků na Teplickém Předměstí velmi vysoká. Z šetření je zřejmé, že nejčastěji v lokalitě řešili policisté, strážníci i jiné oprávněné orgány distribuci návykových látek, šíření toxikomanie, poškozování cizího majetku, záškoláctví, fyzické a slovní napadání mezi obyvateli, vyhrožování v hernách, restauracích či na ulicích nebo rušení nočního klidu,” uvedl Oldřich Jedlička, vedoucí odboru dopravy, který veřejnou vyhlášku na základě žádosti vedení města vydal.

Za sledované období došlo v lokalitě ke 1 583 přestupkům. Teplické Předměstí je také lokalitou s nejčastějším výskytem uživatelů drog, s častým nálezem pohozených injekčních stříkaček.

Opatření obecné povahy se týká ulic Antonína Sovy, Bedřicha Smetany, Bezovka, Bílinská, Čapkova, Čsl. armády, Dukelská, Dvořákova, E. Krásnohorské, Hasičská, Havlíčkova, Horská, Husova, Chlumská, Jakoubkova, Jiřího z Poděbrad, Litoměřická, M. Švabinského, Na Chlumu, Pivovarská, Prokopa Holého, Sídliště SHD, Sídliště U Nového nádraží, Sídliště Za Chlumem, Studentská, Teplická, Vítězná, Vojanova, Východní a Zadní. Konkrétní znění vyhlášky je k dispozici na webových stránkách města či na městském úřadě.


Vytvořeno 15.3.2019 7:23:34 | přečteno 749x | zofkova
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load