ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Informace k poskytování porodného v Bílině

mimino II

V návaznosti na nový program města schválený radou města 20.12.2022 s názvem „"Podpora po narození nového občánka města Bíliny" (zkráceně „porodné“) a přicházející četné dotazy sdělujeme základní informace:

  • Program je vstřícným krokem a podporou města Bílina směrem k pracujícím, podnikajícím nebo studujícím zákonným zástupcům narozeného dítěte.
  • Porodné ve formě finančního daru bude činit 15.000 Kč na narozené dítě.

 Kdo může žádat:

 • O dar vždy žádá zákonný zástupce narozeného dítěte (žadatel).
  • Žádat může pouze žadatel, kterému v době podání žádosti je min. 18 let.
 • Žadatel byl a je občanem ČR, má trvalý pobyt na území města Bílina, měl jej minimálně jeden poslední rok před narozením dítěte a také po dobu od narození dítěte po podání Žádosti.

  • Žadatel v období posledních tří let před narozením dítěte je/byl na plný úvazek zaměstnán (nikoliv na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), podnikal/podniká nebo se soustavně připravuje/připravoval na budoucí povolání, a to v součtu nejméně po dobu dvou let. Mateřská dovolená ani rodičovská dovolená se do žádné z těchto lhůt nezapočítávají.
  • Nutné podat žádost včetně doložení splnění podmínek.

Co musí splňovat narozený občánek:

 • Narozené dítě po celou dobu od narození mělo a v době podání žádosti stále má trvalé bydliště na území města Bílina.

 • Maximálně lze v součtu/postupně žádat o dar na první 3 děti, v případě vícerčat první 4 děti, do tohoto počtu se započítávají všechny děti žadatele bez ohledu na to, zda na některé z nich byl, nebo nebyl, poskytnut Dar podle tohoto Programu.

 Ostatní podmínky:

  • Dar nebude poskytnut žadateli v případě, že na dané dítě již čerpal žadatel nebo jiná osoba státní dávku „porodné“, nebo o tuto dávku požádal(a) a ještě neobdržel(a) rozhodnutí o přiznání této dávky.
  • Žadatel ani dítě nesmí mít ke dni podání žádosti žádný dluh vůči městu Bílina, jeho příspěvkovým organizacím nebo Hornické nemocnici s poliklinikou spol. s r.o.
  • Za trvalý pobyt se nepovažuje trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Břežánská 50/4, 41801 Bílina.

 Kdy se může žádat:

 • Žádost lze podat nejdříve po uplynutí jednoho roku od narození dítěte a to po dobu následujících max. 6 měsíců.
 • Týká se již dětí, které se narodily v roce 2022 a tedy pro podání žádosti v roce 2023 splnily/splní podmínku 1 roku věku.

 Do koce měsíce ledna 2023 město Bílina zveřejní formulář žádosti a přesný postup podání žádosti na webových stránkách.Vytvořeno 5.1.2023 12:47:27 | přečteno 715x | zofkova
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load