ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Kam se schovat v případě hrozby? To je jeden z nejčastějších dotazů, které město v současnosti dostá

Radnice (215)

Prezident i premiér České republiky ujistili české občany, že jim bezprostřední nebezpečí v současné době nehrozí. Řada občanů se však ptá, kam se schovat v případě válečného konfliktu? Koncepce ochrany obyvatel uvádí využití tzv. improvizovaných úkrytů.

V Bílině se v současné době nenacházejí kryty civilní ochrany. V případě ohrožení by proto občané využili improvizované úkryty, které slouží k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Jako improvizovaný úkryt je vhodné využít suterénní nebo sklepní prostory budov. Vhodnými prostory jsou sklepy s klenutými nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorů.

Existuje řada komplexních strategií, jak pro obranu státu, tak i pro ochranu obyvatel. Ústřední správní úřady již před řadou let ustoupily od udržování sítě krytů civilní ochrany, z tohoto důvodu se v současné době ve městě Bílina tyto kryty nenacházejí. Pro účely každého území obce s rozšířenou působností existují ucelené plány tzv. dílčí plány obrany, které zahrnují postupy pro jejich správní obvod v případě vojenské hrozby. Tento dokument je pravidelně aktualizován a řeší problematiku ochrany státu, jeho obyvatel, činnosti správních úřadů v době válečného konfliktu, nouzové zásobování a ubytování obyvatelstva, poskytování věcných prostředků, pracovní povinnosti, brannou povinnost apod. Dílčí plán obrany ORP je součástí Plánu obrany státu a společně vytváří komplexní dokument týkající se obrany ČR.

Ochranou obyvatelstva (ve smyslu nouzového ukrytí) je pověřený Hasičský záchranný sbor České republiky, který také na svých webových stránkách uvádí základní informace k této problematice zde .

K varování obyvatelstva při krizové situaci slouží prioritně městský rozhlas. Bílina v této situaci může také využít systém Mobilního Rozhlasu, webové stránky města, Facebook městaúřední desku či informační letáky. Pokud by toto vše bylo mimo provoz z jakéhokoliv důvodu, bylo by přistoupeno k vyrozumění cestou Městské policie Bílina za využití reproduktorů na jejich služebních vozidlech.

Důležitá rada na závěr: při vzniku jakékoli mimořádné události je nejdůležitější udržet chladnou hlavu a zachovat klid. 
Nepodléhejte panice ani hysterii, protože to může mít fatální následky.


Vytvořeno 2.3.2022 15:01:36 | přečteno 147x | jandovadr
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load