ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Revitalizace lázeňského parku na Kyselce

Strom Kyselka (2)

Vážení občané, 

revitalizace parku na Kyselce se naplno rozběhla. Probíhá kácení starých a potenciálně nebezpečných stromů u kterých hrozí značné riziko statického selhání. Rádi bychom ubezpečili občany, že každý strom, který byl, nebo ještě bude pokácen, byl zkontrolován dendrologem, zdokumentován a označen jako nebezpečný. 

Doba kácení byla zvolena mimo hnízdní dobu a při postupu prací je zajištěn biologický dozor. Ten zajišťují tyto autorizovaní a zkušení krajinní inženýři, památkáři a dendrologové:

  • TDI – Ing. Lukáš Lánský – krajinný inženýr a technický dozor – IČ 75883635
  • AD – Land05 s.r.o. – zpracovatel PD – IČ 07898860
  • biologický dozor – Michael Kesl – IČ 61450154
  • orgán státní památkové péče – Bc. Kristýna Gesselová, Městský úřad Bílina
  • Národní památkový ústav – Ing. Dana Šestáková-Hladíková

Projekt na revitalizaci lázeňského parku se připravoval od roku 2016. Od té doby proběhl minimálně dvakrát dendrologický průzkum, který stanovil, které stromy jsou nebezpečné a ohrožují zdraví či dokonce život návštěvníků parku. Tyto dřeviny dle posudku vykazují havarijní stav, vzhledem k jejich silně narušené až kritické stabilitě, špatnému zdravotnímu stavu případně i zhoršené provozní bezpečnosti. Zároveň u mnoha dřevin bylo doporučeno ošetření kmenů nátěrem a provedení zdravotních řezů korun stromů. Projekt se připravoval a je realizován pod odborným dohledem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a orgánu Státní památkové péče. Obě tyto instituce projekt schválily k realizaci a účastní se pravidelných kontrolních dní. Na všechny označené dřeviny nad 80 cm v obvodu bylo vydáno rozhodnutím povolení ke kácení dřevin.

V posledních pár letech pravidelně v parku docházelo k pádům stromů, v několika případech byli v bezprostřední blízkosti pádu i lidé, kteří byli v danou chvíli ohroženi na životech. Nutno podotknout, že například v případě zřícení jasanu ztepilého o obvodu kmene 168 cm došlo nikoliv při větrné události, nýbrž za zcela normálního polojasného počasí.

Stromy u budovy stáčírny (kulovité javory) byly všechny přestárlé a poškozené a proto bylo nutné je odstranit. V příštím roce zde k cestě budou vysázeny stromy nové a stejně tak bude postupováno plošně v celém parku, včetně vysazení keřového porostu.

Stromy, které na první pohled vypadají zdravě, jsou často napadeny cizopasnými houbami (např. dřevomorem kořenovým), které narušují jejich vitalitu a stabilitu. Důvodem k šíření dřevokazných hub je také v mnoha případech hustý zápoj dřevin. Toto napadení na stromech není vůbec patrné až do okamžiku, kdy se strom náhle zlomí nebo vyvrátí a poté se objeví v kořenech nebo na bázi rozsáhlá poškození. K podobné události došlo před pár týdny, kdy na první pohled zdravý buk lesní, u kterého byla dokonce provedena zkouška tomografem, kdy se žádné poškození neodhalilo, spadl na výměníkovou stanici plynu a způsobil velké škody. Další stromy mají zcela duté kmeny, což také na první pohled není patrné, stromy jsou olistěné a zdají se být v pořádku. Nicméně riziko pádu u takového stromu je značné. Vzhledem k tomu, že se mnohdy jedná o zapojený porost dřevin, může mít s ohledem na celou strukturu porostu dominový efekt. 

V rámci projektu se budou provádět i mnohá opatření na podporu biodiverzity. Poblíž lesní kavárny vznikne rozsáhlé broukoviště, které bude sestaveno z kmenů stromů napadených hmyzem. Některé hmyzem osídlené kmeny v okrajových částech parku budou ponechány na místě. Po celém parku bude umístěno několik desítek ptačích budek.

Realizaci projektu provádí sdružení Zahradnické úpravy, s. r. o. – Ing. Jan Servus, které má za sebou rozsáhlé projekty s výbornými referencemi:

 https://zahradnickeupravy.cz/sh-pernstejn-obnova-hradebnich-zahrad-a-parku/

https://zahradnickeupravy.cz/chateau-heralec/

https://zahradnickeupravy.cz/park-stromovka-v-humpolci/

Plánovaný harmonogram projektu:

  • podzim 2022 – kácení a ořezy stromů, odstraňování pařezů, založení loggeru (broukoviště)
  • jaro/léto 2023 – ošetření stromů (vazby), vybudování mlatové cesty a zpevněných ploch k lavičkám
  • podzim 2023 – nové výsadby dřevin, zakládání trávníků, osazení mobiliáře

Výsadbou nových dřevin, bude zachován i nadále ráz parku a počet stromů v parku se podstatným způsobem nesníží, ale spíše naopak. Prioritou pro všechny zapojené je zejména ozdravění parku tak, aby byl bezpečným místem nejen pro zde žijící faunu a floru, ale i pro jeho návštěvníky, kterých do parku chodí nespočet.


Vytvořeno 11.10.2022 9:14:17 | přečteno 435x | zofkova
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load