ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Tisková zpráva – Město Bílina rozhodlo o pomoci Ukrajině

vlajka Ukrajina

V souvislosti s událostmi minulých dní, kdy byla Ukrajina napadena Ruskem, se dnes sešla Rada města Bíliny na svém mimořádném jednání, na kterém schválila finanční dary v souhrnné výši 100 tis. Kč, které budou po 20 tis. Kč zaslány partnerskému ukrajinskému městu Novovolynsk, Ukrajinskému velvyslanectví, Člověku v tísni, Charitě České republiky a Českému červenému kříži. Jedná se o maximální možnou výši finančních darů, kterou může rada poskytnout na základě svých pravomocí daných zákonem o obcích. Zároveň doporučila zastupitelstvu města, které se koná 9. března, schválit finanční dar ve výši 1,5 milionu Kč partnerskému ukrajinskému městu Novovolynsk na zajištění činností a materiálních potřeb města Novovolynsk souvisejících s válkou na Ukrajině a 1,5 mil. Kč Ukrajinskému velvyslanectví na pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu. 

Rada města rovněž odsoudila vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině a vyjádřila solidaritu Ukrajině a jejímu lidu. 

Město Bílina zároveň deklaruje svoji připravenost spolupracovat v rámci krizového řízení České republiky na řešení migrační krize, a to jak administrativně a finančně, tak při vyhledávání a poskytování vhodných objektů pro ubytování ukrajinských migrantů, zajištění kroků k integraci do české společnosti například zajištěním jazykových kurzů, pomoc při zajištění zaměstnání, zajištění zdravotního pojištění a lékařské péče. V této souvislosti byla zahájena jednání s poskytovateli ubytovacích kapacit, a poskytovateli zaměstnání, kteří přislíbili spolupodílet se na této pomoci. 

Město Bílina pořádá sbírku materiální pomoci. Sběrná místa, která budou fungovat od 1. března, naleznete:

  • v Klubu důchodců na Pražském Předměstí, Aléská 265, v pracovních dnech, v čase od 8:00 do 18:00 hodin,
  • v multifunkční přístavbě domů se soustředěnou pečovatelskou službou v ulici Havířská, v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hodin.

Sběrná místa budou shromažďovat následující potřeby:

Zdravotní pomůcky (lékárničky, dezinfekce, obvazy, volně prodejné léky), jídlo (trvanlivé potraviny, jídlo pro děti, přesnídávky apod.), dále pak spacáky, deky a přikrývky, veškeré hygienické potřeby, nabité powerbanky a vysílačky, baterie a baterky.

Darované věci budou průběžně odváženy na oficiální sběrná místa v Praze. 

Prosíme tímto ukrajinské občany, kteří žijí v Bílině a byli by ochotni poskytnout dobrovolnické služby např. v podobě tlumočení při koordinaci kroků k zajištění pomoci ukrajinským uprchlíkům, aby kontaktovali vedení města a zaměstnance úřadu na e-mailu ukrajina@bilina.cz, nebo telefonicky na čísle 417 810 801–2. 

Stejně tak prosíme majitele nemovitostí, kteří by byli ochotni poskytnout krátkodobé nebo dlouhodobé ubytování pro případné ukrajinské uprchlíky, aby kontaktovali vedení města a zaměstnance úřadu na e-mailu ukrajina@bilina.cz, nebo telefonicky na čísle 417 810 801–2. 

Pokud by i ostatní občané města chtěli nabídnout dobrovolnické služby, rovněž nás prosím kontaktujte, včetně případné specifikace nabízený služeb, např. dopravní služby, pomoc ve sběrných místech humanitární pomoci, hlídání dětí, jazykové kurzy, lékařské služby apod., na e-mailu ukrajina@bilina.cz, nebo na telefonním čísle 417 810 801–2.Vytvořeno 28.2.2022 14:58:04 | přečteno 440x | zofkova
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load