ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Veřejné projednání návrhu změny Územního plánu Bílina

b

Zastupitelstvo města Bílina rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Bílina a schválilo zadání Změny č. 1 Územního plánu Bílina.

Na základě schváleného zadání byl projektantem - společností HaskonigDHV Czech Republic zpracován návrh Z1 ÚP Bílina. Ten bude projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem a veřejností.

Veřejné projednání návrhu Z1 ÚP Bílina, na kterém bude zajištěn odborný výklad projektantem, se uskuteční dne 14. srpna 2019 od 15 hodin v jednacím sále zastupitelstva v budově Městského úřadu Bílina.

Oznámení bude vyvěšeno v průběhu července na úřední desce městského úřadu. Od okamžiku zveřejnění oznámení o zahájení veřejného projednání do 21. srpna může každý k upraveným částem návrhu uplatnit písemné připomínky, vlastníci dotčených pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti písemné námitky a dotčené orgány stanoviska. K připomínkám, námitkám a stanoviskům uplatněným po 21. 8. se nebude přihlížet. Podrobné informace o právech a povinnostech účastníků řízení budou zveřejněny v oznámení o zahájení veřejného projednání návrhu Z1 ÚP Bílina - sledujte proto pozorně úřední desku.

Formuláře pro uplatnění připomínek a námitek budou ke stažení na webových stránkách www.bilina.cz pod odkazem územní plánování - aktuální informace, kde bude zajištěn i dálkový přístup k textové a grafické části návrhu Z1 ÚP Bílina.

V tištěné podobě bude návrh Z1 ÚP Bílina vystaven k veřejnému nahlédnutí v úřední dny v budově městského úřadu, odbor stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování, kancelář č. 304.

V případě dotazů či nejasností se obracejte na tel.: 417 810 879 - Ing. Alice PevnáVytvořeno 10.7.2019 12:32:04 | přečteno 700x | zofkova
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load