ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Vyjádření k příspěvku jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou

DSC 0504

Vážení občané,

jménem valné hromady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o.  (dále jen VH) a Rady města Bílina si dovoluji vydat vyjádření k příspěvku jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o. (dále jen HNsP), paní Ing. Andrey Abigail Novákové, zveřejněném včera, tj. 11. 3. 2021, na facebookovém profilu HNsP (https://www.facebook.com/Hornick%C3%A1-nemocnice-s-poliklinikou-B%C3%ADlina-1197601977016037). V první řadě musím zmínit, že forma veřejné komunikace přes sociální sítě směrem k valné hromadě (radě města) zvolená paní jednatelkou nejen mě, ale i všechny ostatní členy VH velice překvapila.

Chci všechny občany města Bílina i další pacienty využívající služeb naší HNsP ubezpečit, že vždy pro nás bylo, je a bude nejdůležitější soustředit se na rozvoj HNsP tak, aby poskytovala zdravotnické služby všem pacientům minimálně v takové kvalitě jako doposud a v mezích personálních možností služby zkvalitňovat a rozšiřovat. S tím souvisí letitá podpora od města včetně podpory finanční. Vše však musí probíhat s péčí řádného hospodáře spravujícího prostředky a majetek města, kdy ne vždy je možné splnit všechny požadavky jakékoliv organizace města (nejen HNsP).

Město Bílina od roku 2010 poskytlo HNsP finanční příspěvky v celkové výši cca 34,9 mil. Kč, dále provedlo opravy a investice v HNsP v hodnotě cca 146 mil. Kč, aby docházelo ke zkvalitňování prostředí a péče o zaměstnance HNsP i její pacienty. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 je počítáno na HNsP s investicemi a opravami ve výši 21,4 mil. Kč a to například na rekonstrukci kanalizace, vybudování nového parkoviště a vybavení ambulancí lékařů klimatizací. Za období 2019-2020, tj. za stávající VH byly HNsP poskytnuté finanční prostředky ve výši 6,8 mil. Kč; na opravy a investice město vynaložilo dalších cca 17,5 mil. Kč. To vše včetně dotace 1,9 mil. Kč na zvýšené náklady související s pandemií COVID-19. Paní jednatelka byla na jednáních VH rovněž opakovaně ze strany členů rady města ujištěna, že město je připraveno HNsP kdykoliv finančně pomoci, pokud o takovou pomoc HNsP požádá. Ráda bych v tomto bodě zmínila i další formy spolupráce ze strany města v to např. přednostní přidělování městských bytů zaměstnancům HNsP (lékařům i dalšímu zdravotnickému a nezdravotnickému personálu), osobní účast zástupců města na akcích HNsP atd. Vzhledem k celkové situaci ve zdravotnictví a situaci v Ústeckém kraji jsme velice rádi, že průměrné mzdy vyplácené v HNsP patří k jedněm z nejvyšších nejen v Ústeckém kraji, ale i v celé ČR. Vnímáme to jako správné ocenění náročné práce zdravotnického i nezdravotnického personálu, zejména pak v současné pandemií COVID-19 postižené a náročné době.

Nicméně zpět k příspěvku paní jednatelky. Dovoluji si uvést, že řada bodů je pro VH nová, další zavádějící či dokonce nepravdivé, jiné zase zarážející. HNsP vnímáme všichni a myslím tím všechny občany města Bílina, jako NAŠI. Tak o ní i mluvíme. Jsme na ni právem hrdi, neboť rozsah a kvalita služeb je na velikost naší nemocnice s poliklinikou a města opravdu nadstandardní. Za to patří díky zejména vedení HNsP a všem jejím zaměstnancům, ale také přístupu volených zástupců města po mnoho volebních období. VH nikdy nejednala a ani neuvažovala o odvolání jednatelky společnosti. Její práce si vážíme, stejně jako práce všech zaměstnanců města a jeho organizací (škol, školek, technických služeb, knihovny, kulturního centra a dalších).

Projednání žádosti o odvolání, jak ve svém vyjádření na facebookových stránkách HNsP požaduje paní jednatelka a jak včera oznámila na koordinační schůzce k  překvapení paní místostarostce Ing. Marcele Dvořákové, nerozumíme.Současná VH nikdy nechtěla paní jednatelku odvolat a nikdy o tom nepadla ani zmínka. Nicméně tato žádost bude projednána na základě přání paní jednatelky na nejbližší VH, která se bude konat v rámci rady města 16. března 2021.

Bohužel jsme nuceni reagovat i na takové body prohlášení, jako je „nenošení roušek při jednání rady“. Na jednání VH 1. prosince 2020, nikoliv jak zmiňuje paní jednatelka 10.12.2020, platilo Mimořádné opatření MZDR z 23.11.2020, které v článku 1, v bodě 2, písmenu n) stanovuje, že nutnost povinného nošení OOP se nevztahuje: na zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. Vzhledem k tomu, že podmínky tohoto Mimořádného opatření, tj. 2metrové rozestupy mezi všemi osobami, byly během tohoto jednání zajištěny, bylo možné jednání bez OOP, a to včetně paní jednatelky, která se rovněž jednání VH účastnila bez OOP.

Rozebírat jednotlivé body vyjádření nemá v tuto chvíli smysl. Je dobré si je však pečlivě přečíst, my jsme to udělali. Všechny body budou s paní jednatelkou projednány na dalším jednání VH, bude nastaven nový, a věřím, že lepší a efektivnější systém komunikace tak, aby k podobným nedorozuměním v budoucnu nedocházelo. Naším cílem je stabilizovat situaci, fungovat a dělat věci, které jsou potřeba. Ať už ohledně pandemie COVID-19 nebo i další péče o pacienty a zaměstnance HNsP.

Naše relativně opožděná reakce je dána tím, že všichni členové rady města (VH) včetně starostky a místostarostky dlouho váhali, zda mají na příspěvek na sociální síti reagovat stejným způsobem, tj. na internetu, nebo zda posečkat do 16.03.2021, na kdy je již delší dobu naplánováno jednání s paní jednatelkou ohledně některých témat týkajících se HNsP. S ohledem na reakce veřejnosti (po přečtení příspěvku celkem oprávněné) a na informace o připravovaných peticích reagujících na fámy, že město chce jednatelku odvolat, nám nezbylo nic jiného než takto reagovat. Děláme to poprvé a naposledy touto formou nejen ve vztahu k HNsP, ale všem organizacím. Základem řešení problémů je osobní jednání, a nikoliv příspěvky na sociálních sítích.

Za valnou hromadu HNsP,

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

starostka města Bílina

V Bílině 12. 3. 2021Vytvořeno 12.3.2021 17:40:27 | přečteno 503x | zofkova
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load