ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Vyjádření města k nedostatkům v Hotelu U Lva

Hotel U Lva

sto Bílina reaguje na nařčení, které na svém FB profilu 1.12.2021 zveřejnil nájemce Hotelu U Lva. Nařčení se týká  údajné nečinnosti města Bílina při řešení havárie. Město Bílina se proti nepravdám z příspěvku ohrazuje.

Dne 22.11.2021 doručil nájemce Hotelu U Lva sdělení, ve kterém upozorňuje na neodstraněnou havárii na předmětu nájmu, tedy  na Hotelu U Lva. Město Bílina žádnou  havárii  neeviduje a ani ji nemá nahlášenou. Z doručeného sdělení nebylo zřejmé o jakou havárii se jedná, proto město Bílina obratem dne 24.11.2021 požádalo dopisem nájemce, aby havárii upřesnil. Na to již nájemce nereagoval a veřejně sdílel na Fb profilu Hotelu U Lva informaci o nefunkční kuchyni a nezájmu města záležitost řešit. 

sto Bílina toto odmítá. S nájemcem řeší vždy všechny záležitosti a podněty, které zašle. Problém bývá především v nedostatečných a kusých informacích, v krátkém čase se měnícím technickém stavu problému. Město, pakliže požádá o obhlídku problému, musí se přizpůsobit časovým požadavkům nájemce. Ty jsou často velmi omezené a tedy zpožďují sjednání nápravy o cenné dny.

Dne 12.9.2021 zveřejnil nájemce Hotelu U Lva na svém Fb profilu informaci o havárii kanalizace. Městu byla nahlášena 21.6.2021. Podle zjištění byla havárie způsobena nánosy tuku z místní kuchyně, které se usadily po stěnách kanalizace. Tedy výhradně z provozu nájemce. Ten byl vyzván, aby předložil doklady o likvidaci odpadu z gastro provozu, což do dnešního dne neučinil. Město ale přesto tuto havárii neprodleně odstranilo. Následně to i emailem ze dne 9.7.2021 nájemce hotelu potvrdil.

sto Bílina chce dále uvést, že bez jeho souhlasu započal nájemce neoprávněně rekonstrukci gastro provozu a město bylo přizváno k již rozkopané části kanalizace hotelu. Tam nájemce tvrdil, že na podlaze kuchyně dochází k výskytu vody a jejímu následnému propadu. Město Bílina nechalo odstranit nevyužívané vedení teplé vody. Nájemce naopak toto neodborně zaslepil a tím začalo docházet k úkazu vody. Propadání podlahy nebylo prokázáno. Podlaha v tomto gastro provozu je navržena tak, že obsahuje kanalizační vpusti a tedy k nim se svažuje ve vhodném spádu. Město ještě nechalo provést kamerovou kontrolu ležaté kanalizace. Ta zjistila, že kanalizace je opotřebena svým věkem a užíváním. Byla také doporučena oprava, nicméně o havarijní stav se nejedná.

Při místním šetření bylo dále zjištěno, že nájemce provozuje kuchyni v jiné části předmětu nájmu, nejen bez vědomí a souhlasu vlastníka hotelu, ale také bez patřičného opatření stavebního úřadu. K předložení takového opatření byl nájemce vyzván. K dnešnímu dni tak opět neučinil. 

V rozporu je také tvrzení, že kuchyň nelze používat. Pronajímatel, tedy město Bílina, pořídilo fotodokumentaci, která potvrzuje, že kuchyň je v plném běžném provozu, kde kuchař připravuje pokrmy.

sto Bílina v rámci svých možností a kompetencí s nájemcem korektně komunikuje a řeší zasílané podněty a to i přes fakt, že smluvní vztah je nájemcem zásadně porušován. Nájemce nehradí sjednaný nájem již déle než jeden rok. Toto je nyní řešeno ze strany města právní cestou.

Shrneme tedy fakt, že na přelomu června a července letošního roku byl řešen problém s ucpanou kanalizací. Na náklady města byla tato vyčištěna a zprovozněna. Nájemce toto potvrdil. Po upozornění na deformaci podlahy proběhlo 19.7.2021 šetření, za účasti pronajímatelů i zástupců nájemce. Žádné vady nebyly shledány. Vybavení kuchyně bylo přesunuto do prostor bývalé cestovní kanceláře a při místním šetření byla kuchyň v plném provozu. 

sto Bílina si uvědomuje, že kanalizace z 60. let se blíží konci své životnosti a bude nutné ji vyměnit. V tento okamžik ale nejde o havarijní stav, nýbrž finančně velmi nákladnou opravu. Tu je navíc nutné naplánovat i s nájemcem tak, aby jeho činnost byla co nejméně omezena a zajistit projektovou a inženýrskou činnost k tomu nezbytnou. 

sto Bílina obratem po zveřejnění příspěvku dne 1.12.2021 zaslalo nájemci Hotelu U Lva písemné vyjádření.

Město je přesvědčeno, že otázka nájemního vztahu je vztahem soukromým a nemá být řešena veřejně, nicméně město bylo k veřejné reakci přinuceno nájemcem, který veřejnou formou uvádí o pronajímateli (městu Bílina) nepravdivé a neúplné informace, a proto město přistoupilo ke zveřejnění této veřejné zprávy ke zjednání nápravy.


Vytvořeno 6.12.2021 10:44:54 | přečteno 440x | zofkova
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load