ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Výzva - podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Kulturní památka

Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, státní památková péče, oznamuje, že přijímá žádosti do dotačního programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a restaurování kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR). Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.). Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku 2023. Z programu naopak nelze hradit náklady na modernizaci objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd., úpravy veřejných komunikací, terénní úpravy, pořízení stavebně historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. Aktuálně platný soupis neuznatelných nákladů zveřejňuje ministerstvo každoročně na svých internetových stránkách. 

V roce 2023 bude program administrován výhradně v jednom kole, a to s uzávěrkou pro žadatele 28.02.2023. Výše minimálního procentuálního podílu žadatele je 20 %. 

V roce 2023 činí objem finančních prostředků pro rozdělení mezi žadatele v rámci území obce s rozšířenou působností, určený Ministerstvem kultury ČR, 188.000 Kč.

Vyzýváme tímto všechny potenciální zájemce o čerpání finanční podpory z tohoto programu k podání žádosti do 28.02.2023. Na tento termín je stanovena uzávěrka příjmu žádostí do programu

Žádost je nutné řádně vyplnit včetně všech povinných příloh. Nekompletní žádosti nebudou akceptovány. Formulář žádosti včetně povinných příloh naleznete na stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz v sekci „Podpora kultury – Dotační okruhy – Památky – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Více informací zájemcům poskytne Bc. Kristýna Gesselová, tel: 417 810 882, e-mail: gesselova@bilina.cz.


Vytvořeno 27.2.2023 16:26:33 | přečteno 235x | zofkova
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load