ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Způsob a pravidla zadávání veřejných zakázek městem a všemi městskými organizacemi se změní

E ZAK (1)

O novém způsobu zadávání zakázek prostřednictvím systému E-ZAK hovořila starostka města Bílina Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Proč dochází ke změně způsobu zadávání veřejných zakázek?

V minulém volebním období nebyla vůle regulovat zadávání veřejných zakázek a směrnice, kterou město v minulosti mělo, byla bohužel zrušena, i když jsme s tím nesouhlasili. Se zadáváním zejména investičních zakázek panuje ve vedení města nespokojenost, tato oblast byla v minulosti provázena velkým klientelismem a rada má bohužel i dnes dojem, že většinu zakázek vyhrávají stále se opakující společnosti a trh není dostatečně otevřen všem dodavatelům a zhotovitelům, kteří mají zájem pro město a jeho organizace pracovat.

Co se tedy mění a od kdy?

Primárně se od září mění systém zadávání zakázek, a to z papírové formy na formu elektronickou, pro kterou bude využíván systém E-ZAK. Po nabytí účinnosti směrnice o zadávání veřejných zakázek, kterou očekáváme od 1. ledna 2020, dojde i ke změnám limitů pro způsob zadávání veřejných zakázek. V současné době je možné přímé zadání vybranému zájemci pro zakázky do 50 tisíc korun bez DPH, poptávkové řízení předem vybraných minimálně 3 dodavatelů u zakázek do 250 tisíc korun bez DPH, otevřené zadávací řízení přes úřední desku pro zakázky od 250 tisíc korun bez DPH do limitů stanovených zákonem, tedy 2 miliony korun bez DPH pro služby a dodávky a 6 milionů korun bez DPH pro zakázky stavební až po zveřejnění přesně dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Nově dojde ke zveřejňování zakázek již od 50 tisíc korun prostřednictvím nezávislého elektronického systému E-ZAK (www.ezak.cz). Do konce letošního roku bude systém využíván ve zkušebním režimu. V této době budou sbírány a vyhodnocovány připomínky a zkušenosti všech stran. Ty poslouží k případné úpravě směrnice města před nabytím její účinnosti. Tato směrnice bude závazná také pro všechny městské organizace.

Mohla byste být konkrétnější?

Zakázky od 50 tisíc korun se budou soutěžit v otevřeném režimu. Dosud se u zakázek od 50  do 250 tisíc korun většinou oslovili 3 předem vybraní potenciální dodavatelé a z jejich nabídek se vybrala nejlepší. Nyní se může přihlásit kdokoli. Od zahájení lhůty pro podání nabídek po její ukončení žádné osoby nebudou mít přístup k průběžným informacím, zda již byla nějaká nabídka podána, kolik jich je podáno, ani kdo je podal. Tuto vlastnost systému autoři E-ZAK museli na základě požadavku města Bíliny doprogramovat, do té doby toto systém neumožňoval.

Co od této změny očekáváte?

Naším cílem je zvýšení informovanosti a transparentnosti postupu při zadávání veřejných zakázek. Tím se zvýší i kontrola ze strany občanů. Tím se zvýší také důvěryhodnost města a jeho organizací jako veřejných zadavatelů mezi případnými zájemci o dodání služeb, dodávek či zhotovení stavebních zakázek. Díky elektronickému systému E-ZAK budou kromě jiného automaticky informováni registrovaní dodavatelé o vyhlášení zakázky, vše probíhá elektronicky, každá změna je registrována a archivována. Jsem přesvědčena, že se díky tomuto naprosto transparentnímu postupu podaří zajistit pro město kvalitní dodavatele, kteří v odpovídající kvalitě za ceny obvyklé dokáží zakázku dokončit do daného termínu. Věřím, že těmito změnami dojde také ke zvýšení důvěry občanů v proces zadávání veřejných zakázek v našem městě. Tímto bych chtěla poděkovat koaličním partnerům i zaměstnancům městského úřadu, kteří se na přípravě této změny podíleli.


Vytvořeno 7.10.2019 8:46:19 | přečteno 207x | zofkova
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load