ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Rok 1991-2002


Číslo

druh

název

Datum schválení

Nabytí platnosti

Nabytí účinnosti

Pozbytí platnosti

pův.

nově

1

1/91

OZV

o místních poplatcích

01.05.91

zrušena

29.01.98

2

2/91

OZV

o čistotě veřejných prostranství a veřejného pořádku ve městě

05.09.91

zrušena

01.08.96

3

1/92

OZV

o městské policii

27.02.92

28.02. 92

15. 03. 92

22.2. 07

4

2/92

OZV

Tržní řád

05.03.92

zrušena

09.09.93

5

3/92

OZV

o zákazu veřejného nabízení sexuálních služeb na území města Bíliny

10.09. 92

10. 09. 92

10. 09. 92

23.10.03

6

1/93

OZV

o ochraně majetku občanů a města a zabezpečení veřejného pořádku ve městě

28 01. 93

zrušena -

nález ÚS 26/93

24.05.94

7

2/93

OZV

o nakládání s tuhým komunálním odpadem

15 04. 93

16. 04. 93

02.01.98

8

3/93

OZV

Tržní řád

26. 08 93

zrušena

10.09. 93

07.07.94

9

4/93

OZV

o odtahování motorových vozidel na území města – zrušena OZV č. 07/04

18. 10 93

18.10. 93

18. 10. 93

18.11.04

10

5/93

OZV

o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor

16. 12 93

zrušena

01. 01. 94

30.09.95

11

1/94

OZV

Tržní řád

02. 06.94

zrušena

24.03.98

12

2/94

OZV

o místních poplatcích platná územním obvodu obce Bílina

23.06.94

zrušena

30. 01. 98

30.11.00

13

3/94

OZV

o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města – zrušena OZV č. 04/04

23.06.94

23.06. 94

23. 06. 94

30.09.04

14

1/95

OZV

o výši sazeb daně z nemovitostí

22. 06.95

13: 07. 95

29.0 7. 95

26.04.07

15

2/95

OZV

o částečné úhradě věcných neinv. nákladů v mat. školách a družinách

22. 06.95

zrušena

01.09. 95

31.12.99

16

3/95

OZV

Řád pohřebiště

29. 06.95

zrušena

01.08. 95

31.08.02

17

4/95

OZV

kterou se zrušuje vyhláška Města Bíliny č. 10 ze dne 16. 12. 1993 o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor

28. 09.95

28. 09.95

01.10. 95

18

1/96

OZV

o spádových obvodech ZŠ v Bílině

18. 01.96

zrušena

19. 01. 96

31.12.03

19

2/96

OZV

o koeficientu růstu nájemného z bytů

28. 03.96

16. 04.96

01. 05. 96

20

3/96

OZV

o čistotě, ochraně veřejných prostranství a veřejného pořádku ve městě – ruší č. 10/04

– zrušena OZV č. 1110/04

20. 06.96

16. 07.96

02. 08. 96

18.11.04

21

4/96

OZV

o ochraně pořádku a dodržování nočního klidu ve městě Bílině

20. 06.96

16. 07.96

02. 08. 96

31.12.03

22

5/96

OZV

o podmínkách chovu domácího a drobného hospodářského zvířectva a chovu

nebezpečných a exotických zvířat – zrušena OZV č. 06/04

20. 06.96

16. 07.96

02. 08. 96

18.11.04

23

6/96

OZV

k zabezpečení místních záležitostí veř. pořádku

21. 11.96

zrušena

21. 11. 96

17.11.01

24

1/97

OZV

o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bílina

+ dodatek k vyhlášce - viz evid. č. 6/02

+ doplnění vyhlášky viz evid. č. 7/05

10. 04.97

10. 04.97

26. 04. 97

25

2/97

OZV

Tržní řád

16. 10.97

zrušena

26.08.98

26

3/97

OZV

o nakládání s komunálním odpadem na území města Bíliny

18. 12.97

03. 01. 98

30.06.01

27

1/98

OZV

o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

zamítnuta ZM

28

2/98

OZV

o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů

27. 08.98

01. 09. 98

31.12.98

29

3/98

OZV

podmínky pro provozování taxislužby na území

29. 10.98

01. 12. 98

10.07.03

30

4/98

OZV

Tržní řád

27. 08.98

01. 01. 99

31.10.00

31

5/98

OZV

kterou se zrušuje Vyhláška č. 28, o umísťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu obce Bílina ze dne 27. 8. 1998, a dodatek č. 1 Vyhlášky č. 20, o čistotě, ochraně veřejných prostranství a veřejného pořádku ve městě ze dne 19. 7. 1997

29.10. 98

30.10. 98

30. 10. 98

32

6/98

OZV

o umisťování a době provozu výherních hracích automatů

29.10. 98

01. 01. 99

31.07.99

33

1/99

OZV

o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu obce Bílina

17.06. 99

18.06. 99

01.08. 99

Platná do 31.12.07

34

2/99

OZV

o částečné úhradě věcných neinvestičních nákladů v MŠ a školních družinách

16.09. 99

zrušena

01.01. 00

31.03.00

35

1/00

OZV

o částečné úhradě neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách

10.03. 00

zrušena

1.4.2000

30.09. 02

36

2/00

OZV

Tržní řád

27.02. 00

zrušena

1.11.2000

02.10. 01

37

3/00

OZV

o místních poplatcích

09.11. 00

zrušena

03.01. 02

38

4/00

OZV

o výši nájemného pozemků ve vlastnictví města

14.12. 00

zrušena

28.02.01

1

1/01

NM

cenová mapa stavebních pozemků města

10.05. 01

zrušeno

28.02.02

39

2/01

OZV

o poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu

17.05. 01

zrušena

31.12.01

40

3/01

OZV

o nakládání s komunálním odpadem na území města

17.05. 01

zrušena

31.12. 01

2

4/01

NM

Tržní řád

13.09. 01

zrušeno

16.06. 03

41

5/01

OZV

o zákazu používání zábavné pyrotechniky ve vymezených lokalitách města

01.11. 01

zrušena

01.03. 03

42

6/01

OZV

o poplatku ze psů

20.12. 01

21.12. 01

05. 01. 02

23.10.03

43

7/01

OZV

o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

20.12. 01

21.12. 01

05. 01. 02

23.10.03

44

8/01

OZV

o poplatku za užívání veřejného prostranství

20.12. 01

zrušena

05. 01. 02

19.03.03

45

9/01

OZV

o poplatku ze vstupného

20.12. 01

21.12. 01

05. 01. 02

23.10.03

46

10/01

OZV

o poplatku z ubytovací kapacity

20.12. 01

21.12. 01

05. 01. 02

23.10.03

47

11/01

OZV

o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

20. 12. 01

21. 12. 01

05. 01. 02

23.10.03

48

12/01

OZV

o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, atd.

20.12. 01

zrušena

31.12.02

50

13/01

OZV

o nakládání s komunálním odpadem na území města Bíliny v úplném znění

20.12. 01

21.12. 01

01.01.02

28.12.05

3

1/02

NM

kterým se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Bílina

07.02. 02

zrušena

01.03.02

16.10.03

49

2/02

OZV

Požární řád města Bílina

28.03. 02

zrušena

01.05. 02

30.09.05

51

3/02

OZV

Řád veřejného pohřebiště

20.06. 02

02.07. 02

01. 09. 02

52

4/02

OZV

o částečné úhradě neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách

12.09. 02

16.09. 02

01. 10. 02

zrušena

53

5/02

OZV

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

12.12. 02

13.12. 02

01. 01. 03

31.12.03

Dod. k č. 24

6/02

OZV

1. Dodatek k vyhlášce č. 24 – viz evid. č. 1/97

12.12. 02

19.12. 02

03. 01. 02

Aktualizováno 12. března 2007

Vytvořeno 4.9.2017 18:24:26 | přečteno 313x | tana
 

Sloupec 01

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load