ENDE

Město Bílina

Město Bílina
Mírové náměstí

Mírové náměstí

Pohled na náměstí po revitalizaci

Víte Kde najít?

Kde najít?

Víte

Vyhledávání

Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešení.

Pod tímto názvem se skrývá vše, co můžeme spojit s ochranou obyvatelstva při mimořádné události, jako jsou živelní pohromy /záplavy, povodně, požáry, vichřice, apod./, havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách.

Problematiku přípravy na krizové situace a jejich řešení upravuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Krizový zákon mimo jiné vymezuje mezi orgány krizového řízení také orgány obce s rozšířenou působností, stanovuje úkoly a působnosti starostovi obce s rozšířenou působností a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Starostka města v návaznosti na úkoly obce s rozšířenou působností a městského úřadu obce s rozšířenou působností vyplývající ze z. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, zřídila pro přípravu a řešení mimořádných událostí Bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností Bílina  a Krizový štáb obce s rozšířenou působností Bílina.

Veškeré informace ohledně přípravy města na řešení mimořádných událostí můžete získat od starostky města, tajemníka městského úřadu nebo přímo od tajemnice BR ORP Bílina na telefonním čísle 417 810 853 nebo na e-mailu  bartova@bilina.cz.

Jestliže se ocitnete v jakékoliv mimořádné události, při které jsou ohroženy životy, zdraví, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, je třeba neprodleně přivolat odbornou pomoc. K tomuto účelu jsou zřízeny bezplatné telefonní linky tísňového volání:

  • 150 Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155 Zdravotnická záchranná služba
  • 158 Policie České republiky
  • 156 Městská policie
  • 112 Tísňová linka

Při tísňovém volání musí být hovor co nejstručnější a co nejvýstižnější. Proto je nutno sdělit:

  • co se stalo,
  • kde se to stalo,
  • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, a vyčkat na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Bezpečnostní rada obce ORP

19.8.2010 12:18:41 - aktualizováno 29.9.2016 11:30:18 | přečteno 686x | ernest | Celý článek
 

Krizový štáb ORP

27.6.2011 14:45:30 - aktualizováno 24.10.2016 8:46:37 | přečteno 461x | ernest | Celý článek
 

Pro případ ohrožení - Informace pro obyvatele

24.10.2016 8:37:45 - aktualizováno 26.10.2016 8:15:52 | přečteno 1178x | ernest | Celý článek
 

Zdroje ohrožení

24.10.2016 8:43:11 - aktualizováno 2.10.2018 7:58:49 | přečteno 1288x | ernest | Celý článek
 
Vytvořeno 27.6.2011 14:43:58 | přečteno 1349x | tana
 

Sloupec 02

Břežánská 50/4, 41831 Bílina
ePodatelna@bilina.cz

+420 417 810 811

č.ú. 19-1060440379/0800

IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230

ID Datové schránky: qdtb7vx

Sloupec 04

Partnerská města
Stropkov, obrázek se otevře v novém okně
Dippoldiswalde, obrázek se otevře v novém okně
Jaraczewo, obrázek se otevře v novém okně
 Bilgoraj, obrázek se otevře v novém okně
Novovolynsk, obrázek se otevře v novém okně
kobyli logo 01, obrázek se otevře v novém okně

 
load